یکتاس یکتاس .

یکتاس

کاتالیزور - کاتالیزور و واکنش شیمیایی

کاتالیست و نقش آن در واکنش های شیمیایی

کاتالیست پتروشیمی چیست؟ کاتالیست ها از مهم ترین و کلیدی ترین ترکیبات برای عملیات صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و شیمیایی کشورها هستند و با توجه به اینکه کاتالیست ها نقش مهمی در تولید انواع سوخت ها و بسیاری از فرآورده های میانی و نهایی دارند اهمیت آنها به طور روز افزونی در حال افزایش است و دانشمندان در پی کشف کاتالیزورهای بهتر با هزینه های مقرون به صرفه هستند. کاتالیزورهای آلی معمولاً نسبت به کاتالیزورهای پایه فلزات انتقالی (-یون) به مقدار بیشتری (مقدار کاتالیزور در واحد مقدار واکنش دهنده) مورد نیاز هستند، اما این کاتالیزورها به صورت عمده در بازار خرید و روش می شوند و به کاهش هزینه ها کمک می کنند.

در حالی که در مطالعه کاتالیسیت ها فلزات انتقالی توجه زیادی را به خود جلب می کنند، مولکولهای آلی کوچک بدون فلزات نیز ممکن است خواص کاتالیزوری از خود نشان دهند و عدم وجود فلزات انتقالی نیز در بسیاری از آنزیم ها مشهود است. این ترکیبات با کاهش موانع انرژی فعال سازی، سرعت واکنش را افزایش می دهند به طوری که تعداد زیادی از مولکول های واکنش به محصول تبدیل می شوند، در نتیجه درصد عملکرد و بازدهی محصولات افزایش می یابد. با این حال، اگر به سطح عمیق تری برویم، از کاتالیزورها برای شکستن یا بازسازی پیوندهای شیمیایی بین اتم ها که در مولکول های عناصر یا ترکیبات مختلف وجود دارد، استفاده می شود.

در این قطعه گازهای سمی مانند کربن منوکسید، هیدرو کربن و اکسیدهای نیتروژن ناشی از احتراق سوخت درون سیلندر، طی یک فرایند شیمیایی به گازهای بی خطر و غیر سمی تبدیل می کند. مثال 1: تهیه آمونیاک توسط فرآیند Haber: گازهای نیتروژن و هیدروژن خالص و خشک به نسبت 1: 3 از طریق یک کمپرسور منتقل می شود که در آن فشار بالایی از 30 تا 200 اتمسفر حفظ می شود. کاتالیست همگن: در واکنشی که کاتالیزور استفاده شده در واکنش و واکنش دهنده ها در یک حالت مشابه از ماده هستند، از این فرآیند به عنوان کاتالیز همگن یاد می شود. نیتروژن واکنش پذیری بسیار کمتری دارد و بازدهی آمونیاک بسیار کم است، برای افزایش بازدهی تولید آمونیاک، NO تشکیل شده به عنوان یک پروموتر استفاده می شود.

 

کاتالیزور، کاتالیست یا کاتالیزگر چیست؟

واحدهای پتروشیمی: فرایندهای کاتالیزوری در این مورد نسبت به فرایندهای صنعت نفت، حجم خیلی کمتری را اشغال می‌کنند ولی محصولات فوق‌العاده مهم و بسیار متنوعی تولید می‌کنند مانند تولید پلی اتیلن و اتیلن،تولید پروپین، هیدروژن زدایی از پارافین‌های خطی، تولید سیکلو هگزان مبدل‌های کاتالیزوری اتومبیل: در این بخش به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می‌شوند. 1- تعریف_کاتالیزور و کاربرد 2- کاربرد کاتالیست‌ها 3- مکانیسم واکنش‌های کاتالیزوری 4- ویژگی‌های یک کاتالیزور خوب 5- کاتالیزورهای همگن و ناهمگن 6- کاتالیزورهای مرغوب و نامرغوب 7-غیرفعال شدن کاتالیزور 8- فرایند تصفیه با هیدروژن 9- جستارهای وابسته 10- منابع.

در کاتالیزورهای همگن، ماده‌ای که به عنوان کاتالیزور به کار می‌رود با مواد واکنش دهنده در یک فازند؛ ولی در یک_کاتالیزور ناهمگن یا کاتالیزور سطحی، مواد واکنش دهنده و کاتالیزور در دو فاز مجزا در کنار هم هستند و واکنش در سطح کاتالیزور صورت می‌گیرد. البته در این موارد امکان وقوع هر دو واکنش از لحاظ ترمودینامیکی میسر است مثلاً کربن مونوکسید و هیدروژن برهم اثر می‌کنند و بسته به شرایط واکنش و نوع کاتالیزور مصرف شده محصولات بسیار متنوعی ایجاد می‌کنند. - مقاومت مکانیکی بالایی داشته باشد - پودر نشود - ساییده نشود - تغییر آرایش ندهد - عملکرد مناسب در دماهای عملیاتی داشته باشد - خاصیت گزینش پذیری - محصولات جانبی کم باشد - عمر مفید بالایی داشته باشد.

کاتالیزورها دارای عمر مفید و معین هستند و با گذشت زمان از فعالیت و تأثیر آن در واکنش کاسته می‌شود یعنی نقاط فعالی روی کاتالیزور وجود دارد که این نقاط به مرور زمان مسموم می‌شوند. نفت و گاز: عمده‌ترین مصرف کاتالیزورها در صنعت نفت در دو فرایند کراکینگ (شکستن مولکول‌های درشت به کوچک) و رفرمینگ (دوباره بازآرایی و ترکیب مولکول‌هایی برای تولید) می‌باشد. کاتالیزورمرغوب کاتالیزوری است که فقط اجازه تشکیل یک نوع محصول را بدهد و اگر در حضور کاتالیزور محصولات متفاوتی امکان تشکیل داشته باشند آن کاتالیزور، نامرغوب تلقی می‌شود. به علت گرانی هیدروژن این روش تا مدت‌ها توسعه چندانی نیافته بود؛ ولی از زمانی که توانستند هیدروژن ارزان قیمت از واحد رفرمینگ بدست بیاورند در پالایشگاه‌ها گسترش یافت.

 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

کاتالیزورها چه در کاربردهای صنعتی و چه در فرآیندهای بیولوژیکی اهمیت بسیاری دارند، زیرا در واکنش‌های صنعتی لازم است که سرعت واکنش به طریقی افزایش داده شود تا تولید فرآورده‌های حاصل از آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد، اگر چه می‌توان با افزایش دما سرعت واکنش را به مقدار قابل توجهی افزایش داد ولی از آن جا که افزایش دما با مصرف انرژی همراه است، چنین اقدامی صرفه‌ اقتصادی نخواهد داشت. نانو ذرات مغناطیسی فعالیت کاتالیزوری بالایی داشته و درجه بالایی از پایداری شیمیایی را از خود نشان می دهند ذات پارامغناطیسی و غیر قابل حل بودن نانو ذرات مغناطیسی جداسازی این کاتالیست را از مخلوط واکنش توسط یک آهنربای خارجی آسان می‎سازد که جداسازی راحت و بازیافتنی بودن کاتالیست از ویژگی‌های مهم کاتالیست ناهمگن در واکنش‎های کاتالیستی است.

زیرا واکنش‎هایی که در آزمایشگاه انجام می‌شوند باید از سرعت کافی برخوردار باشند تا بتوان واکنشی را دنبال کرده و با مشاهده آزمایش به نتایجی دست یافت بنابراین برسلیوس فرایندهای کاتالیزوری را اینگونه توصیف می کند؛ کاتالیزورها موادی هستند که سرعت واکنش‌های شیمیایی را افزایش می‌دهند ولی در واکنش مصرف نمی‌شوند. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تا آغاز قرن نوزدهم ماهیت کاتالیزورها ناشناخته بود، سرانجام در سال 1835 میلادی، ژان یاکوب برسلیوس شیمیدان سوئدی در بررسی واکنش‎های شیمیایی یکی از خصوصیات مهم واکنش‌ها را سرعت انجام آن‎ها دانست.

بر این اساس طرح پژوهشی" تهیه و شناسایی اورگانوکاتالیست های بازی تثبیت شده بر بسترنانوذرات مغناطیسی و مطالعه کاربرد های آن ها در واکنش های آلی" توسط محققان دانشگاه تربیت مدرس و با پشتیبانی صندوق حمایت از فناوران و پژوهشگران معاونت علمی انجام شد. یک ویژگی برجسته کاتالیزورهای تثبیت شده بر بستر نانو ذرات مغناطیسی این است که به آسانی و با بکارگیری یک میدان مغناطیسی خارجی از محیط واکنش جدا می شوند، فعالیت کاتالیزوری بالایی داشته و درجه بالایی از پایداری شیمیایی را از خود نشان می دهند. مگنیتیت و فرریت به خوبی شناخته شده‌اند و می‌توانند بعنوان بستر مناسبی برای عامل دار کردن با فلزات، اورگانو کاتالیست‌ها و N-هتروسیکل کاربن‌ها و کاتالیست‎های کایرال مورد استفاده قرار گیرند.

 

انواع کاتالیست ها و واکنش های کاتالیستی

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱. تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳.

کاتالیزگر چیست ؟ | کاتالیزگر در شیمی | تاریخچه کاتالیزگرها | انواع کاتالیزگرها

مشاهدات  “همفری دیوی” مبنی بر اینکه پلاتین احتراق انواع گازها را تسریع می کند، کشف ثبات هیدروژن پراکسید در محلول اسید اما تجزیه آن در حضور باز و فلزاتی مانند منگنز ، نقره ، پلاتین و طلا؛ و مشاهده اینکه اکسیداسیون الکل به استیک اسید در حضور پلاتین کاملاً تقسیم شده انجام می شود.

در جایی که یک ماده معین یا ترکیبی از مواد تحت دو یا چند واکنش همزمان قرار بگیرد که  هر کدام محصولات مختلفی را به همراه دارد ، توزیع محصولات ممکن است تحت تأثیر استفاده از یک کاتالیگر تغییر کند،  که به طور انتخابی یک واکنش نسبت به دیگری از سرعت پیشرفت بالاتری برخوردار شود.

 

اثر کاتالیزورهای اسید لوئیس بر جهت گزینی و سینتیک واکنش حلقه زائی 1 و 3- دو قطبی بین آزیدو بنزن و آکرولئین: مطالعه نظری با استفاده از DFT

اثر کاتالیزورهای اسید لوئیس بر جهت گزینی و سینتیک واکنش حلقه زائی 1 و 3- دو قطبی بین آزیدو بنزن و آکرولئین: مطالعه نظری با استفاده از DFT. اثر کاتالیزورهای اسید لوئیس بر جهت گزینی و سینتیک واکنش حلقه زائی 1 و 3- دو قطبی بین آزیدو بنزن و آکرولئین: مطالعه نظری با استفاده از DFT. اثر کاتالیزورهای اسید لوئیس بر جهت گزینی و سینتیک واکنش حلقه زائی 1 و 3- دو قطبی بین آزیدو بنزن و آکرولئین: مطالعه نظری با استفاده از DFT. نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1.

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ دی ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۰۵:۱۷ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

بازتاب - بازتاب و قوانین بازتاب

بررسی قوانین بازتاب نور (آزمایشات فیزیک)

✅ توجه داشته باشید محصولاتی که توسط پاور ورد طراحی نشده و از مارکت های جهانی خریداری شده اند صرفا شامل ترجمه زبان فارسی و تغییرات برای بهبود در زبان فارسی(راستچین) هستند و مشکلات یا باگ های احتمالی که ناشی از فارسی سازی یا ترجمه محصول نباشند می باید توسط طراح اصلی محصول رفع شوند و تا رفع این مشکلات می باید منتظر انتشار نسخه جدید توسط طراح اصلی محصول باشید. ✅ پیش از اقدام به نصب قالب یا افزونه های دریافتی حتما فایل دانلودی از پاور ورد را یک مرحله روی هارد دیسک رایانه خود از حالت فشرده خارج کنید و محتوای فایل دانلودی را به دقت بررسی نمایید زیرا در بسیاری از موارد فایل دریافتی شامل راهنمای نصب و سایر اطلاعات مورد نیاز جهت نصب می باشد.

✅ قابل ذکر است پشتیبانی محصولات به صورت لحظه ای نبوده و کارشناسان ما برای پاسخگویی به تیکت های احتمالی شما تا ۴۸ ساعت در روزهای غیر تعطیل فرصت دارند. ✅ جهت ثبت هرگونه درخواست پشتیبانی و همچنین اخذ راهنمایی یا گزارش در مورد محصولات لطفا بر روی دکمه ثبت تیکت در زیر کلیک کنید. توجه داشته باشید تست محصولات در شرایط استاندارد (وردپس نصب شده فاقد افزونه های جانبی و استفاده از قالب های پیش فرض) می باشد. ✅ کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان پاور ورد بررسی شده و در صورت عدم وجود مشکل در نصب و فعالسازی منتشر می گردند. لذا پس از ثبت تیکت در سیستم پشتیبانی شکیبا باشید و از ثبت تیکت های متعدد خودداری کنید.

 

بازتاب موج

اگر تپی را در یک فنر یا یک طناب بلند که یک سر آن به تکیه گاه (مرز) ی ثابت شده است، بفرستیم، وقتی تپ به مرز می رسد، به مرز نیرو وارد  می کند و طبق قانون سوم نیوتون، مرز هم به طناب نیرویی برابر و در خلاف جهت به طناب وارد می کند.  اکنون اگر مکان لوله دوم ثابت شود، با وارسی زاویه لوله اول با مانع ) خطّ عمود بر دیواره بازتابنده( و زاویه لوله دوم با مانع، درمی یابیم که بیشترین بلندی دریافتی به ازای برابر بودن زاویه تابش و زاویه بازتابش حاصل می شود. تولید صدا در آلات موسیقی، پژواک صداها، دیدن ماه، دیدن این مطلب، گرم شدن مواد غذایی در اجاق های خورشیدی، جمع شدن امواج رادیویی در کانون آنتن های بشقابی و… مثال هایی از کاربرد بازتاب موج در زندگی هستند.

اگر فاصله شخص تا دیوار را  L در نظر بگیریم برای اینکه صوت به دیوار برود و به گوش شخص برسد، باید دوبار فاصله بین شخص و دیوار را طی کند(۲L) بنابر این زمان یک رفت و برگشت به صورت زیر است:. زاویه بین خط عمود بر سطح مانع و پرتو تابیده را زاویه تابش می نامند و با ????i نشان می دهند و زاویه بین خط عمود بر مانع و پرتو بازتابیده را زاویه بازتابش می نامند و با ????r نشان می دهند. مثلا کاغذ بسیار هموار به نظر می رسد اما از دید میکروسکوپی، این سطح از اجزای کوچکی تشکیل شده است که بسیار بزرگتر از  1µm است در حالی که طول موج نور مرئی در حدود ۰٫۵µm است. اگر نور به سطحی برخورد کند که صیقلی و هموار نباشد، پرتوهای نور مانند شکل زیر به صورت کاتوره ای از پستی ها و بلندی های سطح، بازتابیده و در تمام جهات پراکنده می شوند.

آزمایش هایی مانند شکل زیر ثابت می کند که برای هر وضعیت مانع، همه انواع موج مثلا امواج دایره ای و کروی، همواره زاویه بازتابش با زاویه تابش برابر است یعنی: ????r= ????i. برای تشخیص یک جسم، اندازه آن باید در حدود طول موج به کار رفته و یا بزرگتر از آن باشد بنابر این وال اجسامی در حدود ۱٫۵۲cm یا بزرگتر را می تواند تشخیص دهد. ما کتاب را از زاویه های مختلف در اتاق می توانیم ببینیم اما در بازتاب آینه ای از یک آینه تخت، بازتاب یک دسته پرتو موازی را فقط در جهت خاصی می توان دید.  با ایجاد صدا در دهانه ورودی، صوت پس از عبور از لوله اول، و بازتاب از یک دیواره سخت، با عبور از لوله دوم وارد دهانه گوشی می شود و ما آن را می شنویم.

 

بازتاب و شکست نور

بر مبنای این اصل قانون بازتاب بدست می‌آید که بنابر آن، نور با زاویه‌ای برابر با زاویه میان راستای انتشار پرتو فرودی و خط عمود بر سطح (زاویه فرود)، در سوی دیگر خط عمود و در صفحه حاوی خط عمود فرضی و پرتو فرودی، بازتابیده می‌گردد. بر اساس این قوانین می‌توان شکست نور در منشور، بازتاب از آینه‌ها، سیستم‌های اپتیکی، تصویرسازی و بسیاری دیگر از پدیده‌های اپتیک هندسی را توصیف کرد. طبق قانون اسنل، زمانی که نور به طور مایل نسبت به خط عمود ،از محیط رقیق به محیط غلیظ وارد شود، دچار شکست شده و به خط عمود نزدیک می‌گردد. مطابق با این اصل، نور در بازتاب یا شکست، از میان تمام مسیرهای ممکن، مسیری را طی میکند که  متناظر با کمترین و یا بیشترین زمان باشد.

به همین ترتیب، در پدیده شکست نیز نور از همین قانون در انتخاب مسیر تبعیت کرده و قانون اسنل بر این مبنا استوار است. برای مشاهده پدیده‌های بازتاب و شکست می‌توان از پرتو جهتمند لیزر استفاده کرد. همچنین پرتو نور با ورود از محیط غلیظ به محیط رقیق از خط عمود دور خواهد شد. همه ی ما به طور روزمره با پدیده‌های بازتاب و شکست نور سر و کار داریم. این پدیده را در بازتاب نور از آینه‌ها و سطوح دیگر مشاهده کرده‌اید. قوانین بازتاب و شکست پایه و اساس تمام سیستم‌های اپتیکی می‌باشند.   قانون اصلی حاکم بر بازتاب و شکست نور، اصل فرما می‌باشد.

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۱:۰۶:۱۰ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

فیلسوف - شاهان فیلسوف

پژوهش های راهبردی سیاست

دانشمندان مورد بحث شیوه نقد ادبی را که در آن سند کتبی پایه کار قرار می‌گیرد، به شیوه‌ای بی چون‌وچرانا ارتقاء داده‌اند؛ حال اینکه آنان فراموش می‌کنند که هم‌اکنون در سده بیستم موارد بسیاری در دست داریم که کاربرد این روش را منتفی می‌کند؛ مثلاً در نظر داشته باشیم که نویسندگان روسی در زمان استالین، اگرچه متأثر از نویسندگان جهان غرب بودند، خود در نوشته‌هایشان اشاره‌ای به‌صراحت بر این امر نکردند؛ بااین‌همه؛ هیچ‌یک از آنانی که مدافع روش نقد ادبی بر مبنای سند کتبی هستند، منکر تأثیر نویسندگان غربی بر نویسندگان روسی نمی‌شود؛ ولی بسیاری از آنان در مورد تأثیر ایران بر یونان همان شیوه را عَلَم می‌کنند.

گاهی چند تن به پیشگاه می‌آمدند و شاه را در کاری به داوری می‌خواندند، زمانی پادشاه مردم ستم‌کار را می‌خواند و درباره نیرنگ و دروغ‌سازی‌شان داوری می‌کرد و از مؤبدان و بزرگانی که در پیشگاه بودند، می‌پرسید که سزای آن ستم‌کار چیست، گاهی از مؤبدان می‌خواست تا در کار دین‌آوری که دین تازه‌ای آورده، در پیشگاه داوری کنند و چون از نتیجه آن آگاه می‌شد، آنگاه فرمانی در آن باره می‌داد، زمانی درباره نافرمانی برخی از سرداران داوری می‌کرد و آنگاه به کیفرشان می‌رساند، گاهی شاه دربارۀ کارهای خود داوری می‌کرد و هیچ‌گاه فرمان یزدان را فراموش نمی‌کرد. او اولین کسی بود که داد و عدل گسترد و انصاف مظلومان از ظالمان ستد و بدین سبب، او را پیشداد لقب نهادند؛ و بسیار کس از علمای پارسیان گفته که هوشنگ و برادرش ویکرت دو پیغمبر بودند که حق تعالی ایشان را به اهل آن زمانه فرستاده بود؛ و آثار او آن است که اول کس او بود که آهن از سنگ درآورد و از آن آلات ساخت و دست ابزار درودگری، و از درخت فرمود بریدن و از چوب آن بنا ساختن و عبادتگاه‌ها ساخت و مردم را خداپرستی آموخت و بر راه نیکوکاری داشت و از ناشایست و فساد منع کرد و بعضی از آیین و رسوم پادشاهی نهاد و بر تخت نشستن و تاج بر سر نهادن آیین آورد (کریستین سن، 1377: 273).

 

فیلسوف شاهافلاطونی و شاهآرمانی در ایران باستان

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱. تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳.

از «فیلسوف‌شاهی» افلاطون تا «ولایت‌فقیه»

او عدالت را کارکرد درست طبقات مختلف جامعه می‌داند که آنها را بر اساس فضیلت های سه‌گانه متخذ از طبیعت انسان بوجود آورده است (خرد، غضب و شهوت) بسیاری از جزئیات جمهوری افلاطون ممکن است در عمل غیر قابل تحقق و حتی در صورت عملی بودن نامطلوب نیز باشد، لیکن فکر بزرگ وی درباره دولت این است که دولت زندگی نیکوی آدمی را ممکن می سازد و آن را ترفیع می بخشد و به هدف دنیوی و رفاه و آسایش انسان کمک می کند. بدین سان دموکراسی، بنابر نظر افلاطون از همه حکومتهای قانونمند بدتر است، و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است و حکومت عامه از هر جهت ضعیف است و وقتی با دیگر حکومتها مقایسه شود نمی تواند هیچ خیر بزرگ یا شر بزرگی برساند، زیرا در چنین دولتی کارها و اداره امور در میان عده کثیری از مردم تقسیم شده است.

ب) ارزش محور بودن و قائل به ارزشهای بنیادین و قوانین ثابت: افلاطون معتقد به وجود قواعد ثابتی در عالم مثل است که فیلسوف از آن آگاه است از طرفی او قواعد متغیر را با توجه به ماهیت طبیعت می‌پذیرد پس او با دو منبع قانونی مواجه است که یکی محور و دیگری متغیر براساس شرایط است. در جامعه فیلسوف شاه تکثرگرایی معنایی ندارد زیرا این حکیم است که مقصد و راه را تعیین می کند و بقیه باید تبعیت کنند درحالی که در جامعه اسلامی که فقیه زعیم آن است، اصل برخطا بودن پذیرفته شده است براین اساس است که ما اهل ذمه را به عنوان شهروند حکومت اسلامی می پذیریم. بنظر افلاطون عده کثیری از مردم، از هرگونه که باشند، نمی توانند معرفت سیاسی داشته باشند یا کشور را خردمندانه اداره و رهبری کنند بلکه حکومت حقیقی در عده‌ای قلیلی یا در یک فرد، یافت می شود و کمال مطلوب این است که حاکم (یا حاکمان) برای موارد فردی قانون وضع کنند.

درست همان گونه که بی معنی است که یک طبیب در مورد بیمار خود، وقتی به سبب شرایط متغیر سلامتش دستور غذایی جدیدی لازم است، به حفظ دستور غذایی یکسانی اصرار ورزد، همین طور نامعقول خواهد بود که علی رغم اوضاع و احوال جدید به قوانین کهنه و منسوخ بچسبند. کسانی که زندگی کشور را تنظیم و اداره می‌کنند، کسانی که اصول تعلیم و تربیت را معین می‌کنند و کارها و مشاغل مختلف موجود در کشور را به اعضاء مختلف آن تشخیص می‌دهند، باید به آنچه حقیقی و خیر است معرفت داشته باشند به عبارت دیگر باید فیلسوف باشند. افلاطون به دنبال تاسیس حکومت و جامعه‌ای است که در آن عدالت اجرا شود و برای این کار تلاش او این است که حاکمانی را تربیت کند که با برخورداری از دانش فلسفه و سیر عقلانی و نیز بهره بردن از مزایای جسمانی در قالب صالح‌ترین فرد حکومت کنند.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۶:۴۶:۱۳ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

نوترون - توموگرافی فعالسازی با نوترون

کاربرد رآکتورهای تحقیقاتی هسته‌ای

این کار با گیراندازی شار نوترون و استفاده از آن در راکتورهای تحقیقاتی با هر سطح قدرت و با هر امکاناتی از تابش، صورت می‌گیرد (مثل انتقال بادی، انتقال هیدرولیکی، بسته‌های تابش در قلب یا در لوله‌های پرتو) و به همین نحو توانایی بر هم کنش عناصر با تابش نوترون گرمایی و سریع برای تولید رادیوایزوتوپ‌ها باید در دسترس باشد. همچنین در جلسات و ملاقات‌های عمومی و تورهای آموزشی مخصوص همگان، دانشجویان، معلمان و استادان و دیگر گروه‌های علاقه‌مند که به بازدید این‌گونه راکتورها می‌روند، مشاهدة کیفیت ساختمان راکتور از نزدیک و مشاهده و معرفی تمهیدات امنیتی آن، موجب دلگرمی آن‌ها می‌شود و تأثیر اطمینان‌بخشی در آن‌ها به‌وجود می‌آید.

تولید ناخالصی با تبدیل نوترونی (NDT2) بر روی سیلیسیم فرایندی است که در آن سیلیسیم خالص در قلب راکتور تحقیقاتی مورد تابش نوترون‌های گرمایی قرار می‌گیرد و با استفاده از این تابش مقداری از سیلیسیم با یک واکنش نوترون‌گیری و گاما به فسفر تبدیل می‌شود که به‌صورت ناخالصی در سیلیسیم وجود دارد. این یک روش مؤثر برای تعیین همزمان 30-25 جزء ماتریسی کوچک و بزرگ با دقت ppm و ppb در نمونه‌های زمین‌شناسی، محیطی و زیست‌شناسی به‌شمار می‌رود که کاربرد بسیار مهمی است و در اکثر راکتورهای تحقیقاتی در اکثر کشورهای هسته‌ای پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواد مورد استفاده در راکتورهای همجوشی هسته‌ای تابش گاما: با سرمایه‌گذاری کم روی تأسیسات تابش گاما می‌توان به آسانی از راکتور تحقیقاتی برای تابش اهدافی مثل تخم‌های گیاهان و حبوبات مورد نیاز برای اصلاح و بهبود ژنی آن‌ها استفاده کرد.

تولیدکنندگان ایزوتوپ باید تحلیل هوشمندانه‌ای از قیمت‌های بازار بین‌المللی و بازارهای واقع در منطقه خودشان و همین‌طور میزان مصرف در کشور و منطقه انجام ‌می‌دهند و سپس اقدام به طراحی و ساخت قسمت‌های اصلی و تأسیسات مربوطه کنند. استفاده از این رادیو ایزوتوپ‌ها بر روی انسان در پزشکی برای درمان و همین‌طور در حیوانات برای انجام آزمایش‌ها، نیاز به تجهیزات مخصوص و شرایط ایمنی ویژه‌ای دارد که برای این کار باید از سازمان‌های متولی این امر نیز نظر خواسته شود. خوشبختانه با تلاش دانشمندان و مسئولان کشور و با توجه به پیشرفت علم هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیم در کشور متخصصان این امر در داخل کشور موفق به غنی‌سازی اورانیم با غنای 20 درصد شده و سپس ساخت میله‌های سوخت این راکتور شده‌اند.

 

مجله علوم و فنون هسته ای

Christian Bayredera, Dietmar Georg, Ewald Moser, Andreas Berg, “Basic investigations on the performance of a normoxic polymer gel with tetrakis-hydroxy-methyl-phosphonium chloride as an oxygen scavenger: Reproducibility, accuracy, stability, and dose rate dependence,” Medical Physics. Y De Deene, K Vergote, C Claeys, C De Wagter1, “The fundamental radiation properties of normoxic polymer gel dosimeters: a comparison between a methacrylic acid based gel and acrylamide based gels,” PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY. Helen Gustavsson, Sven A° J Ba¨ck, Joakim Medin, Erik Grusell, Lars E Olsson, “Linear energy transfer dependence of a normoxic polymer gel dosimeter investigated using proton beam absorbed dose measurements,” Phys. De Wagter, “Mathematical analysis and experimental investigation of noise in quantitative magnetic resonance imaging applied in polymer gel dosimetry,” Signal Processing. Jayasekera, et al, “Dose resolution in radiotherapy gel dosimetry: effect of echo spacing in MRI pulse sequence,” Physics in Medicine and Biology.

Haraldsson, et al, “MAGIC-type polymer gel for three-dimensional dosimetry: intensity-modulated radiation therapy verification,” Medical Physics. Y De Deene, P Hanselaer, C De Wagter, E Achten, W De Neve, “An investigation of the chemical stability of a monomer/polymer gel dosimeter,” Phys. Y De Deene and C Baldock, “Optimization of multiple spin-echo sequences for 3D polymer gel dosimetry,” Physics in Medicine and Biology. Back, C Baldock, “Dose resolution optimization of polymer gel dosimeters using different monomers,” Physics in Medicine and Biology. در این مطالعه دزیمتر ژلی- پلی‌مری PAGAT در ستون گرمایی رآکتور تحقیقاتی تهران، تحت تابش نوترون‌های حاصل از شکافت که انرژی آن‌ها تا حد گرمایی شدن کاهش یافته بود، قرار گرفت و پاسخ ژل با استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) به صورت تغییر در آهنگ بازگشت هسته‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

برای درجه‌بندی پاسخ ژل (R2) نسبت به دز دریافتی، توزیع شار نوترونی در ستون گرمایی به روش فعال‌سازی نوترونی پولک طلا تعیین شد و با استفاده از ضرایب تبدیل شار به دز مؤثر داده شده در توصیه‌ی ANSI/ANS-6. خطی بودن پاسخ ژل نسبت به دز مؤثر و دز جذبی نوترون‌های گرمایی، دقت فضایی آشکارساز، خطای درجه‌بندی و کم‌ترین دز قابل تشخیص توسط دزیمتر ژلی- پلی‌مری مورد بررسی قرار گرفت. 2 گروه کاربرد پرتوها، دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1983963113، تهران – ایران. مزیت دزیمتر ژلی- پلی‌مری توانایی منحصر به فرد آن در اندازه‌گیری دز به صورت سه‌بعدی و انتگرالی و هم‌چنین قابلیت شکل‌دهی آن به صورت شبه انسان می‌باشد.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ دی ۱۴۰۰ساعت: ۱۲:۳۷:۵۸ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

هندسه - شیوه‌های نوین در مسائل هندسه مسطحه

کتاب هندسه مسطحه ویژه المپیاد ریاضی

این کتاب به رغم کمی حجم، مطالب وسیعی را در بردارد، در این کتاب پس از بررسی همه مطالب کلاسیک مربوط به مثلث و دایره ( تشابه، تجانس، دایره های سه مماس، دایره نه نقطه، مورب ها، خط سیمسون، تقسیم توافقی، مسئله آپولونیوس و … ) بخشهایی نیز به یافته های نوین در مورد دایره و مثلث اختصاص یافته است. کتاب هندسه مسطحه توسط ناتان غیر مجاز می باشدشیلرکورت تالیف شده و در ایران با ترجمه ی محمود دیانی توسط انتشارات فاطمی به چاپ رسیده است. به همین جهت این کتاب برای افراد علاقمند به هندسه و کسانی که خود را برای المپیاد ریاضی آماده می کنند بسیار مفید است. تعداد مسائل کتاب آنقدر زیاد است که می تواند افرادی را که به پرورش قوای فکری خود علاقه مند هستند مدت ها سرگرم کند.

بخش اصلی کتاب هندسه مسطحه از مباحث مربوط به مثلث و دایره تشکیل می شود. کتاب هندسه مسطحه کورت از ۱۰ بخش تشکیل شده است که عبارتند از:.

خرید کتاب-خرید کتاب درسی

در این کتاب، پس از بررسی همه مطالب کلاسیک مربوط به مثلث و دایره (تشابه، تجانس، دایره‌های سه‌مماس، دایره نه‌نقطه، مورب‌ها، خط سیمسون، تقسیم توافقی، مسئله آپولونیوس و غیره)، بخش‌هایی نیز به یافته‌های نوین در مورد دایره و مثلث اختصاص یافته است. به همین دلیل این کتاب برای افراد علاقه‌مند به هندسه و کسانی که خود را برای امتحان‌هایی از نوع المپیادهای ریاضی آماده می‌کنند، بسیار مفید است. موضوع کتاب: دوره دوم دبیرستان , روش عمومی حل مسائل ترسیمی, قطب و خط قطبی نسبت به یک مثلث, کتاب‌های آمادگی برای المپیاد ریاضی. توضیحات کتاب کتاب هندسه مسطحه نوشته ناتان غیر مجاز می باشدشیلرکورت ترجمه محمود دیانی ، توسط انتشارات فاطمی به چاپ رسیده است.

تعداد مسائل کتاب آن‌قدر زیاد است که می‌تواند افرادی را که به پرورش قوای فکری خود علاقه‌مندند، مدت‌ها سرگرم کند. سطح مطالب فراتر از هندسه دبیرستانی است و در واقع می‌تواند ادامه درس هندسه دبیرستان به حساب آید. بخش اصلی کتاب هندسه مسطحه از مباحث مربوط به مثلث و دایره تشکیل می‌شود. میدان انقلاب، ضلع جنوب شرقی میدان-پلاک 7، فروشگاه بانک کتاب ( سفارش تلفنی کتاب).

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ دی ۱۴۰۰ساعت: ۱۲:۲۰:۴۲ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

آویشن - آویشن شیرازی

ارزیابی اثر افزودن غلظت‌های متفاوت اسانس گیاه آویشن شیرازی ...

سابقه و هدف: آویشن شیرازی یکی از شناخته‌شده‌ترین گیاهان دارویی از تیره نعنا بوده و دارای خواص دارویی بسیاری از جمله درمان عفونت‌ها و التهابات گوارشی و تنفسی و خواص ضد میکروبی می‌باشد و استفاده از پتانسیل دارویی این گیاهان در عرصه‌های مختلف بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد. مواد و روش‌ها: غلظت‌های متفاوت از اسانس آویشن شیرازی به جیره جوجه‌های گوشتی افزوده شد و سپس عیار آنتی‌بادی های علیه سویه B1 ویروس نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفند و هم‌چنین میزان تحریک لنفوسیت‌های T در گروه‌های مختلف مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت. یافته‌ها: عیار پادتن‌های ایجاد شده علیه ویروس نیوکاسل، در گروه‌های دریافت‌کننده غلظت‌های ppm 400 و 200 اسانس آویشن شیرازی در مقایسه با گروه شاهد به‌صورت معنی‌داری (p<0.

هم‌چنین میزان تورم پوست در آزمون DTH ، 48 ساعت پس از تزریق آنتی‌ژن در گروه دریافت‌کننده ppm 200 اسانس به‌صورت معنی‌داری بیش‌تر (p<0. 05 ) از گروه شاهد بوده و در گروه دریافت‌کننده ppm 400 اسانس در زمان‌های 72 و 48 ساعت نسبت به سایر گروه‌ها به‌صورت معنی‌داری (p<0. عیار پادتن‌های ایجاد شده علیه SRBC در گروه دریافت‌کننده ppm 400 اسانس، به‌صورت معنی‌داری کم‌تر (p<0. هدف این تحقیق  بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی به جیره جوجه‌های گوشتی بر سیستم ایمنی این پرندگان بود. 05 ) و میزان آن در گروه دریافت‌کننده ppm 200 به‌صورت معنی‌داری (p<0.

آویشن شیرازی

۵- این خوراکی حاوی آنتی بیوتیک طبیعی بوده و مصرف دمکر ده و جوشانده آن برای اشخاصی که مبتلا به بیماریهائی نظیر: درد معده، سرطان، کلسترول، ورم روده، سیاه سرفه، اختلال های مغزی و کلیوی، مسمومیت ، دندان درد، شبکوری ، ناراحتی کبدی ، چاقی، ورم کلیه، ناتوانی جسمی، آسم، درد سیاتیک، سنگ کلیه، ترشخات رحم ، زکام سوءهاضمه، آرتروز، واریس وبرفک دهان می باشند مفید است. ۱۱- از این خوراکی در تهیه غرغره ها(برای درمان گلو درد چرکی) و حمام های درمانی در رژیم های لاغری و در تهیه خمیر دندان ها استفاده می شود همچنین از جوشانده این خوراکی به عنوان کمپرس در درمان رگ به رگ شدن و پیچیدگی عضلات استفاده میکنند.

۴- آویشن شیرازی مقوی ، محرک ، قاعده آور، التیام بخش ، افزاینده شیر مادر، تصفیه کننده خون، مدر، ضد عفونی کننده، مقوی عضلات، دافع اخلاط خونی ، آرام بخش و دافع سودا بوده و حافظه را تقویت ونیروی جنسی ر افزایش می دهد. ۸- دم کرده آویشن به مقدار یک قاشق مرباخوری در هر فنجان آب به مدت سه نوبت در روز به هضم غذا کمک کرده و موجب درمان سرفه می گردد و همچنین باعث تسکین انواع تشنج شده و ضمنا" بوی بد دهان را نیز بر طرف می کند. ۱۰- از جوشانده غلیظ آویشن شیرازی در تقویت پیاز مو استفاده می شود، از دمکرده رقیق آن نیز مخلوط با عسل در صبحانه به جای چای استفاده می گردد. ۷- توصیه شده است که برای درمان بیماریهای ریوی مثل برونشیت حدود ۵ قطره از اسانس آویشن را بر روی قند چکانده و به همراه چای میل کنید.

۹- از آویشن شیراز ی در درمان بیماریهائی مانند: گریپ های عفونی، برونشیت، نارسائی کبد و ناراحتی های ریوی استفاده درمانی می گردد. داروهایی گیاهی تهیه شده از آویشن، اکثراً به شکل مایع و شربت می‌باشند که با استفاده از راهنمای همراه دارو، باید مصرف شود. هم چنین به صورت تی‌بگ‌های مختلف، که اکثراً حاوی 2 گرم پودر و یا خرد شده‌ی برگ آویشن است، در دسترس قرار می‌گیرد. ۲- استحمام با آب جوشیده آویشن شیرازی در تسکین درد رماتیسم شفابخش بوده و در رفع لاغری موضعی نیزمؤثر می باشد. تهیه چای: بر روی 2 گرم از پودر برگ آویشن، یک لیوان آب جوش ریخته و پس از 15- 10 دقیقه صاف کرده و می‌نوشیم.

 

اثرات ضد باکتریایی گیاه آویشن شیرازی

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱. تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳.

بررسی تاثیر عصاره کامل آویشن شیرازی برفعالیت ضدمیکروبی و ضدقارچی موادغذایی

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱. تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳.

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۶:۱۱:۵۸ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

مهریه - مذمت مهریه های سنگین

مهریه سنگین ضمانت اجرایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه نسل امروز این هفته جمعه ۲۸ تیر ماه با موضوع مهریه (آسیب شناسی مسئله ای در حوزه ازدواج جوانان) با حضور سیده فاطمه ذوالقدر سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، فاطمه رهبر نماینده ادوار مجلس و سمانه عیوضی فعال رسانه ای با اجرای امیرابراهیم رسولی به روی آنتن شبکه پنج رفت. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه محدود شدن مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مطلوب است و درباره ازدواج های فضای مجازی گفت: ضمانت اجرای ازدواج های فضای مجازی برای ما جای سوال است زیرا شناخت به صورت حقیقی اتفاق نمی افتد و اگر بدون شناخت و تحقیق باشد مشکل ایجاد کند. عیوضی با اشاره به اینکه در مقابل مهریه خانواده ها می توانند شروط ضمن عقد را در نظر بگیرند، ادامه داد: مهریه بالا برای همه خانواده ها تعریف یکسانی ندارد البته طبق شرایط فعلی و نرخ سکه مهریه ای که امروز بالا تلقی می شود در گذشته اینگونه نبوده است.

رهبر بیان کرد: سوء استفاده هایی در بحث مهریه شده است و در سال های گذشته مهریه های عجیبی ثبت شد از این رو اعتراضاتی در مجلس هفتم صورت گرفت و باعث شد بخشنامه هایی به ادارات ثبت از سوی قوه قضاییه ابلاغ شود و جلوی ثبت مهریه های نامتعارف گرفته شد. وی با اشاره به اینکه مهریه بالا می تواند در یک زندگی در مقابل حقوقی که مردان بعد از ازدواج در اختیار دارند، تعادل ایجاد کند، گفت: مهریه برای زنان در شرایط فعلی جامعه از ترس آینده تبدیل به ابزار شده است از این رو درخواست مهریه بالا دارند. وی با اشاره به اینکه مهریه عندالمطالبه است و زن هر موقع که بخواهد میتواند مهریه را طلب کند، ادامه داد: اما وقتی مهریه عندالاستطاعه باشد یعنی زمانی که مرد توان پرداخت داشته باشد مهریه را به زن می دهد و این را می توان در شروط ضمن عقد آورد.

وی بیان کرد: تعیین میزان مهریه به شرایط اقتصادی مرد نیز بستگی دارد البته سقف ۱۱۰ سکه در قانون برای مهریه تعریف شده است اما اگر مرد استطاعت مالی داشته باشد باید مهریه تعیین شده بیش از این مقدار را نیز پرداخت کند. نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: مجلس در دوره نهم قانون حمایت از خانواده ماده ۲۲ را تصویب کرد، از این رو اگر زن درخواست دریافت مهریه داشته باشد و مرد توان پرداخت آن را نداشته باشد، سقف مهریه ۱۱۰ سکه است. نماینده ادوار مجلس خطاب به نسل امروزی ها تاکید کرد: هیچکس با نگاه تلخ وارد زندگی نمی شود اما از روی بی تدبیری کار به جای تلخ رسیده است و با خانواده های خود مشورت کنند، قطعاً ضرر نخواهند کرد.

 

مشکل اصلی آسیب‌های تشریفات و تجملات بر زندگی ایرانیان است که متاسفانه ازدواج را نیز دامن‌گیر کرده است، موضوعی که  باید از جهت‌های مختلف بررسی شود، نخست باید دقت کرد که برخی اقشار مرفه در جامعه اقدام به ازدواج‌های پرهزینه و عجیب می‌کنند که انتشار تصاویر یا فیلم‌های این مراسم در سطح جامعه نوعی فرهنگ‌سازی منفی و به اصطلاح ترویج فرهنگ بیگانه است به عنوان مثال شاهد هستیم که عروس و داماد را با هلی کوپتر وارد فضای باغ عروسی می‌کنند. در بحث علل فرهنگی می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد که مهمترین آنها بدین شرح است، هم‌اکنون اگر یک جوان به خواستگاری دختری برود نخستین موضوعی که از او سئوال می‌شود، داشتن شغل مناسب و خانه است یعنی می‌توان گفت که در جامعه فعلی داشتن شغل و مسکن در بیشتر موارد به عنوان شرط لازم برای انجام ازدواج جوانان شناخته می‌شود و برخی جوانان یا حتی می‌توانیم ادعا کنیم بسیاری از آنها تا این شرایط را کسب نکنند، تن به ازدواج نمی‌دهند.

به گزارش خبرنگار وسائل، ازدواج را شاید بتوان یکی از دشوارترین مراحل زندگی یک جوان در طول سال‌های اخیر لقب داد در گذشته کافی بود تا بزرگترهای خانواده اراده کنند و به اصطلاح برای پسر جوان خود آستین بالا بزنند در این شرایط از یافتن دختر مناسب تا آغاز زندگی مشترک فاصله چندانی نبود، اما سال‌هاست که زیر سایه کمرنگ شدن سنت‌ها و ارزش‌های اسلامی و ایرانی، ازدواج جوانان به یکی از دشوارترین مراحل زندگی تبدیل شده است. فرهنگ ایرانی در حال حرکت در مسیر دوری از ارزش‌هاست و در مسیری حرکت می‌کند که مردم همه مسایل را در ظاهر خلاصه می‌کنند و همه موارد با پول سنجیده می‌شود، حتی وضعیت به گونه‌ای شده است که برگزاری مراسم عروسی به صورت پرهزینه نوعی کلاس اجتماعی تلقی می‌شود؟ این فرهنگ از کجا ریشه گرفته است؟ آیا آموزه‌های اسلام و فرهنگ سنتی ایرانیان چنین زندگی‌هایی راتشویق می‌کنند.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ دی ۱۴۰۰ساعت: ۱۲:۰۳:۴۴ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

گزاره - تعارض گزاره های علمی با گزاره های دین

بررسی نحوه اسناد گزاره های دینی و نقش آن در تعارض علم و دین (با رویکرد به دیدگاه امام محمد غزالی)

نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1. بررسی نحوه اسناد گزاره های دینی و نقش آن در تعارض علم و دین (با رویکرد به دیدگاه امام محمد غزالی). بررسی نحوه اسناد گزاره های دینی و نقش آن در تعارض علم و دین (با رویکرد به دیدگاه امام محمد غزالی). بررسی نحوه اسناد گزاره های دینی و نقش آن در تعارض علم و دین (با رویکرد به دیدگاه امام محمد غزالی).

آیا بین کشفیات علم و گزاره‌های دینی تعارض وجود ندارد؟

از طرفی علم ثابت کرده است که زلزله به دلیل یک سری فعل و انفعالات طبیعی و تدریجی، یا دفعی زمین اتفاق می‌افتد، این‌جا نباید توهم تعارض پیش آید و گفته شود: بالاخره زلزله به جهت گناهان مردم اتفاق می‌افتد؟ و یا ربطی به آن ندارد و فقط به دلیل فعل و انفعالات درون زمین است؟ چرا که بیان دینی، بیان علت معنوی این پدیده است که عامل معنوی زلزله گناهان مردم است و این منافات ندارد که در عالم ماده وقتی بخواهد چنین پدیده‌ای رخ دهد، باید فعل و انفعالاتی انجام گیرد. مثلا در بعضی از روایات با فرض قبول سند آنها آمده است که بیماری از شخصی به شخص دیگر سرایت نمی‌کند؛[4] اما علم ثابت کرده است که در بعضی از بیماری‌ها سرایت وجود دارد، در چنین حالتی هیچ تعارضی پیش نیامده است، بلکه این دلایل قطعی علمی که محصول تفکر و تعقل و آزمایش انسان است، مانند مخصص لبی عمل می‌کند؛ یعنی می‌گوئیم منظور روایت تمام بیماری‌ها نبوده، بلکه ناظر به بیماری‌هایی است که در آنها سرایت وجود ندارد.

" و این در حالی است که عقیده‌ی عالمان تجربی گذشته تا همین چند قرن گذشته این بود که هوا وزن و فشار ندارد؛ تا در سال 1643 میلادی «توریچلی» دستگاه هواسنج را اختراع کرد و بدین وسیله پی به فشار هوا برده شد؛ پس امروز بعد از گذشت قرن‌ها با پی‌بردن به پدیده‌ی فشار هوا در سطح زمین و تناسب آن با فشار درجه‌ی خون از داخل بدن، که موجب تعادل فشار بیرونی و درونی است، وجه تشبیه در آیه روشن می‌شود. با توجه به تغییر و تحول گسترده در علوم تجربی و نکات دیگری که بیان شد، روشن شد که دستورات و آموزه‌ها و گزاره‌های معتبر و قطعی دین مبین اسلام هیچ‌گونه تعارض و تنافی با علوم قطعی و برهانی ندارد و علوم برهانی نیز در حیطه‌ی علوم تجربی حجت خداوند می‌باشد و تعارض با منقولاتی که از طرف خداوند توسط قرآن کریم یا روایات معصومین به ما رسیده است، ندارد.

برگرفته از: «عدم تعارض علم و دین»، 837؛ منابع برای مطالعه بیشتر: هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، مؤسسه‏ی فرهنگی خانه خرد؛ همو، باورها و پرسش‏ها، مؤسسه‏ی فرهنگی خانه خرد؛ «فلسفه‌ی تدریجی بودن تکمیل دین»، 206؛ «اسلام و ضرورت یک طرح، 16؛ «اسلام و نظریه‏ی اندیشه مدون»، 17. نکته‌ای که در پایان باید به آن توجه کرد، این است که قرآن کریم کتاب آسمانی دین اسلام، نه تنها تعارضی با علوم تجربی ندارد، بلکه دارای یک اعجاز علمی بزرگ است؛ یعنی به مطالب و نکاتی از علوم تجربی اشاره نموده که امروزه علم بعد از گذشت قرن‌ها توانسته است به آن دست پیدا کند. پس از قرون وسطی و با پیدایش علوم جدید و مواجهه‌ی آنان با تصویری که کلیسا - به صورت عمومی - و انجیل - به تفسیر کلیسائی - از مفاهیم علمی ارائه می‌داد، مسئله‌ی تعارض علم و دین مطرح شد، و به جهت رونق علوم جدید و شکوفایی آن، چراغ دین مسیحی به خاموشی گردایید.

 

کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

در این مقاله، برای بررسی چیستی گزاره‌های بنیانی و پیش‌فرض‌های عمومی در علم جامعه‌شناسی، مباحث مهم فلسفی و روشی مربوط به جامعه‌شناسی در منابع کاویده می‌شود، و گزاره‌های بنیانی و عمومی کشف یا استنباط می‌گردد، و برای بررسی سازگاری یا ناسازگاری پیش‌فرض‌های به‌دست‌آمده با دین اسلام، به مقتضای نوع نگاه و هدف مقاله، ملاک اندیشه و جهان‌بینی اسلامی، برداشت مشهور و رایج بین متخصصان دین‌شناس است. اکنون، دو راه نسبتاً ساده‌تر پیش روست: راه اول، پایه‌ریزی عَمَلی جامعه‌شناسی اسلامی با الهام گرفتن از گزاره‌های بنیانی و عمومی استخراج‌شده، و استنباط محتواهای هم‌ارز از منابع اسلامی به عنوان گزاره‌های بنیانی و عمومی جایگزین؛ اگر علم اسلامی را ممکن می‌دانیم؛ راه دوم، پرداختن نظریه‌هایی با پیش‌فرض‌های قریب اسلامی، با تکیه بر همین مبانی استخراج‌شده جامعه‌شناسی معاصر.

بررسی حاضر نشان می‌دهد که پیش‌فرض‌های غالباً معرفت‌شناختی و روش‌شناختی عمومی در جامعه‌شناسی معاصر با اندیشه رایج اسلامی منافات ندارد، به این معنا که در محدوده و حیطه خود که قلمرو تجربه است با اندیشه اسلامی در این قلمرو، ناسازگار نیست، و راجع به قلمرو فراتجربی نیز ساکت است. در بحث از علم اسلامی، اگر طبق نظری مشهور، اخذ گزاره‌های بنیادی علم از منابع اسلامی را ملاک اسلامی بودن آن علم بدانیم، میزان تعارض نداشتن گزاره‌های بنیادی آن علم با اندیشه اسلامی نیز ملاک میزان همدلی آن علم با دین اسلام خواهد بود. Then, we have two easier ways: 1) Establishing Islamic sociology-if we consider it possible- by taking inspiration from the derived propositions, and inferring their content from Islamic sources, 2) Developing theories with close Islamic assumptions, on the basis of foundations of contemporary sociology.

In the discussion of Islamic science, if deriving fundamental propositions of a scientific discipline from Islamic sources is the criterion for it to be Islamic, the extent of compatibility of its fundamental propositions with Islamic worldview will be the criterion for its empathy with Islam. به دلایل معرفت‌شناختی، آزمودن امکان وجود یک علم جامعه‌شناسی همدلانه‌تر با دین، بسی ساده‌تر و راهگشاتر از تأسیس یک علم جدید محل وفاق، با کارایی لازم است. عضو هیئت علمی و استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده اسلام تمدنی، گروه حکمت و کلام جدید، رشتۀ تخصصی جامعه‌شناسی دین، مشهد، ایران. جامعه‌شناسی (نه نظریه یا نظریه‌های خاص در آن) را از این لحاظ، و به این معنا، می‌توان با دین اسلام همدل دانست.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۵۴:۵۶ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

میمون - میمون پوزه دار دم حلقه ای

نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی، عطّار و مولوی

ـ ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِی مَا أُوْحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَی طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ: بگو: در آنچه بر من وحی شده، هیچ غذای حرامی نمی‏یابم، جز اینکه مردار باشد، یا خونی که (از بدن حیوان) بیرون ریخته، یا گوشت خوک ـ که اینها همه پلیدند ـ یا حیوانی که به گناه، هنگام سر بریدن نام غیرخدا [= نام بُت‌ها] بر آن برده شده است. نماد، تجلّی و نمایشی است که اندیشه و تصویر یا حالتی عاطفی را به حکم تشابه یا هر گونه نسبت و رابطه‌ای، چه واضح و بدیهی و چه قراردادی یادآوری می‌کند» (ستّاری، 1387: 13) و یا به قول دیگر، «نماد چیزی است از جهان شناخته‌شده و قابل دریافت و تجربه از طریق حواس که به چیزی از جهان ناشناخته و غیرمحسوس یا به مفهومی جز مفهوم مستقیم و متعارف اشاره کند، به شرط آنکه این اشاره مبتنی بر قرارداد نباشد و آن مفهوم نیز یگانه‌مفهوم قطعی و مسلّم آن تلقّی نگردد» (پورنامداریان، 1389: 14).

مجلسی می‌گوید: «کلاغی است سیاه و نالة اندوهبار مصیبت‌زده کند و میان دوستانی که گرد هم آمده‌اند و مهربانند، بانگ دهد و نوای جدایی دهد و اگر کشتزار آبادی بیند، نوید ویرانی آن را دهد و عرصه‌هایش را بررسی کند و به آنان که در آن ساکن‌اَند، آگهی دهد از ویرانی خانه‌ها و نشیمنگاه‌ها و به خورنده از گلوگیری اخطار دهد و به کوچنده از نزدیکی مراحل، بانگ کند به آوازی اندوهبار، چنان‌چه آگهی‌دهندة مجالس ترحیم» (مجلسی، 1351، ج 8: 187). ب) هرگاه شپش‌ها آزارش می‌دهند، با زیرکی خود را از شرّ آنها آسوده می‌کند:«وَ مِن ظَرِیفٍ مَا یُحکَی عَنهُ، أَنَّ البَرَاغِیثَ إِذَا کَثُرَتْ فِی صُوفِهِ، تَنَاوَلَ صُوفَهُ مِنْهُ بفِیهِ، ثُمَّ یُدْخِلُ النَّهْرَ قَلِیلاً قَلِیلاً، وَ الْبَرَاغِیثُ تُصْعِدُ فِرَاراً مِنَ المَاءِ حَتَّی تَجْتَمِعَ فِی صُوفِهِ الَّتِی فِی فِیهِ، فَیُلقِیهَا فِی الْمَاءِ ثُمَّ یُهْرِبُ» (دمیری، 1424ق.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ دی ۱۴۰۰ساعت: ۱۱:۴۷:۳۹ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

پرنده - پرنده گاوی نوک قرمز

پرنده ای که فکر میکند گاو است !

هواتزین شاید پرنده ی خوشبویی نباشد اما اگر ببینیدیش خواهید گفت (به به چه پرنده ی زیبایی ! چه سری ، چه دمی ، عجب پایی !)) بله ! این پرنده ی زیبای گردن دراز سر کوچکی دارد ، صورتش آبی رنگ و بدون پر و چشمهایش خرمایی مایل به قرمز است. هواتزین (Hoatzin) با نام علمی Opisthocomus hoatzin پرنده ای نامتعارف با قد و قواره ای به اندازه مرغ قرقاول است که در مرداب های آمریکای جنوبی،مخصوصا در حوضه های آبگیر رودخانه ی آمازن و اورینوکو دیده میشود. پرنده ای وجود دارد که بجای نوشیدن شهد گل ، برگ ها را می چرد ، درست مثل گاو و گوسفند ساعت ها برای هضم علوفه صرف میکند و یکمی هم بوی پهن میدهد …. او پیستوکوموس که نام علمی این پرنده در یونان باستان به معنای ((دارای مویی بلند در پشت سر)) است ، که به تاج بزرگی سیخ سیخی روی سرش اشاره دارد.

هواتزین گیاه خوار است و برگ و میوه میخورد ؛ چیندانش بسیار بزرگ است و درست مانند معده ی گاو برای تخمیر سبزیجات به کار میرود. حالا جای هر گاو یک پرنده بگذارید ؛ پرنده ای که نه شاخ دارد ، نه سم و نه ماع میکشد ؛ ولی کمی متوهم است و ادای گاو در می اورد. این پرنده برای غذا خوردن با هزار دردسر از شاخه ها بالا میرود ، خیلی هم تنبل است و به راحتی میتوان به آن نزدیک شد. یک گله گاو را در حال چرا تصور کنید … بعضی آرام در حال صرف علقند ، بعضی ها ولو شده اند و نشخوار میکنند. به این پرنده که تنها بازمانده از اقوام خود است هواکتزین ،پرنده ی بوگندو و وقرقاول مانژه هم میگویند. بوی پهنی که از این پرنده بلند میشود مربوط به سیستم گوارشییش است ، که در بین پرنده گان غیر عادی است.

هواتزین پرنده ی پر سر و صدایی است و انواع صدا ها رو تولید میکند ؛ با حرکات موزون. شخصیت و ظاهر این پرنده متوهم ترکیبی از مرغ،گاو و داینسور های ژوراسیک است. تصویری که الان در ذهن دارید شاید عجیب و ناماءنوس باشد اما واقعی است. این پرنده عجیب و غریب ساکن آمریکای جنوبی ، هواتزین نام دارد. پر های تنش هم خوش رنگ و لعاب است ؛ خرمایی ، شاه بلوطی و دودی.

سلامت نوک در پرنده های خانگی

قرار دادن غذاهای تازه و کامل مانند آجیل با پوست برای پرنده‌ها از جمله اقدامات دیگری است که ما می‌توانیم برای حفظ سلامت نوک پرنده در خانه خود انجام دهیم؛ در واقع آجیل‌هایی مانند فندق، گردو، بادام هندی و بادام، با پوست سختشان باعث می‌شوند که پرنده، آن‌ها را بشکند و این کار کمک شایانی به سلامت نوک پرنده‌ای می‌کند که ما در خانه از آن نگهداری می‌کنیم. این مشکل، بیشتر به دلیل کمبود ویتامین در بدن پرنده‌ها رخ می‌دهد و باید توجه داشته باشیم که اگر نشانه‌ای از این عارضه را در نوک پرنده خود مشاهده کردیم، حتماً با یک دامپزشک مشورت کنیم تا او مکمل‌های غذایی لازم را به ما پیشنهاد کند و رژیم غذایی پرنده ما را به گونه‌ای تغییر دهد تا سلامت دهان پرنده به او بازگردد.

نکته قابل توجه در مورد این روش مراقبتی، این است که بیش از حد از این ترفند استفاده نشود؛ چراکه قرار دادن بیش‌ازحد خشکبار برای پرنده، باعث افزایش وزن او می‌شود و نباید فراموش کرد که پیشگیری از افزایش وزن پرنده خود نیز یکی دیگر از روش‌هایی است که به حفظ سلامت پرنده کمک می‌کند. تنها کافی است که موقعیتی مانند زندگی در طبیعت را برای پرنده‌یمان فراهم کنیم  و با قرار دادن چند شاخه طبیعی در اطرافش او را تشویق کنیم که با نوک خود روی شاخه‌ها بزند و شرایطی مانند شرایط زندگی در طبیعت را در خانه ما نیز تجربه کند. این ترفند به ویژه برای مرغ‌هایی که در سن تولیدمثل هستند بسیار مفید است؛ چراکه وجود کلسیم اضافه نه تنها کمک می‌کند تا در تخم آن‌ها شکستگی به وجود نیاید بلکه مانع از بروز مشکلات دیگر در تخم آن‌ها نیز می‌شود.

بنابراین اگر حالتی غیرعادی در نوک مشاهده کرده و فکر می‌کنید که عمل نوک‌چینی برای پرنده‌یتان لازم است، تعلل نکنید و در اسرع وقت به دامپزشک مراجعه کنید تا او اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهد. اگرچه مشکلات رایج نوک پرندگان، مشکلاتی نیستند که ما بخواهیم در حالت طبیعی به آن‌ها فکر کنیم اما این نکته را هم نباید فراموش کرد که نوک پرنده می‌تواند در معرض بیماری‌های متعددی قرار بگیرد. در بعضی موارد ما با رشد بیش از اندازه نوک و یا اختلالات رشد در نوک پرندگان مواجه می‌شویم؛ که در چنین شرایطی، عمل نوک‌چینی پیشنهاد متخصص و دامپزشک به شما خواهد بود.

 

مضرات مصرف گوشت قرمز و فراورده های آن

طبق یافته های جدید محققان مصرف بیش از اندازه گوشت و بخصوص فرآورده های گوشتی احتمال بروز این سرطان را تا ۶۰ درصد افزایش می دهد، سرطان پانکراس جزو سرطان های خاموش می باشد که فرد مبتلا تا لحظات نهایی پیشرفت بیماری هیچ احساسی از وجود سرطان پانکراس در بدن خود نخواهد داشت و تنها زمانی متوجه خواهد شد که سرطان بخش اعظمی از اندام های بدنش را در برگرفته است، پس اگر جزو کسانی هستید که علاقه زیادی به مصرف گوشت قرمز دارید این خطر در کمین شماست. هنگام مصرف گوشت قرمز پروتئین به بدن می رسد و این پروتئین در داخل معده تجزیه شده و اسید اوریک تولید می کند و این اسید تولید شده در مفاصل پا و یا جاهایی که دچار نقرس شده اند، تبدیل به کریستال های اوریک می شود که عامل اصلی در بیماری نقرس محسوب می شود، پس می توان گفت که نه تنها گوشت قرمز بلکه هر ماده غذای که دارای پروتئین باشد برای بیماران نقرسی اصلا مناسب نیست.

در این میان فرآورده های گوشتی مانند سوسیس، کالباس، همبرگر و… ک از درصد قابل توجهی گوشت قرمز برخوردار است، از مضرات بسیار بالایی برخوردار است زیرا در ساخت این مواد از ترکیبات نیترات به منظور افزایش میزان ماندگاری استفاده می شود که ۱۰۰ درصد سرطانزاست و مصرف روزانه و بیش از حد فرآورده های گوشتی احتمال افزایش سرطان را تا ۶۰ درصد افزایش می دهد. جالب است بدانید که گوشت جزو آن دسته از مواد غذایی است که هم ضد سرطان است و هم سرطانزاست! یعنی اگر شما اصلا گوشت (قرمز یا سفید) مصرف نکنید و اصطلاحا گیاهخوار باشید، احتمال بروز سرطان در بافت ها و اندام های بدنی شما بالا خواهد رفت و از طرفی هم اگر بیش از اندازه مصرف کنید، خود گوشت می تواند عوامل سرطانزا را در بدن شما تشدید کند.

با توجه به گفته های فوق در مورد مضرات مصرف گوشت قرمز حتما نسبت به مصرف گوشت قرمز  دلسرد شده اید و اشتیاق خود را نسبت به گذشته از دست داده اید، ولی متوجه باشید که عدم مصرف گوشت نیز می تواند به اندازه مصرف زیاد گوشت زیان آور باشد زیرا در گوشت موادی وجود دارد که حتما باید به بدن برسد و برای سلامتی و طول عمر بسیار مفید است. در گوشت قرمز بخصوص گوشت گاو و گوسفند چربی زیادی یافت می شود و درصد زیادی از این چربی ها را کلسترول بد یا چربی شباع شده تشکیل می دهد که مستقیما باعث گرفتگی رگ های خونی شده و مانع خونرسانی صحیح به اندام های بدن شده و در نتیجه آن با تشدید عملکرد قلب موجب بروز ایست قلبی خواهد شد.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۳۸:۳۸ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)