یکتاس یکتاس .

یکتاس

هیدروکربنها - درخت و هیدروکربنها

بررسی نقش گونه های درختی در پالایش خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی مطالعه موردی: پالایشگاه امام خمینی

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱. تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است. تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳.

جداسازی هیدروکربنهای نفتی از برگ درخت آلوده به مواد نفتی و اندازه گیری به روش کروماتوگرافی ستونی (Clean - up) به روش اسپکتروفلوروفوتومتری

جداسازی هیدروکربنهای نفتی از برگ درخت آلوده به مواد نفتی و اندازه گیری به روش کروماتوگرافی ستونی (Clean - up) به روش اسپکتروفلوروفوتومتری. جداسازی هیدروکربنهای نفتی از برگ درخت آلوده به مواد نفتی و اندازه گیری به روش کروماتوگرافی ستونی (Clean - up) به روش اسپکتروفلوروفوتومتری. جداسازی هیدروکربنهای نفتی از برگ درخت آلوده به مواد نفتی و اندازه گیری به روش کروماتوگرافی ستونی (Clean - up) به روش اسپکتروفلوروفوتومتری. نشانی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، نرسیده به پل بزرگراه شهید همت، خیابان شهید قموشی، خیابان بهار، نبش کوچه چهارم، پلاک 1.

Rubinia pseudoacacia – Rhizobium Symbiosis for Phytoremediation of Petroleum Polluted Soil

درخت زینتی اقاقیا به طور گسترده در نواحی شهری و روستایی رشد می‌کند، دارای محدوده جغرافیایی وسیع و توزیع اکولوژیک در کل جهان بوده، کاشت و نگهداری آن آسان و کم‌هزینه است (24)، اقاقیا متعلق به خانواده فاباسه از خانواده‌های گیاهی مقاوم به آلاینده‌های نفتی می‌باشد (25)، این تحقیق به منظور بررسی نقش احتمالی اقاقیا به صورت منفرد و در تلقیح با ریزوبیوم در کاهش و حذف برخی فلزات سنگین و هیدروکربن‌های نفتی موجود در خاک انجام شد. اندازه‌گیری عناصر سنگین (روی، سرب، کادمیم) خاک در ابتدا و انتهای دوره 90 روزه کشت:2گرم خاک آلوده به نفت‌خام را پس از خشک و الک کردن (2 میلی‎متر) با 5/2 میلی‎لیتر  اسیدنیتریک غلیظ و 5/7 میلی‎لیتر اسیدکلریدریک غلیظ به مدت یک شب به حال خود گذاشته و پس از آن به دمای 70 تا 80 درجه سانتی‎گراد منتقل نموده و در نهایت پس از ته‌نشینی رسوبات با اسیدنیتریک 1 درصد به حجم 50 میلی‎لیتر  رسانده شد.

ریزوبیوم علاوه بر تثبیت N2، ملکول‪هایی مثل اکسین، سیتوکینین، اسیدآبسیزیک، لومیکروم، ریبوفلاون، لیپو-کیتوالیگوساکارید و ویتامین‪ها را تولید می‪کند بنابراین، احتمالا علاوه بر نقش متابولیت‪های میکروبی در افزایش در دسترس‪بودن مواد معدنی در محیط گیاه، ریزوبیوم قادر به تحریک رشد گیاه، استقرار در ریشه و در نتیجه افزایش نمو گیاه می‪باشد. از جمله آلاینده‌های نفتی می‌توان به هیدروکربن‌های نفت‌خام (TPHs) Total petroleum hydrocarbons، هیدرکربن‌های ‌پلی‌سیکلیک ‌آروماتیک (PAH) Polycyclic aromatic hydrocarbons ، هیدروکربن‌های هالوژنه، آفت‌کش‌ها، حلال‌ها و فلزات سنگین آن مثل سرب، کادمیوم، روی، وانادیم، آهن، نیکل، اورانیم و مس اشاره کرد (3 و 4).

15 گرم خاک خشک (32) هر تیمار را با 25 میلی‎لیتر استن به مدت 24 ساعت به شیکر با دور rpm250 منتقل کرده، سپس نمونه‌ها با کاغذ صافی فیلتر شده و به دستگاه GC (Agilen 6890N) با ستون VF-1ms با برنامه دمایی 60 درجه سانتی‎گراد به مدت 2 دقیقه، 15 درجه سانتی‎گراد به مدت 15 دقیقه و 300 درجه سانتی‎گراد تزریق شد. نفت‌خام در خاک شرایط نامناسبی را برای رشد و نمو گیاه فراهم می‌کند؛ این شرایط وابسته به عدم تهویه، خشکی و سمیت ناشی از حضور هیدروکربن‌ها، کاهش مقدار عناصر ضروری در دسترس برای گیاه و یا افزایش مقدار سمی برخی عناصر معین مثل سرب، کادمیوم، آهن و روی است (5). غلظت‌های مختلف نفت، تلقیح ریزوبیومی و برهم‌کنش نفت و باکتری بر تجمع عناصر کادمیوم و سرب در ریشه اقاقیا، اختلاف معنی‌داری (01/0≥p) بین گیاهان تیمار و شاهد ایجاد کرده‌اند ولی اختلاف معنی‌داری در تجمع عنصر روی در ریشه گیاهان مورد بررسی دیده نشد (جدول 1).

 

پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی

از یافته‌های پژوهش حاضر نتیجه‌گیری می‌شود اگرچه در حال حاضر، غلظت آلاینده‌های نفتی و فلزی در رسوبات حرای تیاب چندان زیاد نیست، منشأ انسان‌زاد برخی آلاینده‌ها به‌ویژه هیدروکربن‌های نفتی کل و تمرکز آنها در نزدیکی منابع آلودگی ساحلی (مانند اسکله‌های صیادی، توقفگاه‌های قایق‌ها، حوضچه‌های پرورش میگو) نشان می‌دهد باید اقداماتی برای کاهش ورود آلاینده‌ها به‌ویژه هیدروکربن‌های نفتی در ایستگاه‌های داخل و نزدیک جنگل‌های حرای تیاب انجام شوند که جلوگیری از تردد قایق‌های سوخت قاچاق، کنترل کیفیت و کمیت پساب‌های خروجی از حوضچه‌های پرورش میگو و اسکله‌های صیادی ازجملۀ این اقدامات است؛ همچنین پیشنهاد می‌شود با نمونه‌برداری وسیع‌تر و تجزیه‌وتحلیل آلاینده‌های دیگر مانند هیدروکربن‌های آروماتیک چندحلقه‌ای، شدت آلودگی و ریسک اکولوژیکی ناشی از وجود این آلاینده‌ها در رسوبات جنگل‌های حرا به‌طور دقیق‌تر و مفصل‌تر ارزیابی شود.

در زمینۀ فلزات سنگین نیز مشاهده شد غلظت برخی فلزات مانند نیکل و وانادیم در نزدیکی منابع آلودگی افزایش نسبی می‌یابد؛ اگرچه محاسبۀ ضریب غنی‌شدگی و ریسک اکولوژیکی نشان داد در حال حاضر، بیشتر فلزات مطالعه‌شده غنی‌شدگی درخور ‌توجهی ندارند و ریسک اکولوژیکی ناشی از آنها نیز متوسط است؛ باوجوداین، تحلیل‌های آماری انجام‌شده روند افزایشی غلظت برخی از فلزات در منطقه و زیادبودن غلظت فلزاتی مانند نیکل و وانادیم نسبت به رسوبات خلیج‌فارس را نشان می‌دهد. در مقایسه با شاخص‌های کیفیت رسوب، رسوبات مطالعه‌شده در وضعیت بدون ریسک یا آلودگی کم ازنظر هیدروکربن‌های نفتی کل قرار دارند؛ ولی روند افزایشی غلظت TPHs به‌ویژه در نزدیکی منابع آلودگی ساحلی نشان‌دهندۀ تأثیر فعالیت‌های انسان‌زاد در افزایش غلظت این آلاینده‌ها در رسوبات است.

ضریب غنی‌شدگی فلزات سنگین از نسبت غلظت عنصر مدنظر در رسوب مطالعه‌شده به غلظت عنصر در مادۀ مرجع به دست می‌آید و غلظت عنصر مدنظر را باید با عنصر مبنایی که تغییرات اندک و غلظت یکنواختی در محیط داشته است و از فعالیت‌های انسان‌زاد متأثر نیست به‌هنجار کرد (Sutherland 2000). نویسندگان از حمایت‌های مالی شورای پژوهشی دانشگاه صنعتی شاهرود قدردانی می‌کنند؛ همچنین از کارکنان پژوهشکدۀ اکولوژی خلیج ‌فارس و دریای عمان و ادارۀ کل حفاظت محیط‌زیست استان هرمزگان که نهایت همکاری را با پروژۀ حاضر داشتند تشکر و سپاسگزاری می‌شود. رهنمودهای استاندارد کیفیت رسوب رابطۀ بین غلظت آلاینده در نمونۀ رسوب و آثار زیستی نامطلوب را نشان می‌دهد و بر اساس مقادیر مشخصی از دامنۀ اثر کم یا حد تأثیر آستانه (Threshold Effect Level (TEL)) و دامنۀ اثر متوسط و یا حد آثار احتمالی (Probable Effect Level (TEL)) تعریف می‌شود.

 

بررسی ساختار هیدروکربن ها و معرفی انواع ان ها

هیدروکربن ها گونه ای از ترکیبات الی ( مانند بنزن ، متان ، پارافین ها ) می باشند که در  ذغال سنگ ، نفت خام ، گاز طبیعی و… یافت میشوند  از هیدروکربنها به عنوان سوخت ، حلال و مواد اولیه بسیاری از محصولات مانند رنگها ، سموم دفع آفات و پلاستیک استفاده می شود. بنزن و بسیاری از ترکیبات ارومتایک سرطان زا می توانند باشند  و برای جلوگیری از ورود این ترکیبات مضر به بدن باید تجهیزات ایمنی را رعایت کرد سوختن ناقص هیدروکربن ها  میتوانند سبب تولید گاز سمی co شود که اسشمام ان میتواند موجب مرگ انسان شود. هیدروکربن‌ها، مولکول‌هایی  با ساختار غیرقطبی می باشند ؛ و عموماً در حلال‌های قطبی نظیر آب حل نمی‌شوند؛ اما در حلال‌های غیرقطبی مانند روغن (که خودش نوعی هیدروکربن است) حل می‌گردند.

آنها به عنوان دو نوع طبقه بندی می شوند که حاوی حلقه بنزن به عنوان یک واحد ساختاری یا هیدروکربن های آروماتیک غیر بنزوئیوئید ، که دارای ثبات ویژه ای هستند اما فاقد حلقه بنزن هستند. برای مثال گریس یک هیدرو کربن از خانواده ی آلکان ها است که با آب از روی دست پاک نمیشود چرا که ناقطبی است؛از این رو برای پاک کردن آن از نفت یا بنزین که ناقطبی هستند استفاده می شود. اکنون استفاده از مخلوط هیدروکربن های فرار به عنوان جایگزین گاز کلر فلئوکربرن(cfc)به عنوان پیشران در افشانه ها در  اولیت قرار دارد زیاد cfc دارای اتر مخرب بر لایه ازن می باشد. به خوبی شناخته شده است که انتشار و آلودگی های ایجاد شده توسط انسان در این عصر صنعتی خطرناک است و هیدروکربن ها بخش عمده ای از این ترکیبات مضر را تشکیل می دهند.

از این انرژی حرارتی می توان مستقیم استفاده کرد (شاید برای گرم کردن خانه) یا در غیر این صورت با استفاده از موتور حرارتی به انرژی مکانیکی تبدیل شود. صرف نظر از نوع هیدروکربن ، احتراق با اکسیژن دارای سه فراورده می باشد : دی اکسید کربن ، آب و گرما ، همانطور که در واکنش عمومی زیر نشان داده شده است. آلکانها فقط دارای پیوند یک گانه می باشند ، ، الکن ها دارای پیوند دوگانه در ساختار خود می باشد و الکین ها دارای پیوند سه گانه کربرن کربن می باشند. هیدروکربرن ها همچنین در درختان و گیاهان مختلف وجود دارند و یک رنگدانه طبیعی به نام کاروتن تشکیل می دهند که در هویج و برگهای سبز یافت می شود.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۳۹:۲۴ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

نقش اجتماعی - دین و نقش اجتماعی آن در نظر امیل دورکیم

مبانی نظریة دین و همبستگی اجتماعی

بر اساس آنچه در تعریف و بیان ویژگی‌های دو مفهوم دین و همبستگی در نظر دورکیم مطرح شد، به نظر می‌رسد از آنجا که دین از نیروهایی است که اولاً، در درون فرد احساس الزام اخلاقی به هواداری از در خواست‌های جامعه را ایجاد می‌کند و ثانیاً سازوکاری ایجاد می‌کند که می‌توان در مواقع به خطر افتادن سامان اجتماعی، آن را به کار گرفت و ثالثاً، از عناصر اصلی و عمده یکپارچگی و گستردگی عمل متقابل اعضای جامعه و گروه با یکدیگر است. دورکیم در نخستین کتاب مهم خود، «تقسیم کار»، توضیح می‏دهد که حیات اجتماعی، بنیادی‏ترین وجوه فرهنگ بشری را شکل داده است، ولی نه آنگونه که متفکرین پیشین معمولاً آن را می‏دیدند و ایده‏هایی نظیر «قرار داد اجتماعی» را پیشنهاد می‏کردند،6  بلکه افراد حتی در دوره‏های ماقبل تاریخ، همیشه اول در گروه‏ها - مانند خانواده، طایفه، قبیله و ملت - متولد شده و در همین زمینه‏ها پرورش می‏یافتند.

دین در لغت آیین، روش، شیوه و اخلاق آمده است و در اصطلاح جامعه‌شناختی، دین عبارت است از امری که دارای خصلتی اجتماعی است که جمع بسیاری با آن زندگی می‌کند و در بردارنده اعتقادات مشخصی است، مناسکی آشکار دارد، از کیش بیرونی و مشهود بر خوردار است و با مراسمی همگانی همراه است که با سلوک و اعمال معتقدان و ایمان آنان پیوند داشته، در حیات اجتماعی انعکاس می‌یابد. ناسازگاری عمیق این آموزه‌ها درجنبه‌های مختلف مبانی، اصول وحوزه‌ها با اهداف متعالی اسلام و اقتضائات جوامع اسلامی، عدم توجه کافی و وافی اندیشمندان اجتماعی به قرآن کریم در استخراج نیازهای علمی و مسائل جامعه بشری و محجوریت روزافزون قرآن در این ساحت موجب رشد اندیشه‌های ناصواب و غیرتوحیدی شده است.

یکی از موضوعات مهم مطالعات جامعه‌شناختی و از محورهای مهم دین پژوهی، موضوع دین به عنوان یک مجموعه از قواعد رفتار و هنجارهاست که در کنار سایر نهادهای اجتماعی، دارای تأثیرت ویژه‌ای در عرصه‌های گوناگون اجتماعی از جمله ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی است. فرهنگ‏ها تنها خارج از محدوده مفهوم حقوق «عمومی» نسبت به اشیائی که همگان مالک آنها بودند ـ اشیائی که برای کل طایفه مقدس بودند - همواره این ایده را توسعه داده‏اند که یک شخص به تنهایی و یا چند نفر به طور مجزا، می‏توانند چیزی را به طور خصوصی مالک شوند. ما به زبانی صحبت می‏کنیم که خود آن‌را نساخته‏ایم، از وسائلی استفاده می‏کنیم که خود آنها را اختراع نکرده‏ایم، به حقوقی متوسل می‏شویم که خود آن‌را بنیان نگذاشته‏ایم، به هر نسلی یک گنجینه دانش انتقال می‏یابد که خود آن‌را جمع آوری نکرده است».

 

همبستگی اجتماعی از نگاه دورکیم

برخی از نویسندگان از چهار نوع هم‌بستگی سخن گفته‌اند: • هم‌بستگی فرهنگی: یعنی اشتراک کلی در ارزش‌ها • هم‌بستگی هنجاری: یعنی هماهنگی‌های میان ارزش‌های فرهنگی و شیوه‌های رفتار • هم‌بستگی ارتباطی: یعنی گسترش ارتباطات در کل سیستم اجتماعی • هم‌بستگی کارکردی: یعنی وابستگی متقابل اجزای نظام یا نبود تغایر میان آن‌ها نظریه هم‌بستگی امیل دورکیم، از دو نوع هم‌بستگی در فرایند تحول جوامع نام می‌برد: یکی «هم‌بستگی ابزار‌گونه» یا هم‌بستگی ارزشی، فرهنگی و هنجاری که از ویژگی‌های جوامع سنتی است و دوم «هم‌بستگی انداموار» که هم‌بستگی کارکردی میان اجزای نظام اجتماعی است‌.

مقاومت در مقابل مدرنیسم پهلوی و راه‌حل‌های آن  بـرای مسئله هم‌بستگی ملی، زمینه ظهور گفتمان دینی، انقلابی و ایدئولوژیک فراهم آورد، ایجاد هویت دینی ـ ایدئولوژیک، تأکید بر بسیج توده‌ای، تحکیم مبانی دولت اسلامی ـ شیعی، تأکید بر هویت اسلامی و فرا ایرانی، تأکید بر ایجاد هم‌بستگی ارزشی و تأکید بر ایمان شهروندی از ویژگی‌های این گفتمان است. او وجود جامعه را به حفظ حد معینی از نوع‌دوستی وابسته می‌داند و عقیده دارد،  هنگام مقایسه جوامع بدوی و پیشرفته در می‌یابیم که اندازه و محتوای این تمایلات با درآمیختن با فرهنگ تغییر یافته است، پس علاقه اصلی دورکیم فرهنگ بود؛ مخصوصاً آن جنبه‌هایی از فرهنگ که خصیصه ‌الزام‌آور دارند و سرپیچی از آن مجازات‌هایی به همراه دارد.

دورکیم جامعه شناسی را علم مطالعه نهادها توصیف می‌کند و نهاد اصلی که برآن متمرکز است، ابتدا قانون، بعد خانواده و سپس دین است اما توجه رویکرد او نه ماتریالیستی است و نه ایده آلیستی، بلکه کانون توجه او بر سرشت درحال  دگرگونی سازمان اجتماعی و تغییرات بعدی در خاستگاه تضاد بود[تامپسن، ۱۳۸۸: ۱۲۹]. دورکیم مدعی بود که هم‌بستگی جامعه با تقسیم کار پیشرفته زمانی می‌تواند جانشین همیشگی هم‌بستگی مکانیکی شود که تمام بخش‌ها، نهادها و بازیگران طبق قواعدی(هنجارهایی) عمل‌کنند که به‌طور خودبه‌خود پدید آمده و قاطعانه پذیرفته  شده‌اند[تامپسن، ۱۳۸۸: ۱۲۳].

 

تحلیل نقش دین در جامعه

به راستی غیر از دین، با آن تعالیم عمیق و بشردوستانه اش، چه چیز دیگری می تواند با ترویج اخلاق و فضیلت های اخلاقی انسان ها را به صلح و آشتی و کنار نهادن ستم، تبعیض و بی عدالتی فرا بخواند؟ و از طریق آموزش های اعتقادی و اخلاقی اش و حتی نقش مهم آن در تنظیم مناسبات اجتماعی و رعایت الزامات شهروندی، نظارت و کنترل اجتماعی، حفظ مصالح عمومی و قانون گرایی موجب کاهش انحرافات و آسیب های اجتماعی و بزهکاری مثل رشوه خواری، فساد، اعتیاد، قمار و فحشا بشود؟. قدرت عظیم اسلام در بسیج توده های مردم و دعوت به قیام و تحرک اجتماعی و انقلاب سیاسی نیز امری است انکارناپذیر که نه تنها در گذشته های دور قابل پیگیری است، بلکه امروز نیز پیش روی ما است و پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، یک مصداق بارز و تردیدناپذیر آن است که مردم مسلمان این دیار با الهام از آموزه های حیات بخش و رهایی بخش اسلام و تحت رهبری دینی، یک نظام استبدادی فاسد را قهرمانانه سرنگون ساختند و بر ویرانه های آن نظمی نوین و دینی بنا کرده اند.

آثار تاریخی فراوان به علاوه رشد علمی حیرت انگیز مسلمانان در مدتی اندک و صدها و هزارها کتابخانه، مسجد، بیمارستان، مدرسه و دانشگاه، دانشمند در کنار پیشرفت بارز علوم و پدید آمدن هزاران کتاب و رساله علمی در قلمرو اسلام حاصل این تشویق و ترغیب اسلام به علم است و امروز نیز در قلمرو اسلامی شاهد دعوت به تولید علم و راه اندازی جنبش نظریه پردازی و نرم افزاری و فراخواندن مسلمانان به رشد دانش و معرفتیم. هرچند نمی توان گفت: این تعریف هفت شاخه ای یا بعدمحورانه اسمارت کامل و بی عیب است، یا نیاز به تکمیل و تعدیل ندارد، اما به هرروی مدعا این است که امروز دیگر دوره تعریف های یک بعدی محدود و تنگ نظرانه از دین، که به عمد یا به سهو ابعادی از دین، بخصوص بعد و نقش اجتماعی دین را نادیده می گیرند یا به صراحت انکار می کنند، به سر آمده و تعاریف مقبول، تعریف های چندبعدی و مجموعه ای می باشند.

همچنین دین با دستوراتی که در مورد برپایی اجتماعات دینی و انجام مناسک جمعی و مراسم دینی مثل حج، نماز جماعت، اعیاد مذهبی، نیایش های دسته جمعی، سفرهای زیارتی، صله ارحام و دید و بازدیدهای دینی، تظاهرات و کنگره های دینی دارد، بر بخش مهمی از حیات اجتماعی تأثیر می گذارد و موجب یک رشته تحرکات اجتماعی و بسیج همگانی می شود که از اهمیت زیادی برخوردارند. این دین در طول تاریخ خود با تشویق و ترغیب شگفتی، که جداً در همه ادیان جهان همتا ندارد، به طلب علم، آموزش، پژوهش، تفکر و عبادت خواندن کار علمی و دانش اندوزی و آموختن به دیگران، که آن را در ردیف برترین عبادت ها می داند و گاه بالاتر و ارزشمندتر از عبادت های مرسوم خوانده است ـ موجب پیدایش یکی از مهم ترین و ارزشمندترین تمدن های بشری شده است (ر.

 

آموزه‌های قرآن کریم و نقد نظریه دورکیم مبانی نظریة دین و همبستگی ...

بر اساس آنچه در تعریف و بیان ویژگی‌های دو مفهوم دین و همبستگی در نظر دورکیم مطرح شد، به نظر می‌رسد از آنجا که دین از نیروهایی است که اولاً، در درون فرد احساس الزام اخلاقی به هواداری از در خواست‌های جامعه را ایجاد می‌کند و ثانیاً سازوکاری ایجاد می‌کند که می‌توان در مواقع به خطر افتادن سامان اجتماعی، آن را به کار گرفت و ثالثاً، از عناصر اصلی و عمده یکپارچگی و گستردگی عمل متقابل اعضای جامعه و گروه با یکدیگر است. دورکیم در نخستین کتاب مهم خود، «تقسیم کار»، توضیح می‏دهد که حیات اجتماعی، بنیادی‏ترین وجوه فرهنگ بشری را شکل داده است، ولی نه آنگونه که متفکرین پیشین معمولاً آن را می‏دیدند و ایده‏هایی نظیر «قرار داد اجتماعی» را پیشنهاد می‏کردند،6 بلکه افراد حتی در دوره‏های ماقبل تاریخ، همیشه اول در گروه‏ها - مانند خانواده، طایفه، قبیله و ملت - متولد شده و در همین زمینه‏ها پرورش می‏یافتند.

به اصطلاح فلسفی، همانطور که اجزای ماده پس از فعل و انفعالات و کسر و انکسار در یکدیگر و از یکدیگر استعداد صورت جدیدی می‌یابد و مرکب جدیدی حاصل می‌شود و اجزاء با هویت تازه ادامه حیات می‌دهند، افراد اجتماع نیز هر کدام با سرمایه‌ای فطری و اکتسابی از طبیعت وارد زندگی اجتماعی می‌شوند، روحاً در یکدیگر ادغام می‌شوند و هویت جدیدی که از آن به روح جمعی تعبیر می‌کنند، می‌یاید. رویکرد قرآن کریم نسبت به محوریت جامعه و گزاره هایی که به وجود و حقانیت اجتماع و امور اجتماعی نظر دارد و سوگیری آیات قرآنی در جهت ارائه برنامه کارا و مفید و سعادت‌مند برای جامعه بشری، حکایت از نوعی تأیید و مقبولیت نظر دورکیم صرفاً در این جهت دارد که او برای جامعه اهمیت قابل وصفی قائل است و در زمینه‌های متعدد و غیر قابل تصور از وجود و آثار و اولویت‌های آن را بحث می‌کند.

دین در لغت آیین، روش، شیوه و اخلاق آمده است و در اصطلاح جامعه‌شناختی، دین عبارت است از امری که دارای خصلتی اجتماعی است که جمع بسیاری با آن زندگی می‌کند و در بردارنده اعتقادات مشخصی است، مناسکی آشکار دارد، از کیش بیرونی و مشهود بر خوردار است و با مراسمی همگانی همراه است که با سلوک و اعمال معتقدان و ایمان آنان پیوند داشته، در حیات اجتماعی انعکاس می‌یابد. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، پس از بحثی درباره اینکه اگر جامعه‌ای دارای روح واحد و تفکر اجتماعی واحد شد، حکم یک فرد انسانی را پیدا می‌کند و افراد آن، همانند قوا و اعضای انسان می‌گردند که ذاتاً و فعلاً در شخصیت انسان مستهلک می‌شوند و لذت و دردشان عین لذت و درد انسان است و سعادت و شقاوتشان عین سعادت و شقاوت انسان می‌شود، می‌نویسد:.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ دی ۱۴۰۰ساعت: ۱۱:۳۰:۵۲ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

ویلیام هرشل - زندگینامه ویلیام هرشل

سر ویلیام هرشل کاشف اعماق آسمان ها که بود؟ | بیوگرافی سر ویلیام هرشل

کارولین دستیار برادر خود شد و در تراشیدن عدسی وی را کمک می کرد؛ او با کمک خواهر خود یکی از بهترین تلکسوپ ها را ساخت که وزن آن چیزی در حدود ۱۰۰ کیلوگرم و فاصله ی کانونی آن ۳۹ پا و قطر آئینه ی آن نیز ۱۴۷ سانتی متر بود! در سال ۱۷۸۱ میلادی هنگامی که ویلیام هرشل مشغول به رصد آسمان بود، ناگهان ستاره ای را دید که مانند ستارگان دیگر نورانی نبود! هرشل به سرعت اکتشافات خود را به اطلاع رصدخانه گرینویچ رساند. روزی به صورت بسیار اتفاقی، کتابی در زمینه ی نجوم به دست وی افتاد که برای او بسیار جذاب بود! مطالعه ی درباره ی علم نجوم نیاز به دانستن و آموختن مبحث نور بود؛ سر ویلیام هرشل دریافت که برای مطالعه ی مبحث نور نیاز به دانستن علم ریاضیات است! بنابراین شروع به مطالعه ی جبر و هندسه نمود.

او پس از ورود به کشور انگلستان تصمیم گرفت خود را با شرایط موجود تطبیق دهد؛ وی نام آلمانی فردریش ویلهم را برای خود برگزید! او که مانند پدر خود استعداد فراوانی در زمینه ی موسیقی داشت، هنگام ورود به کشور انگلستان به ارگ نوازی در کلیسا مشغول شد و یکی از مشهورترین ارگ نوازان بود. ویلیام هرشل چون سرمایه ای برای خرید تلسکوپ نداشت، با کوشش فراوان تصمیم به ساختن تلسکوپ کرد؛ بنابراین شخصا شروع به تراشیدن عدسی کرد! در این کار خواهر وی، کارولین نیز او را یاری نمود چرا که وی نیز علاقه ی زیادی به علم نجوم داشت!. مقرری که پادشاه برای سر ویلیام هرشل در نظر گرفته بود، چون کفاف مخارج وی را نمی داد، بنابراین او با زن بیوه ی ثروتمندی ازدواج کرد و بیشتر وقت خود را به رصد کردن ستارگان اختصاص داد.

در آن زمان شهر هانوور از متصرفات کشور انگلستان بود! ویلیام هرشل تا ۱۴ سالگی چوپان بود و تا ۱۸ سالگی با پدر در دسته ی موسیقی قراولان پادشاهی یک نوع از سازهای بادی را می نواخت. پس از مطالعه در زمینه ی علم ریاضیات و نیز آموختن آن، مبحث نور و نجوم به قدری او را مجذوب خود کرده بود که منزل خود را تبدیل به کارگاهی برای ساخت تلسکوپ کرده بود!. جدول یاب ، محمد سیمری : ویلیام هرشل که او را به عنوان کاشف اعماق آسمان ها می شناسند، در ۱۵ ماه نوامبر سال ۱۷۳۸ میلادی در شهر هانوور کشور آلمان به دنیا آمد. با کشف این ستاره ی جدید که نامش را اورانوس گذاشتند، دستگاه منظومه ی شمسی که از قدیم محدود به زحل بود، توسعه یافت و اورانوس نیز به آن افزوده شد.

 

سیاره اورانوس

اخترشناس فرانسوی ، پیر لمونیر ، این سیاره را در سالهای بین بین ۱۷۵۰ تا ۱۷۶۹ دوازده بار رصد کرده بود؛ ولی توسط ویلیام هرشل و در خانه‌اش (که اکنون موزه اخترشناسی است) - در شهر بث - در ۱۳ مارس ۱۷۸۱ رصد شد و در ۲۶ آوریل ۱۷۸۱ به عنوان دنباله‌دار گزارش شد. از آنجایی که زاویه‌ی انحراف اورانوس ۹۸ درجه است ، در طی سال قطب‌های این سیاره بیش از استوای آن در معرض نور خورشید قرار دارند؛ با این حال سیستم آب و هوا ، گرما را در سراسر این سیاره به یک میزان توزیع می‌کند. سریعترین بادهای سطح اورانوس که در دو سوم از ناحیه استوا تا قطب جنوب اندازه‌گیری شده‌اند ، با سرعت ۷۲۰ کیلومتر در ساعت می‌وزند؛ بنابراین اتمسفر این منطقه در هر ۱۴ ساعت یک بار گردش وضعی کامل دارد.

این میدان مغناطیسی انرژی زیادی را - که بیشتر به شکل ذرات باردار الکترونها و پروتونها می‌باشد - به دام می‌اندازد؛ با حرکت این ذرات به عقب و جلوی قطب‌های این میدان ، امواج رادیویی ایجاد می‌شود. انحراف محور اورانوس تأثیر زیادی بر روی قطب‌های آن گذاشته و باعث می‌شود که هر قطب در یک دوره تناوب مداری که ۸۴ سال زمینی طول می‌کشد ، ۴۲ سال را در روشنایی و ۴۲ سال دیگر را در تاریکی بگذراند. مقایسه قطر اورانوس با زمین محور چرخش اورانوس حدود ۹۸ درجه نسبت به صفحه‌ی مدار سیاره به دور خورشید انحراف دارد؛ بنابراین اورانوس بر خلاف سایر سیاره‌ها ، روی محوری تقریبا افقی می‌چرخد.

» و حتی هنگامی که این جرم را به عنوان کشف به انجمن سلطنتی گزارش می‌داد باز براین باور بود که دنباله‌دار است و این عقیده را داشت تا زمانی که به طور مطلق اثبات شد که اورانوس یک سیاره است. البته نظریه‌های دیگری هم در این زمینه مطرح هستند (مانند : برخورد یک دسته‌ی بزرگ از دنباله‌دارها در اوایل تشکیل سیاره ، که این خود وجود یک اقیانوس بزرگ داخلی آن را نیز توجیه می‌کند). بدین گونه که قبل و بعد از اختفای یک ستاره پشت اورانوس ، نور ستاره متناوبا کم و زیاد می‌شد و با بررسی‌های انجام گرفته در آن هنگام ثابت شد که این سیاره ۵ حلقه دارد و بعدا به ۹ حلقه رسید. سطح میراندا (پنجمین قمر بزرگ اورانوس) مشخصات مختلفی دارد؛ از جمله : دشت‌هایی پوشیده از گودال‌های شهاب‌سنگی قدیمی ، تپه‌های بزرگ و دره‌های عمیقی که سطح این قمر را شکافته‌اند.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۲۲:۴۰ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

فیلم برداری - دوربین فیلم برداری

راهنمای خرید دوربین فیلمبرداری + قیمت در بازار ایران

به همین دلیل کسی تنها به این دلیل که یک دوربین فیلمبرداری می‌خواهد سراغ آن‌ها نمی‌رود و واقعا باید به یک دوربین اینچنینی نیاز داشته باشد؛ مثلا اگر یک استندآپ کمدین هستید و می‌خواهید برنامه خود را ضبط کنید یا اگر مستند فیلمبرداری می‌کنید و می‌خواهید مصاحبه‌های طولانی ضبط کنید. دوربین‌های فیلمبرداری علاوه بر اینکه محدودیتی برای زمان ضبط ویدیو ندارند، در بیشتر موارد به شما اجازه می‌دهند باتری‌هایی که تولیدکننده روی آن‌ها نصب کرده را با باتری‌هایی که ظرفیت بیشتری دارند تعویض کنید تا مدت زمان بیشتری بتوانید از آن‌ها استفاده کنید. البته در دوربین‌های دیجیتال تک‌لنزی بازتابی یا دوربین‌های بدون آینه شما می‌توانید با استفاده از چندین لنز مختلف به همین اندازه زوم دست پیدا کنید، ولی با این حال هرچقدر تلاش کنید نمی‌توانید قابلیت کنترل سرعت زوم دوربین‌های فیلمبرداری را داشته باشید.

با این حال اگر ضبط صدا به صورت حرفه‌ای و با کیفیت بالا برایتان مهم است، می‌توانید از دوربین‌های فیلمبرداری رده‌بالا استفاده کنید که ویژگی‌های پیشرفته‌ای برای این کار ارائه می‌کنند که در دوربین‌های هیبریدی قابل دسترسی نیستند. اما حتی اگر یک باتری بزرگ برایتان کافی نباشد، دوربین‌های فیلمبرداری به شما اجازه می‌دهند هنگام استفاده از آن‌ها مثلا در جریان یک مصاحبه، باتری را به پریز برق متصل کنید و همزمان که مشغول فیلمبرداری هستید، باتری را شارژ کنید. البته این دوربین در محیط‌های کم‌نور می‌تواند عملکرد قابل قبولی نداشته باشد، ولی اگر به دنبال یک دوربینی هستید که به راحتی قابل حمل باشد و بتواند تصاویر را با کیفیت 4K ضبط کند، این مدل بهترین انتخاب برایتان خواهد بود.

حتی در برخی مدل‌ها این سنسورها از سنسورهایی که در گوشی‌های هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند هم کوچکتر است؛ از همین رو نمی‌توانید از آن‌ها انتظار داشته باشید نور محیط را به بهترین شکل جذب کنند. مثلا برای رویدادهایی مثل مراسم عروسی، اجراهای زنده، مسابقات ورزشی و سایر موارد اینچنینی که دوربین باید بدون وقفه برای بیش از 30 دقیقه فیلمبرداری کند، یک دوربین فیلمبرداری بهترین انتخاب است. در این فهرست سعی داشتیم تمام نیازها را مدنظر قرار دهیم، به طوری که کسانی که به دنبال راهنمای خرید دوربین فیلمبرداری خانگی و یا حرفه‌ای هستند نیز بتوانند یکی از این مدل‌ها را انتخاب کنند.

 

نکاتی که فیلم‌سازان درباره دوربین فیلمبرداری باید بدانند

وقتی صحبت از فیلم‌برداری یک دوربین می‌شود علاوه بر رزولوشن و تمام نکات بررسی‌شده عوامل دیگری مانند فریم‌ها، کدک، عمق بیتی و بسیاری موارد دیگر در نظر می آید که باید بررسی شوند و موردتوجه کسی قرار بگیرند که قصد خرید دوربین فیلمبرداری و شروع کار فیلم‌برداری را دارد. همه توضیحات داده‌شده در این مقاله برای خرید یک دوربین فیلمبرداری خوب به شما کمک می‌کند ولی در انتها باید به این نکته بازهم اشاره کرد که در خرید دوربین خوب تنها عاملی که موثر است این است که شما بدانید از دوربین خود چه انتظاراتی دارید. دقت کنید در هر مغازه‌ای هرکسی که پشت یک میز می‌نشیند و دوربین می‌فروشد صرفاً کارشناس نیست، افرادی وجود دارند که اطلاعات بسیار دقیق و به‌روزی از دوربین‌های موجود در بازار دارند و می‌توانند اطلاعات دقیقی را در اختیار شما بگذارند.

بدیهی است که اگر کاربر حرفه‌ای باشید و یا در آینده بخواهید به یک کاربر حرفه‌ای تبدیل شوید، باید دوربین‌های باکیفیت و گاهی اوقات بزرگ را انتخاب کنید که دوربین‌های بزرگ تجهیزات و لوازم جانبی بزرگی نیز دارند. در هر دو صورت انتخاب اشتباه است، پس باید به این نکته بسیار توجه کرد که قبل از خرید دوربین به‌خوبی بر روی نیازها و انتظارات خود از دوربین تمرکز کنید و در صورت لزوم با یک کارشناس در این زمینه مشورت کنید. و یا برعکس، فرد بسیار حرفه‌ای و کار بلدی هستید و در خرید دوربین دقت نمی‌کنید و دوربینی می‌خرید که امکانات کمی دارد و تمام نیازهای شما را برطرف نمی‌کند، آیا در این صورت انتخاب درستی داشته‌اید؟.

همه این سوالات در ذهن همه افراد کنجکاو و پی گیر در این زمینه نقش بسته است و ما در این مقاله به بخشی از این سوالات پاسخ می‌دهیم و برخی مبانی اولیه را توضیح می‌دهیم. هر هنرجو فیلم‌سازی و هرکسی که به ‌تازگی پا به عرصه فیلم‌سازی گذاشته باشد کوهی از سوالات بی‌پاسخ در رابطه با دوربین فیلمبرداری و فیلم‌سازی دارد. اگر یک دوربین بسیار گران‌قیمت و مدل‌بالا داشته باشید و نتوانید به‌درستی از آن استفاده کنید آیا بهترین انتخاب را داشته‌اید؟. شاید شما هم تابه‌حال این سؤالات را از خود پرسیده باشید که. ذخیره نام، ایمیل و وبسایت من در مرورگر برای زمانی که دوباره دیدگاهی می‌نویسم.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دی ۱۴۰۰ساعت: ۱۱:۱۴:۱۳ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

استان گیلان - دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

اساتید محترمی که در نیمسال جاری یک  عنوان درس با مشخصه های متعدد دارند ، لازم است سوالات مربوط به امتحان را در همه مشخصه های آن درس در سامانه وادانا بارگذاری نمایند . 2-  دانشجویان محترم،  فایل pdf  راهنمای نحوه پاسخ به سوالات تستی، تشریحی و نحوه بارگذاری پاسخنامه تشریحی در سامانه وادانا در ذیل قابل مشاهده و دانلود می باشد:. لطفا دستورالعمل و فایل های راهنما را مطالعه و ویدیوهای آموزشی نحوه برگزاری آزمون آنلاین پایان ترم در  سامانه وادانا را در ذیل مشاهده فرمایید:. 4-  لطفا  نام کاربری و  رمز عبور  خود را پیش از زمان برگزاری امتحان، در  سامانه آموزش مجازی(وادانا) وارد نمایید تا از فعال بودن آن مطمئن شوید.

نکته:  دانشجویان گرامی پس از ورود به سامانه وادانا جهت انجام امتحان آنلاین، حتما روی گزینه  "درس های من "  کلیک و وراد آزمون شوید. 3-  اساتید و دانشجویان گرامی، جهت استفاده از سامانه امتحانات مجازی (وادانا)، نصب نرم افزارهای زیر الزامی است:. در ذیل دو فایل pdf  راهنما جهت ایجاد قالب آزمون های عملی آزمایشگاهی و کارگاهی قابل مشاهد و دانلود می باشد. فیلم های آموزشی نحوه استفاده از سامانه وادانا جهت برگزاری امتحانات پایان ترم. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سیدهادی سیدفضلی رئیس صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه سقف و مدت بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه کمک هزینه شهریه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع مختلف تحصیلی از طریق بانک های قرض الحسنه رسالت و مهر ایران افزایش یافته است، گفت: دانشجویان می توانند از ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی تحصیلی 1401-1400 در مقطع کاردانی تا سقف 100 میلیون ریال با بازپرداخت 24 ماهه، کارشناسی تا سقف 150 میلیون ریال با بازپرداخت 36 ماهه، کارشناسی ارشد تا سقف200 میلیون ریال با بازپرداخت 36 ماهه، دکتری تا سقف 300 میلیون ریال با بازپرداخت 36 ماهه و با نرخ کارمزد 2 الی 3 درصد از تسهیلات قرض الحسنه دانشجویی بهره مند شوند.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۰۶:۱۴ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

روابط عمومی - مهارت ارتباطی/ روابط عمومی

شش مهارت اصلی در روابط عمومی موفق

اگر علاوه بر تشکیل یک سازمان منظم و مناسب توانستید ارتباط صحیح انسانی برقرار کنید، به این شناخت رسیدید که برای رسیدن به تصور ذهنی از موفقیت و اعتبار یک شرکت باید همواره تلاش کرد، مقاومت خستگی ناپذیر و شور و شوق صادقانه را در خود پرورش دادید، برای گفتگو در جمع و ایجاد روابط اجتماعی تردیدی نداشتید و انتقادات باعث وحشت شما نشد؛ پس در این صورت برگ برنده یک مدیر روابط عمومی موفق در دست شما خواهد بود!. به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی صبح زاگرس ، تجربه ثابت کرده است که نتایج فعالیت روابط عمومی یا بخش ارتباطات هر چه که باشد باز هم مشتریان و همکارانی هستند که همیشه انتقاد می کنند و به کوچکترین نقاط ضعف ایراد می گیرند که گاه حتی اصلا درست هم نیست.

مسلما آموزش حرفه ای " مدیریت روابط عمومی" باید از دوران تحصیل دبیرستان آغاز شود و لازمه آن ارائه اطلاعات مهم در این زمینه است چرا که این حرفه نیز مانند دیگر زمینه های روابط عمومی بدون برنامه ریزی شکل نمی گیرد و مبتنی بر اصول ضروری خواهد بود. قدرت و نشاط: حرفه روابط عمومی طاقت فرساست زیرا معمولا صبح خیلی زود با بررسی نشریات آغاز می شود تا اطلاعات به سرعت در اختیار تصمیم گیران شرکت قرار گیرد و تا پایان شب با جلسات، اعطای نمایندگی، بررسی اتفاقات و فعالیت های مختلف ادامه می یابد. نفوذ پذیری به انتقادات : تجربه ثابت کرده است که نتایج فعالیت روابط عمومی یا بخش ارتباطات هر چه که باشد باز هم مشتریان و همکارانی هستند که همیشه انتقاد می کنند و به کوچکترین نقاط ضعف ایراد می گیرند که گاه حتی اصلا درست هم نیست.

تمایل به کسب اطلاعات و قرار گرفتن در جریان امور: مدیر روابط عمومی باید همواره در جریان امور مربوط به اخبار عمومی و بخش های مختلف حوزه تحت نظر خود باشد تا بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند. روابط عمومی که نتواند کارهای مشابه با امور شرکت را ایجاد کند و از یادآوری فعالیت های شرکت احساس رضایت نداشته باشد به هیچ وجه نمی تواند نماینده قابل و خوبی برای معرفی شرکت باشد. مدیریت روابط عمومی شغلی مهم در برنامه راهبردی شرکت است و به دلیل نقش ارتباطی با مخاطبان مختلف می تواند به طور مؤثر و فعال در ارزش گذاری سرمایه شرکت نقش داشته باشد. خوش زبانی و فصاحت در گفتار: گرچه مسائل ظاهری و نحوه اطلاع رسانی مهم و ضروری است اما یک شرکت باید بتواند شخصیت مطلوبی از خود را در یک مجموعه نشان دهد.

 

10 مهارت مفید برای یادگیری شاغلان روابط عمومی

اگر می خواهیم توجه خود را به یادگیری چیزی بسپاریم، باید شایستگی یادگیری آن را قبل، حین و بعد از وقوع یادگیری در نظر بگیریم. در نهایت، خلاقیت یک زبان مشترک است که همه ما می توانیم یاد بگیریم که احساسات و ایده های خود را با آنها ارتباط برقرار کنیم. شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)-|| فهرستی از مهارتهای مفید یادگیری مادام العمر می تواند گسترده و متنوع باشد. به طور خلاصه، تسلط بر مهارتهای یادگیری مفید مادام العمر به ما کمک می کند تا کار کنیم، یاد بگیریم و بهتر زندگی کنیم. درک رهبری یکی از آن مهارتهای مفید یادگیری مادام العمر است که می تواند زندگی افراد را تغییر دهد.

رشد کنجکاوی بدون شک یکی از مفیدترین مهارتهای یادگیری مادام العمر است که می توانید داشته باشید. رهبران واقعی به مردم می آموزند در هر کاری که انجام می دهند از پتانسیل خود استفاده کنند. 5 میلیون کبیلیون بایت داده هر روز و در زمان نگارش این مقاله به صورت آنلاین ایجاد می شود. تفکر و کاربرد خلاق توجه مصرف کنندگان را جلب می کند و وفاداری آنها را تضمین می کند. این به معنای توانایی کار در گروه هایی است که از نظر جسمی و مجازی نیز فعالیت دارند. برخورد با اطلاعات به این معناست که می توانیم آنچه را که ارزشمند است تعیین کنیم. توانایی تفکر انتقادی یک ضرورت برای موفقیت آینده در دنیای در حال تغییر است.

حل مشکلات در دنیای واقعی برای زنده ماندن و پیشرفت در آینده بسیار مهم است. گذشته از این، کسی که هدایت می کند، فقط کسی نیست که امور را مدیریت کند. آنچه یک رهبر انجام می دهد الهام بخشی، انگیزه بخشی و توانمندسازی است. در عصر دیجیتال، ارتباطات فراتر از تعامل چهره به چهره تغییر کرده است. ما بیش از هر زمان دیگری با استفاده از فناوری، ارتباط برقرار می کنیم. این امر برای تولید راه حل ها و محصولاتی که اصیل و مفید هستند مهم است. منبع مرجع:  شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)  . اطلاعات در اصل همه چیز در اینترنت است و زنده و رو به رشد است. در هر نوع یادگیری، پرسیدن سؤالات بازتاب همیشه اهمیت دارد.

 

18 مهارت ارتباطی که شما را در شغلتان به موفقیت می‌رساند

دیوید پارنل (David Parnell) ، نویسنده و مشاور در زمینه ارتباطات، می‌گوید: مهارت برقراری ارتباط یا همان روابط عمومی به معنای داشتن ویژگی‌هایی مختلفی است که فرد از طریق آن‌ها می تواند با دیگران ارتباط خوبی برقرار کند. تصور کنید یک فرد معتاد یا زندانی شخصیت قابل قبولی در جامعه ندارد، اما این فرد اگر توانایی خوبی در برقراری ارتباط داشته باشد، می تواند توجه دیگران را به خود جلب کند و شرایط را به نفع خود تغییر دهد. لین تیلور (Lyn Taylor) ، مشاور ارتباطی و نویسنده‌ی کتاب «روش‌های کنترل رفتارهای رئیس‌گرایانه» مهارت‌های مذکور را «ارتباطی مؤثر با در نظر گرفتن مصلحت طرفین» معرفی می‌کند.

وقتی شناخت کافی از مخاطب خود به دست آوردید و مهارت سخنوری را کسب کردید، حالا زمان آن است تا با بیانی قدرتمند در مقابل طرف مقابل قرار گیرید و او را به انجام آنچه که می خواهید، متقاعد کنید. گاهی به راحتی می توان ارتباط برقرار کرد؛ همین که می‌توانیم موافقت یا مخالفت خود را به راحتی با دیگران در میان بگذاریم در واقع با آن‌ها ارتباط برقرار کرده‌ایم. وقتی به عنوان ویزیتور یا بازاریاب مشغول فعالیت هستید، مهارت مذاکره به شما کمک می کند تا مشتری را ترغیب کنید محصول یا خدمت شما بهترین انتخاب برای او است. وقتی روشن فکر باشید و در مقابل هیچ ایده و نظری از خود واکنش نشان ندهید، فردی منعطف به نظر می رسید و افراد بیشتری تمایل خواهند داشت با شما کار کنند.

هر فردی در زندگی خود با مشکلات و چالش‌های زیادی رو به رو است، برای داشتن رابطه‌ای مؤثر و سازنده باید بدانیم چه زمانی به دیگران کمک برسانیم. تسلط ما بر بیان موضوع، تأثیر فوق‌العاده‌ای روی مخاطب می گذارد و سبب می شود برای شنیدن نظرات و ایده‌های ما رغبت بیشتری داشته باشد. در محیط کار و زندگی شخصی، حمایت و همدلی خود را به اطرافیانتان نشان دهید، زیرا این رفتارها احساس مثبتی را در مخاطب شما به وجود می‌آورد. تیلور درباره مهارت سخنوری می گوید: «اگر استعداد لازم را در شیوه‌ی گفتاری و نوشتاری داشته باشید، موفقیت به شما نزدیک خواهد بود. کسانی که اهل مدارا هستند، صبر بیشتری از خود نشان می‌دهند و در شرایط سخت و تنش‌زا می‌توانند خون‌سردی خود را حفظ کنند.

 

رشته روابط عمومی

هوش باال، روحیه‌ی جست‌و‌جو‌گری ، عالقه به کارهای خبری، تشخیص اخبار، قدرت نویسندگی و مدیریت فکری و فرهنگی از جمله ویژگی‌های الزم برای ورود به این رشته است. وظایف کارشناس روابط عمومی، از یک سو وظیفه آ گاه کردن مخاطبان از مقاصد مدیریت سازمان و از سوی دیگر تجزیه و تحلیل افکار عمومی و انتقال آن به مدیران سازمان است. یک کارشناس روابط عمومی مشاوری صادق است که جریان دو‌طرفه ارتباطی را بین سازمان و مخاطبان آن میسر می‌سازد. روابط عمومی بازوی ارتباطی مدیریت و بخش مهم هر سازمان است. اگر در روند امکانات و خدمات وب‌سایت به مشکلی برخورد کردید، حتماً موضوع را با ما در میان بگذارید.

همچنین کارشناسان ما با شماره تلفن 02188911664 جهت مشاوره تلفنی در خدمت شما سروران گرامی هستند.

دفتر ریاست،روابط عمومی و امور بین الملل

روابط عمومی در عصر جدید حیاتی ترین بخش هر سازمان است که با هدف تقویت و برقراری شبکه های اجتماعی در کانال های ارتباطی درون و برون سازمانی ، نقش حساس خود را چند گام جلوتر از زمان ایفا می نماید. 5-  تولید محتوای خلاقانه، انگیزشی و هدفمند با هدف ترویج فرهنگی مهارت آموزی، معرفی ظرفیت­ها، کارآفرینان و استعدادهای برتر مهارتی و جهت دهی نگاه جامعه به سمت «مهارت محوری ». در همین راستا روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور تلاش می نماید با بهره گیری از تکنیک های ارتباطی بین سازمان و مخاطبان و ذینفعان، ارتباطی موثر را برقرار نماید.       تشکیل و فعال­سازی«تریبون ملی مهارت» از طریق جلب مشارکت و بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های هم افزایی ملی برای «جریان سازی مهارت».

1- « پژوهش محوری و دانش محوری» در حوزه روابط عمومی در دو بعد ملی و بین المللی با هدف بهسازی وضعیت فعلی با بهره گیری از استانداردهای جهانی و تجارب موفق. 6- تشکیل «بانک ملی اطلاعات روابط عمومی ها»؛ دستگاه­های ذیربط، ذینفع، گروه های مرجع و جریان ساز در دو بخش دولتی و خصوصی (استانی و ملی ). 3- برنامه های توانمندسازی دانشی و مهارتی کارشناسان روابط عمومی در حوزه فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی به صورت مجازی و مستمر. 4- طبقه بندی گروه های مخاطبان و نیازسنجی اطلاعاتی آنان در راستای مسئولیت اجتماعی پاسخگویی، اعتمادسازی و اعتبارافزایی.       توسعه ارتباطات و تعاملات با ذینفعان، گروه های مرجع و جریان ساز در راستای «جامعه محوری مهارت».

      «برندسازی مهارت» با هدف ارتقای وزن مهارت و تغییر افکار عمومی از مدرک گرائی به مهارت گرائی.       «امیدبخشی و ترویج خودباوری» در جامعه از طریق مهارت آموزی به عنوان عنصر اعتباربخش اجتماعی.       توسعه «نقش حمایت گرایانه مجلس شورای اسلامی و دولت»  در مسیر «خروج مهارت از غربت».       توجه بیشتر به «فن­آوری­های نوین» در تولید محتوا و ارائه «خدمات الکترونیک».       جلب «مشارکت بخش خصوصی» با هدف رقابتی کردن بازار مهارت آموزی و افزایش کارآمدی.        حمایت از «مهارت آموختگان کارآفرین » در راه اندازی کسب و کارهای مهارت بنیان.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دی ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۵۶:۳۹ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

دین و سیاست - رابطه دین و سیاست

فصل اول: دین و سیاست

زیرا کسی که با آن قوانین مخالفت می‌کند‌؛ یا پیامبر(صلی الله علیه وآله) را فرستاده خدا نمی‌داند که روی صحبت ما با چنین شخصی نیست چرا که خداوند نفرموده (و ما کان لکافرو لا کافرة) بلکه فرموده «وَ ما کانَ لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَة» ‌؛ و یا اینکه با وجود اعتقاد به نبوت، درباره چنین حقی بحث می‌کند، برای چنین شخصی بر اساس آیات قرآن استدلال می‌کنیم که همچنان که هر مؤمنی که تحت سلطه حکومت اسلامی زندگی می‌کند و نبوت پیامبر(صلی الله علیه وآله) را قبول دارد، و احکام خداوند را لازم‌الاطاعه می‌داند، دستورات پیامبر(صلی الله علیه وآله) را نیز باید لازم‌الاطاعه بداند.

کسانی که واقعیّت‌های زندگی انسان و واقعیّت‌های جامعه انسانی را می‌شناسند و کسانی که به تاریخ بشریت و جوامع گذشته و حال آگاهند، هیچ گاه احتمال نمی‌دهند که لااقل در آینده نزدیک وضعیّتی پیش می‌آید که بر اثر رواج و گسترش ارزش‌های اخلاقی در بین مردم، همه به صورت خودکار کار نیک انجام می‌دهند و گرد کار بد نمی‌گردند‌؛ هیچ کس دروغ نمی‌گوید، خیانت نمی‌کند، نظر سوء به مال و ناموس مردم نمی‌دوزد، تجاوز به حقوق مردم نمی‌کند، و همین طور در ارتباط با مسائل بین‌المللی نیز هیچ کشوری به همسایگان خود تجاوز نمی‌کند. بنابر این، دشمنان برای رسیدن به منافع حیوانی و شیطانی خویش با همراهی دنباله‌های داخلی خود، که گاه خود را اسلام‌شناس نیز معرّفی می‌کنند، تا سخنانشان در مردم مسلمان ما مؤثر افتد، سعی در ترویج تفکّر فرسوده و ارتجاعی جدایی دین از سیاست دارند تا به این وسیله مطامع خویش را برآورده کنند و راه سلطه مجدّد بر ایران، و انزوا و حذف اسلام را از مسائل جدّی زندگی فراهم نمایند و سیاست جهانی‌سازی و یکسان‌سازی فرهنگی خود، و حاکمیّت نظام لیبرال دمکراسی بجای نظام سعادت‌ساز اسلامی را به پیش برند.

نه تنها اصل مسأله قضاوت و وظیفه قوه قضائیه در اسلام تثبیت شده بلکه می‌بینیم آن را شرط ایمان قرار داده است و با تأکید خاصی قسم یاد می‌کند که مردم ایمان نمی‌آورند تا این گونه بشوند که در موارد اختلافشان تو را قاضی قرار دهند و برای داوری به نزد تو آیند (نه آنکه به دیگران مراجعه کنند)، و پس از قضاوت تو نه تنها عملا اعتراضی نداشته باشند بلکه قلباً نیز از قضاوت تو، حتی اگر بر علیه آنان حکم کرده باشی، هیچ گونه احساس کدورت و ناراحتی نداشته باشند و با کمال رضا و رغبت حکم تو را بپذیرند. ما به اختصار نظریه تفکیک قوا در نظامهای دمکراسی (مردم‌سالار) را بیان کردیم و گر چه در اینجا در پی بسط دیدگاه اسلام درباره نظریه تفکیک قوا نیستیم، اما ذکر این نکته را مفید می‌دانیم که از نظر اسلام تفکیک قوا، همیشه و در هر جامعه‌ای ضرورت ندارد و چنین نیست که تأمین مصالح اجتماعی بر آن توقف داشته باشد‌؛ اگر در شرایط خاصی، یک نفر هر سه کارِ قانونگذاری، قضاوت و اجرای قوانین را بهتر از هر کس دیگر می‌تواند انجام دهد، از نظر عقل هیچ مانعی ندارد که وی همزمان متصدی هر سه کار بشود.

 

دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی(س)

اگر در مقابل کسانی که انفکاک دین و سیاست را تبلیغ می کنند، معتقد به سازگاری و بالاتر از آن آمیختگی دین و سیاست هستیم، باید توجه کرد که این نکته به معنای «سیاسی کردن دین» نیست، بلکه مقصود تبدیل سیاستهای شیطانی و حیوانی به سیاست دینی است، به تعبیر دیگر در تعارض میان حقیقت و مصلحت، و در تعارض بین اصالت نظام و اصالت ارزشها آنچه باید مقدم باشد تقدم ارزشها و شاخصه های دینی و حقیقتها بر حفظ قدرت و حکومت و مصلحت است. امام خمینی(ره) در اولین سخنرانی پس از آزادی از زندان (۱۳۴۳/۱/۲۱) ضمن بیان خاطره ای از دوران اسارت چنین فرمودند: «آنجا دیدیم که رئیس سازمان آن وقت که حالا هم کشتندش- حسن پاکروان- آنجاست آن و مولوی است، ایشان شروع کرد صحبت کردن که سیاست یک امری است که دروغ گفتن است، خُدعه کردن است، فریب دادن است؛ از این چیزها، الفاظ جور کرد و آخرش هم گفت: «پدر سوختگی» است! و این را شما بگذارید برای ما.

جدای از سخنرانیهای متعددی که در این باره به طور پراکنده داشته اند، ارائه سیزده جلسه درسی در بهمن ماه ۱۳۴۸ حائز اهمیت است، [۱۴] نوارهای این سخنرانیها تحت نامهای متعددی در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب پیاده شده و منتشر گردیده است و اخیراً از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) کتاب «ولایت فقیه» نوارهای فوق با تحقیقهای سودمندی انتشار یافته است. در دوران ستمشاهی اساس و محور همه فعالیتهای نظام شاهی حفظ تاج و تخت و گسترش نفوذ و قدرت و چپاول عده ای معدود از خاندان سلطنتی و وابستگان آنان بود، گرچه نام این مقصود را در عرصه های مختلف، حفظ قدرت ایران و تلاش در جهت سربلندی وطن و پیشرفت آن دانسته و به زعم خویش در دروازه تمدن بزرگ نیز قرار گرفته بودند!؟ دینداری دولتمردان شاه در سایه این سیاست معنا می یافت.

اگر مؤمنین، طوایف مختلفه‏ای که در اسلام هستند و همه هم مؤمن به خدا و پیغمبر اسلام هستند، اینها با هم برادر باشند، همان طوری که برادر با برادر نظر محبت دارد، همه قشرها با هم نظر محبت داشته باشند این علاوه بر اینکه یک اخلاق بزرگ اسلامی است و نتایج بزرگ اخلاقی دارد، یک حکم بزرگ اجتماعی و نتایج بزرگ اجتماعی دارد. علامه دهخدا به نقل از کتب مختلف به معنای سیاست اشاره کرده است و می نویسد: سیاست: پاس داشتن ملک (غیاث اللغات)، حکومت، ریاست و داوری (ناظم الاطباء)، مصلحت و تدبیر (اسکندر نامه)، شکنجه و عذاب و عقوبت (ناظم الاطباء)، ضبط ساختن مردم از فسق به ترسانیدن و زدن (غیاث اللغات)، اجرای احکام به طور عدالت و آزار و اذیت.

 

دین و سیاست

‌             ‌ب‌ - تعریف‌ سیاست: گرچه‌ ارائة‌ تعریفی‌ جامع‌ و مانع‌ از سیاست‌ - همچون‌ همزادش‌ دین‌ دشوار و در حقیقت‌ سهل‌ و ممتنع‌ است، اما همان‌ گونه‌ که‌ در جای‌ دیگرازاین‌ نوشتار آورده‌ایم، سیاست‌ به‌ معنی‌ مدیریت‌ کلان‌ دولت‌ و راهبرد امور عمومی‌ در جهت‌ مصلحت‌ جمعی‌ و انتخاب‌ روشهای‌ بهتر در ادارة‌ شئون‌ کشور، یا علم‌ ادارة‌ یک‌ جامعة‌ متشکل، و یا هنر تمشیت‌ امور مردم‌ در رابطة‌ با دولت، همواره‌ در ارتباط‌ با بخشی‌ از زندگی‌ انسان‌ مطرح‌ است‌ و چون‌ به‌ عمل‌ انسان‌ مربوط‌ می‌شود، ناگزیر با دین‌ که‌ متکفل‌ بیان‌ شیوه‌های‌ زیستن‌ است، تماس‌ پیدا می‌کند؛ و از این‌رو یا در تضاد با آن‌ و یا هم‌سوی‌ آن‌ عمل‌ می‌کند.

‌             ‌ج‌ - ماهیت‌ رابطة‌ دین‌ و سیاست‌ در اسلام: صرف‌نظر از تلازم‌ مفهومی‌ دو مقولة‌ دین‌ و سیاست، اصولاً‌ توجه‌ به‌ سه‌ بخش‌ اصولی‌ تعالیم‌ اسلام: ایدئولوژی، شریعت‌ و اخلاق، خود مبین‌ این‌ رابطه‌ عمیق، اصولی‌ و جدایی‌ ناپذیر میان‌ آن‌ دو است‌ و با توجه‌ به‌ محتوا و مسائل‌ ماهوی‌ دین‌ و سیاست، جایی‌ برای‌ تردید باقی‌ نمی‌ماند که‌ در اسلام‌ رابطة‌ دین‌ و سیاست‌ یک‌ رابطة‌ منطقی‌ و ماهوی‌ است‌ و این‌ دو، لازم‌ و ملزوم‌ یکدیگرند و جدایی‌ ناپذیر، و به‌ عبارت‌ دیگر این‌ رابطه‌ به‌ عنوان‌ یک‌ اصل‌ و یک‌ مبنای‌ کلی‌ و زیربنایی‌ در تفکر اسلامی‌ غیر قابل‌ انکار می‌باشد.

‌             ‌عیسی(ع)، با سخنان‌ خود، مردم‌ را علیه‌ وضع‌ موجود می‌شوراند واز سوی‌ دیگر با جملات‌ سخت‌ و تند، نسبت‌ به‌ مال‌پرستی‌ و دنیاطلبی‌ و اشرافیت‌ و جاه‌ و مقام‌ دوستی‌ که‌ اساس‌ ارزشهای‌ هیرود، برآن‌ استوار شده‌ بود، پایه‌های‌ قدرت‌ وی‌ را می‌لرزاند و دو جبهة‌ هم‌ هدف‌ را علیه‌ طاغوت‌ زمانش‌ رهبری‌ می‌کند و همزمان‌ با آن، مبارزه‌ای‌ بی‌امان‌ را علیه‌ احبار یهود - که‌ هم‌ منافقانه‌ دم‌ از تبعیت‌ موسی‌ می‌زدند، و هم‌ در خدمت‌ استحکام‌ پایه‌های‌ قدرت‌ ضدخدایی‌ و ضدمردمی‌ هیرودها بودند - به‌ راه‌ انداخت‌ و فساد و کفر و شرک‌ آنها را برملا کرد.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۴:۴۸:۱۷ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

رژیم غذایی - رژیم غذایی مناسب در ماه رمضان

تغذیه سالم در ماه رمضان ؛ بایدها و نباید‌ها

در ماه رمضان زمانی که می‌خواهید تصمیم بگیرید که در افطار یا سحر چه غذایی را مصرف کنید، باید به این نکته توجه کنید، غذای مصرفی در این دو وعده باعث ثبات بدن روزه دار شما در طول روز بعد خواهد شد، بنابراین مصرف مواد غذایی درست اهمیت زیادی خواهد داشت. از طرفی دیگر در طول این ماه باید مصرف نوشیدنی‌های کافئین دار مانند قهوه، چای و نوشابه‌های گازدار به حداقل برسد، چرا که این مواد ادرار آور بوده و منجر به از دست رفتن آب بدن خواهد شد. زمان گوارش مواد غذایی کربوهیدراتی غنی از فیبر مثل برنج قهوه‌ای و نان کامل طولانی‌تر بوده و به همین دلیل باعث می‌شوند که سطح انرژی بدن به مدت طولانی‌تری ثابت باقی بماند.

برای اینکه غذاهای سالمی تهیه کنید، مصرف روغن را محدود کرده و به جای سرخ کردن غذاها، از روش‌های بخارپز کردن، کبابی کردن، آب پز کردن برای پخت و پز استفاده کنید. در ماه رمضان، خوردن و آشامیدن به قبل از طلوع آفتاب و بعد از غروب آفتاب محدود می‌شود و ممکن است سبب از دست رفتن آب بدن و دهیدراته شدن فرد در طول روز شود. با این همه با انتخاب مواد غذایی مناسب و مصرف آن‌ها در مقدار مناسب می‌توان در این ماه علاوه بر روزه داری از نظر سلامتی هم در وضعیت خوبی باقی ماند. در فاصله‌ی افطار تا سحر به اندازه‌ی کافی و تا آن‌جا که می‌توانید آب بنوشید و به این ترتیب خطر دهیدراته شدن و از دست رفتن آب بدن را کاهش دهید.

این وعده‌ی غذایی زمانی است که بدن مجدداً انرژی مورد نیاز خود را ذخیره می‌کند، بنابراین باید غذاهایی از همه‌ی گروه‌های تغذیه‌ای مصرف شود. خرما علاوه بر اینکه منبع بسیار خوبی از انرژی است، به خاطر داشتن پتاسیم بالا به ماهیچه‌ها و اعصاب هم کمک می‌کند تا عملکرد بهتری داشته باشند. از طرفی دیگر این مواد سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی و مواد شیمیایی موثر گیاهی (phytochemical) هستند که برای داشتن یک بدن سالم حیاتی و ضروری اند. مواد غذایی غنی از پروتئین مانند گوشت کم چرب، مرغ بدون پوست، ماهی، تخم مرغ، حبوبات و لبنیات کم چرب حتماً باید در وعده‌ی افطار گنجانده شوند.

 

بهترین برنامه غذایی در ماه رمضان چیست؟

افراد باید از مصرف مایعاتی مانند چای غلیظ، نوشیدنی‌های کافئین‌دار و نوشابه دوری کنند علاوه بر این مصرف میوه می‌تواند مانع بروز کم آبی بدن شود البته افراد باید میوه را یک ساعت و نیم تا دو ساعت پس از وعده افطار مصرف کنند، زیرا در صورتی که میوه بلافاصله پس از خوردن غذا مصرف شود، زمینه ابتلاء به سو هاضمه را فراهم می‌کند علاوه بر این لازم است افراد در طول روزه‌داری از انجام فعالیت‌های غیرضروری و ورزش‌های سنگین پرهیز کنند و در معرض نور آفتاب قرار نگیرند، زیرا هر فعالیتی که باعث تعریق بدن شود خطر بروز کم آبی بدن را افزایش می‌دهد. از آنجایی که مصرف نمک، قند و چربی، سیستم ایمنی بدن انسان را ضعیف می‌کند، با مصرف این مواد غذایی فرد بیشتر در معرض ابتلاء به کرونا قرار می‌گیرند به همین دلیل افراد باید در ماه رمضان به این موضوع توجه کنند و از مصرف مواد غذایی ذکر شده دوری کنند.

مصرف آب خنک برای برطرف کردن تشنگی در زمان افطار، کار بسیار اشتباهی است، زیرا در این صورت دستگاه گوارش دچار مشکل می‌شود بنابراین توصیه شده است افراد افطار خود را با مایعات ولرم مانند آب جوش و نبات، شیر گرم، چای کمرنگ یا سوپ گرم آغاز کنند. در حال حاضر با توجه به شیوع بیماری کرونا در سراسر جهان، افراد باید بیش از پیش اصول روزه‌داری را رعایت کنند تا در معرض ابتلاء به این بیماری قرار نگیرند، زیرا اگر سیستم ایمنی بدن ضعیف شود، خطر ابتلاء به بیماری کرونا افزایش می‌یابد. در صورتی که روزه‌داری به صورت اصولی و صحیح انجام شود، باعث کاهش مقاومت به انسولین، کنترل قند خون، کنترل فشار خون، بهبود عملکرد قلب، کاهش چربی مضر در بدن مانند کلسترول و تری گلیسیرید و از بین بردن التهابات بدن می‌شود.

به نظر می‌رسد روزه گرفتن بر عملکرد مغز نیز تأثیر می‌گذارد و خطر ابتلاء به آلزایمر و پارکینسون را کاهش می‌دهد علاوه بر این روزه گرفتن باعث کاهش وزن افراد می‌شود، زیرا سوخت و ساز بدن افزایش می‌یابد. فعالیت بدنی در حد متوسط می‌تواند خطر ابتلاء به مشکلات گوارشی مانند یبوست را کاهش دهد علاوه بر این مصرف بعضی از مواد غذایی مانند کلم یا عدس، نفاخ است و باعث بروز مشکلاتی برای دستگاه گوارش می‌شود. تاکید شده است افراد حتماً وعده سحری، حتی در حد یک عدد خرما را مصرف کنند تا در طول روز دچار نوسانات قند و سردرد نشوند و خطر ابتلاء به بیماری‌های گوارشی نیز در آنها افزایش پیدا نکند.

 

رژیم غذایی در ماه رمضان - دانشگاه علوم پزشکی زنجان -

این دسته از موادغذایی با احاطه سایر گروههای غذایی خورده شده اولاً باعث می شود آنزیمهای گوارشی به صورت آرام آرام روی موادغذایی اثر کند و ثانیاً با کم کردن سرعت جذب مواد غذایی باعث می شود که بدن به آهستگی و در فراخی وقت اقدام به جذب مواد غذایی بکند که هم دچار خستگی کمتری می شود وهم از آن توفان قندی و انسولین بالای بعد از آن جلوگیری می کند بنابراین توصیه می شود در سحری از مواد غذایی پرفیبر مثل سبزیجات و بالاخص میوه ها استفاده کنید چرا که میوه ها اولاً منبع سرشاری از فیبر هستند و ثانیاً قند موجود در میوه ها در حالت خالص و بدون فیبر هم دیرتر از قندهای ساده جذب می گردد که این امر سبب می گردد فرد دیرتر احساس گرسنگی نماید.

 خانمهای شیرده با رعایت چه تغذیه ای در هنگام روزه داری سلامت شان تضمین می شود؟ درکتب تخصصی تغذیه آمده است که حدود یک سوم نیاز برای ترشح شیر از ذخایر چربی بدن که در سه ماهه سوم حاملگی تشکیل شده است تأمین می گردد و دو سوم دیگر از طریق تغذیه بایستی مهیا گردد رژیم غذایی مادر شیرده بایستی غنی از پروتئین، کلسیم، آهن و ویتامین ها باشد و در صورت لحاظ نکردن این مواد در رژیم غذایی وی دچار کمبودهای شدید و نهایتاً عوارض خطرناکی چون پوکی استخوان، خرابی دندانها، کم خونی و ریزش مو می شود.   - بدن ما در زمان افطار در حالت استراحت کامل است بنابراین هنگام افطار بایستی از موادغذایی استفاده شود که به طور ناگهانی به دستگاه گوارش فشار وارد نشود بنابراین توصیه می کنیم در زمان افطار روزه خود را با چند عدد خرما همراه با یک استکان چای یا شیر ولرم باز کنید و بین افطاری و شام خود فاصله ای را در نظر بگیرید مثلاً در این فاصله می توانید وضو گرفته و نمازتان را بخوانید که هم ثواب نماز اول وقت را برده و هم حرکات نماز باعث شود بدنتان کمی از حالت استراحت درآید.

به مادران در دوران شیردهی توصیه می شود در وعده های غذایی سحری، افطار و شام از مواد سرشار از آهن (مثل گوشت و حبوبات) و کلسیم (مثل شیر و لبنیات) بیشتر استفاده کنند و از خوردن ادویه جات، فلفل، سیر، پیاز و زیره که سبب بد بو شدن شیر می شود پرهیز کنند چرا که مکیدن فرزند یکی از عوامل مؤثر در ترشح شیر است و بد بو شدن شیر سبب عدم مکش نوزاد شده ومنجر به کاهش یا قطع شیر می گردد.   - بسیاری از افراد معتقدند هنگام سحری بایستی از موادغذایی که انرژی بالایی دارند استفاده کنند تا در طول روز احساس گرسنگی نکنند به خاطر همین مسأله خوردن غذاهای چرب را ترجیح می دهند ولی بایستی توجه داشت که به دنبال مصرف موادغذایی پرچرب، تشنگی شدیدی عارض شده که باعث ایجاد مشکلات عدیده ای در این افراد می گردد.

 

رژیم لاغری 4 هفته ای مخصوص ماه رمضان

۱- چربی و روغن های غیر اشباع ۷-۴ قاشق غذا ۲- گروه میوه ها ۴-۲ وعده در روز  ۳- گروه شیر و لبنیات ۲ تا ۳ وعده در روز  ۴- گروه نان و غلات ، برنج ، ماکارونی، بیسکویت ۶ تا ۱۱ وعده در روز  ۵- گروه گوشت، حبوبات و دانه ها ۲ تا ۳ وعده در روز  ۶- گروه سبزیجات ۵-۳ وعده در روز . روزه گرفتن یکی از بهترین روش ها برای کاهش وزن و سوزاندن چربی است که اگر با روزی 30 دقیقه ورزش همراه شود می تواند موثرترین راه برای لاغری باشد زیرا نسبت به روزهای عادی کالری بیشتری مصرف می شود و بدن از چربی های بدن به عنوان اولین منبع انرژی استفاده می کند. هرچد رژیم لاغری ماه رمضان برای دو روز در هفته تنظیم شده است، نکاتی که در بالا ذکر شد را در طول ماه رمضان رعایت کنید تا علاوه بر حفظ سلامتی از نتایج کامل رژیم بهره ببرید.

– از مصرف میزان بالا ی قندهای ساده مانند قند حبه و شکر، شیرینی جات و دیگر اشکال آن مانند ذولبیا ، آش و شله زرد اجتناب کرده و در عوض از کشمش و خرما استفاده کنید. شاید اول کمی سخت به نظر برسد اما ما آسان ترین رژیم در ماه رمضان را برای شما به اشتراک گذاشتیم تا بهترین نتیجه را از این دستور رژیم غذایی دریافت کنید. در کنار ورزش در این ماه می توانید از انواع رژیم لاغری ماه رمضان مانند رژیم لاغری 4 هفته ای مخصوص ماه رمضان کمک بگیرید تا تغذیه ای سالم داشته باشید. داشتن رژیم غذایی مناسب در ماه رمضان از نکاتی است که بسیار اهمیت دارد و روزه داران می توانند علاوه بر برکات معنوی به تناسب اندام نیز دست یابند.

– شروع افطار با مایعات گرم مانند آب، چای، شیر، سوپ، سبزیجات همراه با چند عدد خرما و پایان افطار از غذاهای سبک و سریع هضم استفاده کنید. اگر به دلیل ضعف، تشنگی و سردرد بیشتر روز را در طی این ماه بی تحرک هستید، می توانید با تغذیه مناسب در ماه رمضان این عوارض را کاهش دهید. روزه سم زدای طبیعی است که با باعث می شود سیستم گوارش در این ماه استراحت کند و در نتیجه با تقویت سوخت و ساز کالری بیشتری مصرف می شود. هرچند روزه گرفتن می تواند شروعی برای کاهش وزن و لاغری باشد اما رعایت نکات غذایی در ماه رمضان نیز بسیار در این امر موثر است. بر خلاف برخی افراد که تصور می کنند در ماه رمضان فقط باید استراحت کرد، ورزش و فعالیت بدنی در ماه رمضان بسیار مهم است.

 

معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

به دلیل طولانی بودن ساعات روزه داری و نسبتا" کوتاه بودن زمان صرف غذا در طول شبانه روز لازم است که برای وعده های سحر و افطار به سهل الهضم و یا کند هضم بودن غذا دقت کنیم استفاده از غذاهای سهل الهضم در افطار توصیه می شود. - بلافاصله بعد از شام از مصرف چای خودداری کنید چون می تواند جذب آهن را از منابع گیاهی کاهش دهد و بهتر است به عنوان دسر بعد از شام از میوه ها مخصوصا" مرکبات که حاوی مقادیر بالایی ویتامین C هستند استفاده کنید. - بلافاصله بعد از اتمام سحری از نوشیدن چای پررنگ اجتناب کنید زیرا جذب آهن را کاهش می دهد و مصرف زیاد چای در سحر  باعث افزایش ادرار و دفع مواد معدنی مورد نیاز بدن و بروز تشنگی در طول روز می شود.

- انواع چلوخورشت ها و پلوهای مخلوط با حبوبات و سبزیجات ( عدس پلو و لوبیا پلو، سبزی پلو) به همراه مرغ، ماهی یا گوشت و سبزی های تازه مثل سبزی خوردن یا سالاد کاهو و ماست برای این وعده مناسب است. امید است با رعایت تغذیه صحیح در این ایام پر برکت و پر فیض، ضمن حفظ سلامت تن با پیروی از احکام خداوند متعال و انجام عبادات و مناجات در این ماه مبارک بتوانیم روح و روان خود را صیقل دهیم. ماه مبارک رمضان که ماه اطاعت از امر خداوند و مقاومت در مقابل وسوسه های شیطانی است این فرصت را در اختیار افراد سیگاری قرار می دهد که مقدمه ترک دائم و یا حتی موقت سیگار را فراهم کنند. غلات و دانه ها، نخود سبز و پخته، کدومسمایی، بلغور، اسفناج و سایر گیاهان مثل برگ چغندر (غنی از آهن)، میوه های با پوست، میوه های خشک مخصوصا" گلابی، آلو، انجیر، بادام و غیره.

 سوپ  ساده و کم چرب، آش با حبوبات کم، حلیم( بدون روغن)، خوراک لوبیا، عدسی، خوراک سبزیجات با کمی نان سبوسدار و تیره به همراه ماست و خیار و سبزی خوردن یا سالاد کاهو و دوغ. به عنوان نمونه همگان می دانند که مصرف سیگار برای سلامتی مضر است و نه تنها سلامت خود فرد بلکه سلامت خانواده و اطرافیان را نیز به مخاطره می اندازد. زیرا مرکبات به دلیل وجود ویتامین  Cجذب آهن در بدن را افزایش داده و در متابولیسم طبیعی بدن و تولید برخی از هورمون ها نقش ویژه ای دارند.  ابتدا با چای کمرنگ، آب جوش یا شیر گرم با خرما یا کشمش روزه خود را باز کنید و سپس یکی از غذاهای زیر پیشنهاد می شود:.  انواع نان سبوسدار و پنیر همراه با  سبزی، گوجه فرنگی یا  گردو، فرنی یا شیربرنج، انواع کوکو، شامی، شله زرد.

 

بیمارستان والفجر تفرش

اگر بر اثر گرمی مفرط مزاج قلب، معده، کبد یا تولید حرارت مفرط در بدن و بر اثر تعب جسمی یا روانی طی ساعات روزه‌داری، دچار تشنگی شدید و کاهش رطوبت بدن می‌شوید، می‌توانید با مصرف ماءالشعیر طبیعی به جای آب و چای در سحر و ساعات پس از افطار، عوارض ناخواسته احتمالی را کاهش دهید. روزه را چطور باز کنیم ؟ از نیم ساعت پیش از افطار، کمی از چهار مغز بادام، گردو، فندق و پسته، به اندازه یک قاشق غذاخوری بکوبید (طوری که پودر نشود) و آن را در یک لیوان شیر داغ بخیسانید و مخلوط را با کمی شکر یا عسل شیرین کنید یا یکی، دو خرمای بدون هسته به آن اضافه کنید. اگر از نوشیدن ماءالشعیر همراه با رسوب آن خوش‌تان نمی‌آید، فقط قسمت آبکی رقیق بالای آن را بنوشید و دُردی آن را دور بریزید، بدین ترتیب از کیفیت سردی‌ و تری‌بخشی ماءالشعیر طبیعی بهره‌مند می‌شوید ولی از ماده مغذی آن سودی نمی‌برید.

برای گرم‌مزاجانی که دچار ریزش صفرا به معده هستند (مثلا احساس سوزش یا درد گزنده‌ای سر معده دارند، دهان‌شان خیلی بدبوست، تحریک‌پذیر و عصبی شده‌اند)، شربت سکنجبین ولرم در شروع کار بسیار مفید است تا معده را از صفرا بشوید. در طول ساعات روزه‌داری هم می‌توانید عطش خود را با بوییدن سیب گلاب، خیار یا لیمو، اسپری کردن گلاب خنک در فضای اتاق، شست‌وشوی سر و گردن و سینه با آب خنک و تنفس هوا و نسیم خنک که حرارت زاید قلب را کم می‌کند، کاهش دهید. ابتدا از شرایط بدنی و مزاجی خود مطلع شوید و پس از آن غذاهای مناسب فصل را انتخاب کنید؛ مثلا غذاهای خیلی سنگین مانند کله‌پاچه، حلیم، آبگوشت یا غذاهای خیلی گرم و خیلی شیرین یا تند را از برنامه غذایی ماه رمضان حذف کنید.

گیاهی برای تقویت بنیه در روزهای گرم سال به‌ویژه روزهایی‌ که روزه‌ می‌گیرید، از خوردن میوه‌های گرمسیری مانند موز و انبه (و کمتر آناناس) پرهیز کنید چراکه زیاده‌روی در خوردن آنها موجب افزایش غلظت خون می‌شود. پرخوری و شیرینی‌ ممنوع باتوجه به طولانی بودن روزهای تابستان و فاصله کم وعده‌های افطاری و شام با سحری، از پرخوری در زمان افطار و پس از آن پرهیز کنید، در صورت رعایت نکردن دچار ناراحتی‌های گوارشی می‌شوید. یادتان باشد که در فصل گرم سال دستگاه گوارش انسان ضعیف می‌شود و به همین‌دلیل است که ایرانیان از دیرباز در تابستان و روزهای گرم سال غذاهای سبک با مزاج معتدل مایل به خنک مانند آب‌دوغ‌خیار می‌خوردند.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ دی ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۳۹:۳۹ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

درخت زیتون - درخت زیتون 2

قیمت نهال زیتون در دی ماه ۱۴۰۰ رویال نهال

دمای 22 درجه فارنهایت (-6 درجه سانتیگراد) می تواند به شاخه های کوچک زیتون آسیب برساند ، در حالی که دمای کمتر از 15 درجه فارنهایت (-9 درجه سانتیگراد) به شاخه های بزرگ یا حتی کل درخت آسیب می رساند. بهترین شاخص اینکه آیا منطقه ای می تواند درختان زیتون را با موفقیت پرورش دهد چیست؟ ایده خوبی است که در مناطقی که در گذشته درختان زیتون پرورش داده می شدند ، زیتون پرورش دهید. افزایش گلدهی مناسب درختان زیتون به شرایط آب و هوایی کم مانند 45 درجه فارنهایت (7 درجه سانتیگراد) یا پایین تر بستگی دارد ، گرچه دما بین گونه های مختلف زیتون کمی متفاوت است.

می توانید آنها را از فروشگاه های کشاورزی خریداری کنید و چون نصب آنها دشوار است ، مگر اینکه خودتان تجربه باغبانی زیادی داشته باشید ، بهتر است توسط متخصصان نصب کنید. زیرا برای توزیع یکنواخت آب در قطره چکان نصب شده روی لوله ، فشار آب باید کم باشد ، زیرا فشار زیاد آب باعث توزیع ناهموار آب در قطره چکان در ابتدا و انتهای لوله می شود. برخی از انواع درختان زیتون ، اگر به درستی نگهداری شوند ، به زودی پس از دو یا سه سال به بار می آیند ، در حالی که بسیاری از درختان زیتون تا 10 سال بعد باردهی نمی کنند. اگر زیتون ها هنگام برداشت هنوز سبز باشند ، طعم و مزه زیادی دارند ، در حالی که زیتون هایی که به موقع برداشت می شوند ، طعم روغنی ملایمی دارند.

کشت زیتون در مناطق گرمسیری نیز غیرممکن است (در ایران مهمترین استانهای تولید کننده زیتون گیلان ، زنجان ، کرمانشاه ، مازندران و قزوین هستند). حتی اگر شاخه ها و درختان زیتون بتوانند از سرما جان سالم به در ببرند ، اما رایحه زیتون و روغن تولید شده توسط رگه های سرما از بین می رود. اگرچه برخی از انواع زیتون در برابر بیماری و آفات حشرات مقاومت نشان داده اند ، اما هیچ گونه قارچ درمانی برای این بیماری کشف نشده است. هنگامی که PH به سطح صحیح رسید ، نظارت بر pH را در طول رشد ادامه دهید ، به ویژه پس از استفاده کودهایی که ممکن است بر PH تأثیر بگذارد.

 

جهت آشنایی با متد علمی کاشت و پرورش زیتون ، با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید ، همچنین میتوانید جهت دانلود جامع ترین بانک کتاب ها و جزوات آموزش کاشت و داشت و برداشت زیتون ، به انتهای این صفحه مراجعه نمایید .

برای هر درخت : ازت و نیترات آمونیوم ( سولفات آمونیوم ) دو کیلوگرم ؛ پتاسـیم و سولفات پتاسیم یک کیلوگرم ؛ فسفر و بیوفسفات طلائی 750 گرم ؛ منیـزیم ، سـولفات ، منیزیم و گوگرد یک کیلوگرم ؛ آهن ، سولفات آهن و سـولفات روی 250 گـرم ؛ بـر و اسیدبوریک 150 گرم ؛ منگنز و سولفات منگنز 150 گرم ؛ مـس و سـولفات مـس 100گرم. در این صفحه ، کاملترین بانک فایلهای آموزشی را درباره کشت زیتون ، روشهای آبیاری زیتون ، روشهای سم پاشی و مبارزه با آفات و بیماری های زیتون، کود دهی باغهای زیتون و نکات تخصصی دیگر ، در اختیار شما کاربران محترم وبسایت گسترش کارآفرینی ایران قرار میدهیم. ایـن مرحلـه غالبـاً در شهریور و مهر در نیمکره شمالی اتفاق می افتد ، از آن جایی که آبیاری درمرحلـه اول رشد زیتون اثری در اندازه میوه آن ندارد ، بعد از آنکه هسته زیتون سخت شـد آبیـاری حجم میوه را به مقدار قابل توجهی افزایش می دهد.

در مناطقی که میـزان بارنـدگی سـالانه حـدود 600-400  میلی متر باشد ، زیتـون بـه صـورت دیـم کشت می شود ، اما در حالت کلی این درخت بـرای رفع کامل نیاز آبی خود حدود 800 - 600 میلی متـر بارندگی درسال با پراکنش مناسب نیازدارد  . ازت زمانی که خاک هنوز خیس است بعد از آبیـاری بـه صورت پخش سطحی به کار برده می شود ولـی فسـفر ، پتاسـیم ، منیـزیم و کودهـای محتوی عناصر ریزمغذی با حفر چالکود و مخلوط کردن با کود آلـی در عمـق خـاک قرار داده می شوند. ka - دستورالعمل احداث باغات مکانیزه زیتون 22 صفحه پنج شنبه, 15 آبان 1399 10:32  1 MB  1 برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید.

ka - راهنمای برداشت زیتون 19 صفحه پنج شنبه, 15 آبان 1399 10:36  5 MB  1 برای دانلود این محصول شما نیاز به خرید اشتراک دارید اگر عضو هستید با حساب کاربری خود وارد شوید. 2- بطور کلی برای درختان بارور ، اوره ، بیوفسـفات طلائـی ، کلریـد پتاسیم بترتیب 250 ،400 و 200 کیلـوگرم و اسـیدبوریک ، سـولفات روی و سـولفات آهن هر کدام 50 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود. 1- بــرای درختــان جــوان و غیــر بــارور در هــر هکتــار اوره و بیوفســفات kg 200، کلرید پتاسیم kg150 ، اسیدبوریک kg  25 سولفات روی و سـولفات آهـن به ترتیب  50kg- 25 استفاده میشود. نکته مهم : تمام سرفصل های بالا تنها گوشه ای از اطلاعات موجود در فایل آموزش کاشت ، داشت و برداشت زیتون میباشند که در اختیار کاربران سه ماهه و بالاتر وبسایت قرار گرفته است.

 

کاشت و پرورش درخت زیتون

زیتون درختی همیشه سبز با نام علمی olea europaea و از خانواده oleaceae و از قدیمی ترین گیاهان منطقه مدیترانه و به ویژه خاورمیانه است و ساکنین مناطق حاشیه دریای مدیترانه و خاور میانه و ایران بیش از هزاران سال است که با این درخت آشنایی دارند و در طی زمان با پیشرفت فن و تکنولوژی از لحاظ غذایی و دارویی از آن استفاده می کنند و در حال حاضر در سطح دنیا تهیه و خرید و فروش روغن زیتون و دیگر فرآورده های آن در اقتصاد کشورهای تولید کننده عمده از جمله اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، یونان، تونس و ترکیه نقش بزرگی بازی می کند و در کشور ما دارای قدمت چندین هزار ساله می باشد و هم اکنون در بیشتر استانهای کشور کاشته می شود.

با هرس مناسب می توان به درخت شکل مناسبی داد و تعادل موزونی بین رشد رویشی و زایشی به وجود آورد و حداکثر باردهی و عدم سال آوری و در نهایت به تأخیر افتادن پیری و مرگ درخت را فراهم ساخت و در انجام هرس به مراحل مختلف زندگی درخت باید توجه نمود نهال زیتون بایستی در نهالستان به صورت یک تنه پرورش یابد و پس از انتقال به زمین اصلی بایستی نسبت به فرم دهی آن اقدام نمود توصیه می گردد زیتون به صورت یک تنه پرورش یافته و فاصله بین درختان رعایت گردد زیرا تجربه نشان داده است میوه های به وجود آمده بر روی شاخه های تاج بیرونی هم بزرگ تر و هم دارای روغن بیشتری می باشند. روشهای کاشت متداول عبارتند از روش کاشت مربع، روش کاشت مستطیل و روش کاشت لوزی که در استان بیشتر روش کاشت به صورت مربع می باشد لازم است قبل از کاشت از محل دقیق چاله ها مشخص و چاله به صورت عمیق حداقل در ابعاد 7/0 × 7/0 × 7/0 متر حفر گردد و خاک زراعی رویی با کود دامی پوسیده و در صورت آزمایش خاک و توصیه آزمایشگاه با کودهای شیمیایی توصیه شده توسط آزمایشگاه مخلوط و سپس اقدام به کاشت نهال نمود و بلافاصله آبیاری گردد و در صورت امکان به وسیله یک قیم نهالها ثابت گردد.

ایجاد باغ زیتون: قبل از کاشت درخت زیتون عملیات زیر روی زمین انجام می گیرد: - نقشه برداری و آمایش زمین - تسطیح و تمیز ساختن زمین - شخم عمیق و نصب سیستم آبیاری و حفر کانالها - تعیین تراکم کاشت و حفر چاله - کاشت نهال و تربیت سه ساله اول پس از کاشت پاییز سال قبل از کاشت درخت در محل اصلی، دو یا سه سال پس از کاشت بذر یا قلمه زدن، باید نهالها را از خزانه کنده و آنها را در شیاری 1 تا 2 سانتیمتر دارند را انتخاب / به عمق 30 تا 40 سانتیمتر به طور عمودی زیر خاک کرد. ازدیاد غیر جنسی به صورت قلمه های نیمه خشبی پاجوش و تقسیم انجام می شود که با توجه به طرح توسعه باغهای زیتون کشور نیاز به تعداد بالایی نهال بهترین و با صرفه ترین راه ازدیاد از طریق قلمه های نیمه خشبی برگدار می باشد که در گلخانه های میست با پایه های گرم کننده و پوشش پلاستیکی ریشه دار و سپس در گلخانه های انتظار پس از رسیدن به اندازه مناسب به صورت گلدانی در زمان مناسب توزیع می گردد.

 

   نهال زیتون

قلمه گیری در طول ماه های زمستان از شاخه های 4 تا 5 ساله به طول 20 تا 25 سانتیمتر و قطر 5 تا 10 میلیمترقرار دادن قلمه ها در جای خنک و مرطوب (نه خیس) در زیر ماسهقرار دادن این قلمه ها در اوایل بهار بصورت افقی در شیارهای کم عمق با چند سانتیمتر خاکرویش تعدادی جوانه از روی هر قلمه در خرداد و تیر و نگهداری جوانه های قویتر و حذف جوانه های ضعیفترانتخاب نهال های جوان با 60 تا 80 سانتیمتر ارتفاع و قرار دادن در خزانهانتقال نهال ها به زمین اصلی البته می توان شاخه های قطور زیتون را در فصل زمستان به عمق 40 تا 50 سانتیمتر و یا حتی عمیق تر در زمین اصلی کشت نمود بطوریکه فقط 20 تا 30 سانتیمتر آن از خاک بیرون باشد و سپس در آغاز تابستان زمانیکه شاخه های جدید به طول 5 تا 10 سانتیمتر در انتهای قلمه اصلی رشد کردند توده خاک اطراف شاخه ها کنار زده می شود.

طول مناسب قلمه ها 12 تا 18 سانتیمتر و قطر آنها 4 تا 8 میلیمتر و دارای 4 تا 6 برگ سالم تیمار با محلول اسید ایندول بوتیریک (IBA) به غلظت 3000 تا 3500 پی پی ام بصورت غوطه وری سریع 5 ثانیه ای کشت یک سوم قلمه طول قلمه (4 تا 5 سانتیمتر) در بستر ریشه زایی (معمولا پرلیت)تامین رطوبت 80 تا 90 درصدی تا 2 الی 3 هفته پس از کشت قلمه هاضدعفونی بستر قلمه ها در صورت لزوم با برخی قارچ کش ها هر 2 تا 3 هفته یکبارکاهش رطوبت محیط قلمه ها حدود 3 هفته قبل از انتقال قلمه های ریشه دار شده به حدود 50 تا 60 درصدافزایش دمای محیط قلمه ها به 25 تا 27 درجه قبل از انتقال قلمه هاانتقال قلمه های ریشه دار شده 3 ماه پس از کشت و انتقال آنها به گلدان و گلخانه سازگاریتنطیم رطوبت گلخانه سازگاری به 50 تا 60 درصد و دمای 22 تا 27 درجهانتقال به گلخانه معمولی.

 واحد کود مصرفی بر حسب کیلوگرم در هکتار است    حداقل مقدار کود دامی 10 تن (برای باغات غیربارور) و 20 تن (برای باغات بارور) در هکتار توصیه می شود    کودهای شیمیایی توصیه شده با 5 کیلو کود دامی مخلوز و در ته چاله قرار داده می شود   در صورتیکه میزان کلر آب آبیاری زیاد باشد به جای کلرید پتاسیم، از سولفات پتاسیم استفاده می شود. 500 گرم نیتروژن به ازاء هر درخت از منبع اوره یا نیترات آمونیم250 گرم فسفر به ازاء هر درخت از منبع سوپر فسفات یا فسفات آمونیم500 گرم پتاسیم به ازاء هر درخت از منبع سولفات پتاسیم100 گرم آهن به ازاء هر درخت از منبع سولفات آهن150 گرم گوگرد به ازاء هر درخت (درخاکهای با pH بالای 8)کود دامی کاملاً پوسیده 30 کیلوگرم به ازاء هر درخت.

 

هرس صحیح و اصولی درخت زیتون

3- در شاخه هایی که قطع آن ها با اره اجتناب ناپذیر است به دلیل اینکه زخم های مضرس(دندانه دار) روی درخت باقی می ماند حتماً باید پس از مسطح کردن سطح برش خورده با چاقوی تیز، اقدام به پوشش آن با چسب پیوند کرد، تا ضمن جلوگیری از خشکی محل زخم، مانعی در مقابل ورود عوامل آفت و بیماری ایجاد کنیم، در نتیجه بهبود و ترمیم زخم سریعتر و سالم تر صورت می گیرد. نتیجه این که هر چه هرس درختان زیتون کمتر و ملایم تر باشد بهتر است، فقط با توجه به اینکه میوه ها روی شاخه های سال قبل تشکیل می شوند هرس ملایم باید طوری طراحی شود که همه ساله تعداد کافی شاخه های جوان سال اول حفظ شود تا در سال بعد این شاخه ها بار آورده و محصول مورد نظر را تأمین کنند.

اگر به ناچار برای تغذیه کافی تعدادی از شاخه های بارده، حذف تعداد دیگری از شاخه های بارآور نیاز باشد در حقیقت مقداری محصول از بین می رود پس نباید درخت زیتون را به حال خود رها کرد و زمانی طولاتی به آن بی توجه شد تا ناگزیر برای حفظ مقداری محصول مقادیر دیگری را فدا کرد. با پیر شدن درخت نسبت بین مواد غذایی جذب شده از ریشه درخت و مواد غذایی تولید شده در برگ درختان به هم خورده که نتیجه آن کاهش عملکرد درختان و شدیدتر شدن تناوب باردهی در زیتون (درخت زیتون اصولا جزو درختان دارای تناوب در باردهی است) است. نکته مهم: هرس درختان زیتون به صورت شدید در طول سال های اولیه بر روی رشد گیاه اثری بازدارنده دارد و شروع زمان باردهی را به تأخیر می اندازد و حجم محصول را نیز کاهش می دهد، بنابراین باید هرس زیتون را در این زمان به حداقل برسانیم.

با کمک هرس می توان بین اندام های موجود در خاک ( ریشه ) که وظیفه جذب مواد معدنی را دارند با اندام های هوایی ( برگ و شاخه) که وظیفه جذب کربن هوا و نهایتاً سوخت و ساز و تولید میوه را دارند تعادل ایجاد کرد تا محصول کافی برداشت شود. 2- در هرس درختان مشکوک به آلودگی حتماً باید وسایل هرس را ضدعفونی، سپس اقدام به هرس زیتون های بعدی کرد، با این عمل از گسترش آلودگی و مبتلا شدن درختان سالم جلوگیری می شود ( ضدعفونی با محلول های ضدعفونی کننده موجود در بازار ). در درختان زیتون میوه به طور طبیعی روی شاخه های سال قبل تولید می شود، بنابراین برای تولید محصول فراوان لازم است همه ساله روی درخت تعداد کافی شاخه جدید با رشد متوسط تولید شود که سال بعد میوه ها روی این شاخه ها ظاهر شوند.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۴:۳۰:۵۷ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)

ماده تاریک - مواد تشکیل دهنده ماده تاریک

ماده تاریک چیست؟

 اکتشاف ماده تاریک باعث شد که فقط ستاره‌ها و کهکشان‌ها به عنوان عامل اصلی ساختار کیهان در نظر گرفته نشود، بلکه دوستداران و علاقه‌مندان علم نجوم بدانند که ماده تاریک، ماده تشکیل‌دهنده اصلی مواد قابل مشاهده در جهان است. به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، دلیل نام‌گذاری "ماده تاریک" این است که نسبت به نور واکنش نشان نمی‌دهد و با مواد عادی نیز هیچ‌گونه بر هم‌کنشی ندارد، به همین دلیل است که ما نمی‌توانیم وجود آن را به راحتی احساس کنیم. بررسی‌های اخترشناسان نشان داده است ماده معمولی که به شکل ستارگان و ابرها دیده می‌شود، عامل ۱۵ درصد از نیروی گرانش است؛ باقیمانده نیروی گرانش به دلیل وجود ماده مرموزی به نام ماده تاریک است.

یک اخترشناس هلندی به نام "یان اورت"، سرعت ستارگان موجود در کهکشان راه شیری را مورد بررسی قرار داد و متوجه شد که سرعت این ستارگان بسیار زیاد است، اما با این وجود از مسیر خود پراکنده نمی‌شدند.  او متوجه شد کهکشان‌ها با سرعت بسیار زیاد حرکت می‌کنند؛ انتظار می‌رفت با این سرعت زیاد  کهکشان‌ها از گرانش درون خوشه کهکشانی رها شوند، اما در عمل این اتفاق نیفتاد. محققان برای توضیح ماده تاریک مدل‌های بسیاری به وجود آوردند که مقبول‌ترین آن‌ها، مدل لامبدا سی دی ام (Lambda-CDM) بود؛ این مدل توانست بعضی ویژگی‌های ماده تاریک را تفسیر کند.  پس از یان اورت، یک اخترشناس سوئیسی به نام "فریتز زوایکی"، گروهی از کهکشان‌ها را بررسی کرد تا اطلاعاتی در مورد سرعت حرکت آن‌ها به دست آورد.

با وجود تلاش‌هایی که تاکنون در راستای شناخت ماده تاریک انجام شده است، مطالعات و پژوهش‌ها در مورد رفتار و ویژگی‌های آن همچنان ادامه دارد. در نتیجه او به این نتیجه رسید که ماده دیگری وجود دارد که دارای گرانش بسیار شدید بوده و باعث شده است کهکشان‌ها در مسیر خود به سرعت حرکت کنند. در واقع از تاثیرات گرانشی موجود بر روی اجسام قابل مشاهده مانند ستاره‌ها و کهکشان‌ها، می‌توان متوجه شد که چنین ماده‌ای وجود دارد. نتایج بررسی‌های این ستاره‌شناس نشان داد  ماده غیر قابل مشاهده‌ای وجود دارد که دارای نیروی گرانشی بسیار قوی است.  بر این اساس می‌توان گفت، ماده تاریک سرد بوده، سرعت حرکت آن از سرعت نور کمتر است و با مواد دیگر برخوردی ندارد.

 

ماده تاریک

ماده معمول دیگری که می تواند تشکیل دهنده ماده تاریک باشد ستارگانی هستند که جرم کافی برای سوختن و درخشان شدن ندارند- کوتوله های قهوه ای - یا ژوپیترها - ژوپیترها کوتوله هایی به مراتب (حدود ۱۰ برابر) سنگین تر هستند و به صورت ستارگان بسیار کوچک و کم نور فعالیت دارند. همان طور که در کناره های کهکشان میزان نور به سرعت کم می شود انتظار می رود سرعت چرخش نیز پایین بیاید ولی این اتفاق نمی افتد و سرعت در همان میزانی که محاسبه شده بود ثابت می ماند و این مطلب آشکارا نشان می دهد در کناره های کهکشان جرمی وجود دارد که ما نمی بینیم. در لحظه تولد عالم وقتی مهبانگ رخ داد عالم ماده ای بسیار گرم تشکیل شده از انواع ذرات بود، در حالی که عالم بزرگ و بزرگتر و به سردی می گرایید ذرات ماده معمول مثل الکترون، نوترون و پروتون ها نیز سرد می شدند و اتمهای مواد موجود در عالم را تشکیل می دادند.

باید توجه کرد که این میزان ماده بارنوییک برای مواد قابل مشاهده در عالم ما زیاد است در نتیجه مقداری ماده معمول تاریک (از جمله سیارات و ستارگان سوخته) وجود دارد اما این مواد نمی توانند توجیه کننده سرعت خوشه و منحنی دوران آنها باشند. در دهه ۱۹۳۰، zwicky، Smith، دو خوشه تقریبا نزدیک به هم Coma و Virgo را از لحاظ کهکشان های تشکیل دهنده و سرعت خوشه ها مورد بررسی قرار دادند، و سرعتی که بدست آوردند چیزی بین ۱۰ تا ۱۰۰ برابر مقداری بود که انتظار داشتند. هنگامی که چیزی به وسعت یک خوشه کهکشانی نگاه می کنید با اینکه ممکن است سرعت ها زیاد باشند در مقابل وسعت خوشه ها چیزی به حساب نمی آیند پس مشاهده مداوم یک خوشه در طی چندین سال تصویر یکسانی از آن بدست می دهد.

ماده تاریک ممکن است از چیزهای معمولی مثل جنس سیارات تشکیل شده باشد، ولی سیاراتی مثل زمین به اندازه کافی جرم ندارند، پس ممکن است ژوپیترها تشکیل دهنده ماده تاریک باشند. ماده تاریک ممکن است از چیزهای معمولی مثل جنس سیارات تشکیل شده باشد, ولی سیاراتی مثل زمین به اندازه کافی جرم ندارند, پس ممکن است ژوپیترها تشکیل دهنده ماده تاریک باشند. معنی این چیست؟ در یک گروه از کهکشان ها مثل خوشه تنها نیروی موثر بر کهکشان ها گرانش است و این گرانش اثر کششی کهکشان ها بر یکدیگر است که باعث بالا رفتن سرعت آنها می شود. اما این نظریه چندین مشکل دارد، اول اینکه ما فرض کرده ایم سیارات فقط در اطراف ستارگان شکل گرفته اند، بنا بر این ستارگان به میزان بسیار کمی جرم آن ها را بالا می برند.

 

مواد تشکیل دهنده ماده تاریک

ماده معمول دیگری که می تواند تشکیل دهنده ماده تاریک باشد ستارگانی هستند که جرم کافی برای سوختن و درخشان شدن ندارند- کوتوله های قهوه ای - یا ژوپیترها - ژوپیترها کوتوله هایی به مراتب (حدود 10 برابر) سنگین تر هستند و به صورت ستارگان بسیار کوچک و کم نور فعالیت دارند. همان طور که در کناره های کهکشان میزان نور به سرعت کم می شود انتظار می رود سرعت چرخش نیز پایین بیاید ولی این اتفاق نمی افتد و سرعت در همان میزانی که محاسبه شده بود ثابت می ماند و این مطلب آشکارا نشان می دهد در کناره های کهکشان جرمی وجود دارد که ما نمی بینیم. در لحظه تولد عالم وقتی مهبانگ رخ داد عالم ماده ای بسیار گرم تشکیل شده از انواع ذرات بود، در حالی که عالم بزرگ و بزرگتر و به سردی می گرایید ذرات ماده معمول مثل الکترون، نوترون و پروتون ها نیز سرد می شدند و اتمهای مواد موجود در عالم را تشکیل می دادند.

باید توجه کرد که این میزان ماده بارنوییک برای مواد قابل مشاهده در عالم ما زیاد است در نتیجه مقداری ماده معمول تاریک (از جمله سیارات و ستارگان سوخته) وجود دارد اما این مواد نمی توانند توجیه کننده سرعت خوشه و منحنی دوران آنها باشند. هنگامی که چیزی به وسعت یک خوشه کهکشانی نگاه می کنید با اینکه ممکن است سرعت ها زیاد باشند در مقابل وسعت خوشه ها چیزی به حساب نمی آیند پس مشاهده مداوم یک خوشه در طی چندین سال تصویر یکسانی از آن بدست می دهد. در دهه 1930، zwicky، Smith، دو خوشه تقریبا نزدیک به هم Coma و Virgo را از لحاظ کهکشان های تشکیل دهنده و سرعت خوشه ها مورد بررسی قرار دادند، و سرعتی که بدست آوردند چیزی بین 10 تا 100 برابر مقداری بود که انتظار داشتند.

ماده تاریک ممکن است از چیزهای معمولی مثل جنس سیارات تشکیل شده باشد، ولی سیاراتی مثل زمین به اندازه کافی جرم ندارند، پس ممکن است ژوپیترها تشکیل دهنده ماده تاریک باشند. معنی این چیست؟ در یک گروه از کهکشان ها مثل خوشه تنها نیروی موثر بر کهکشان ها گرانش است و این گرانش اثر کششی کهکشان ها بر یکدیگر است که باعث بالا رفتن سرعت آنها می شود. اما این نظریه چندین مشکل دارد، اول اینکه ما فرض کرده ایم سیارات فقط در اطراف ستارگان شکل گرفته اند، بنا بر این ستارگان به میزان بسیار کمی جرم آن ها را بالا می برند. مقدار هر ماده ای که تشکیل می شود به میزان ماده معمول تشکیل دهنده اتم (ماده بارنوییک) بستگی دارد و BBN مقدار این ماده را برای عالم کنونی چیزی در حدود امگا = 0.

 

ماده تاریک

اگر WIMP ها وجود داشته باشند، و اگر چنانچه آنها دارای خواص مشخصی باشند که بوسیله برخی تئوری های ابرتقارنی پیش بینی شده است، آنگاه، سبک ترین WIMP ها دارای نوعی خودتخریبی هستند که این فرآیند، دو پرتو گاما (در حالت عادی و تعادل جرمی یک WIMP ) تولید می کنند.                                                                 انرژی تاریک. همانطوری که الکترون و زوج پادماده آن یعنی پوزیترون، با تخریب یکدیگر، دو پرتو گاما با انرژی 511 کیلوالکترون – ولت تولید می کنند، آثار تخریبی WIMP ها نیز اطلاعاتی را درباره میزان جرم متعادل ذرات ماده تاریک به ما می دهد.

اینشتن پس از توجه به داده های هابل، ضریب کیهانشناختی را بدترین اشتباه زندگی خود دانست، اما او از این موضوع بی طلاع بود که 85 سال بعد همین اشتباه تنها توضیح برای نمایش نیروی ضدگرانشی در فواصل زیاد عمل می کند. یکی از کاندیداهای مواد تشکیل دهنده ماده تاریک ذرات ویمپ هستند:  درحالیکه هیچ نشانی از ماده تاریک در پرتو الکترومغناطیس یافت نمی شود دانشمندان می توانند با استفاده از پرتوهای گاما، به وجود آن پی ببرند. لذا آنها با نتایجی شگفت انگیز مواجه شده بودند- خارج از محاسبه آنها و جواب بدست آمده و به جز ماده موجود باید مواد دیگری هم باشد که آنها قادر به مشاهده اش نبودند- بنابر این آنها، آن را " ماده تاریک " نامیدند.

 جالب آن است که این موضوع قبلا در معادلات اینشتن آمده بود، اما به علت غیر معقول رسیدن این انبساط، اینشتن عاملی با نام "ضریب کیهان شناختی" را وارد معادله خویش ساخت تا به نظر خود نتیجه را اصلاح کند. با بررسی چرخش کهکشانها وسرعتهای ستارگان وبررسی حرکات ابرهای گاز  در مناطق مختلف آنها دانشمندان متقاعد شده اند که در هاله کهکشانها بیش از آنچه که قبلا"دیده  شده جرم وجود دارد. WIMP ( Weakly Interacting Massive Particles ) ها مواد ذرات پرجرمی هستند که فرآیند واکنش آنها بسیار ضعیف است (ماده ای که تنها بوسیله گرانش واکنش می دهد و نه از طریق فعل و انفعالات الکترومغناطیسی). اما سپس داده های اندازه گیری شده از تابش زمینه کیهانی نشان دادند که چگالی کل عالم به مقدار جرم بحرانی خاص افزوده شده است، بنابراین تورم دوباره برقرار شد و راه حلی جدید کشف گردید.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ دی ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۲۲:۳۱ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)