یکتاس یکتاس .

یکتاس

درزه - اصطلاحات و مفاهیمی در مورد درزه ها

گسلها , درزه ها و زمین لغزش

پس از اینکه سنگ تحت تاثیر تنش قرار گرفت، ابتدا در آن تغییر شکل الاستیک ایجاد می شود و پس از آن می‌شکند (در حالت معمولی سنگهای حالت شکننده دارند) ، ولی تحت فشارهای محصور کننده و حرارت بالا ، بسیاری از سنگها پس از مرحله الاستیک وارد مرحله تغییر شکل پلاستیک می‌شوند و نهایتا در این شرایط سنگ خواهد شکست. این درزه‌ها را می‌توان به عنوان درزه‌های کششی در نظر گرفت زیرا هنگامی که طبقات ، در امتداد عمود بر محور چین تحت فشارش قرار گرفته و چین‌ها را به وجود می‌آورند، در امتداد محور چین تحت کشش واقع می‌شوند، بنابراین در امتداد عمود بر محور چین ، درزه‌هایی به وجود می‌آید.

اگر نمونه سنگی را به جای این که در هوای آزاد تحت فشار قرار گیرد، در یک محیط با فشار همه جانبه واقع شود و آنگاه بر آن فشار وارد آید، پس از حذف نیروهای فشارشی ، شکستگی‌های متعدد در جهت عمود بر امتداد نیروی فشارشی در جسم به وجود می‌آید. چون غالبا معادن در محل تقاطع دو قطعه قرار دارند، فرا دیواره سقف معادن را تشکیل میدهد که محل آویزان کردن چراغها در داخل معادن بود (Hanging wall) و فرو دیواره کف معدن یا محلی که پا بر روی آن قرار میگیرد است که به آن Footwall اطلاق می شود. شواهد صحرایی برای تشخیص این شکستگیها ، دیواره خشن است، ضمنا چون شکستگی تحت تاثیر کشش ایجاد شده است، بین دو دیواره شکستگی ، یک باز شدگی دیده می شود که گاهی اوقات ممکن است توسط رگه‌های معدنی یا غیرمعدنی پر شده باشد.

▪ درزه‌های ستونی: این درزه‌ها نوعی از درزه‌های کششی هستند که بر اثر کاهش حجم در سنگها ایجاد می‌شوند، این نوع درزه‌ها معمولا در توده‌های آذرین بوجود می‌آیند که در اثر آن گدازه به شکل منشورهایی ایجاد می شود. از آن جمله است لغزش یک یا چند واحد سنگی در امتداد یک یا چند سطح مسطوی ، سر خوردن یک قطعه کوچک یا ورقه‌ای از سنگ به روی دامنه ، لغزش توده عظیمی از سنگ و سرانجام لغزش گوه‌ای در امتداد فصل مشترک دو صفحه متقاطع. این جابجایی ها می توانسته یا بصورت جابجائی آرام باشد که هیچ گونه لرزشی در زمین ایجاد نمی کند و یا اینکه بصورت ناگهانی اتفاق بیفتد که جابجایی های ناگهانی در طول گسلها عامل ایجاد اغلب زلزله ها می باشد.

 

تحلیل فرو پاشی رونده پلهای با خرپای فولادی و ارزیابی شکل پذیری|اِس پی

گزارش مربوط به فرو پاشی I-35W روشن می سازد که بار مرده بخاطر تعمیرات و عملیات مسلح نمودن دال به چندین مرتبه افزایش یافته بود و اینکه ضخامت صفحه لچکی نصف مقدار طراحی بود. پل خرپای فولادی I-35W بر روی رودخانه میسی سی پی در میناپولیس، مینه سوتا، ایالات متحده، ناگهان در اول آگوست سال 2007 میلادی فرو ریخت و این فاجعه ، مجروحان زیادی داشت ]2و1[. تحلیل فرو پاشی پیش رونده برای چهار حالت بار زنده بر روی دو مدل پل با نسبت های دهانه متفاوت و با استفاده از تحلیل تغییر شکل بزرگ الاستیک – پلاستیک انجام شده است. بسیار مشکل است که بتوان بارهای فرو پاشی و مکانیزم را یافت و آن بخاطر غیر خطی بودن مصالح و هندسه ای است که باید در سازه های نامعین پیچیده لحاظ شوند.

]4 [ Kasano et al بر صفحه لچکی تمرکز نموده و روشن می سازند که صفحه نازک تر لچکی با تغییر شکل اولیه ، کرنش را افزایش داده و می تواند برانگیزنده ترک باشد ]5[. گرچه روند فرو پاشی بسته به توزیع بار زنده و نسبت طول دهانه ، متفاوت است ، اما هر دو مدل پل خرپای فولادی ، در اثر کمانش عضوهای فشاری ، فرو می ریزند. تحلیل فروپاشی پیش رونده برای سه مدل خرپای فولادی پیوسته با طول کلی 230m با استفاده از تغییر شکل های بزرگ و تحلیل الاستیک- پلاستیک ، انجام شده است. این تحلیل برای روشن ساختن اینکه چگونه شدت بار زنده و توزیع آن بر مقاومت نهایی و شکل پذیری دو مدل پل خرپای فولادی تاثیر می گذارد صورت گرفته است.

به عنوان یک یادآوری ، این مطالعه قصد ندارد که مکانیزم فرو پاشی I-35W را روشن سازد بلکه به ارزیابی مقاومت نهایی پل های خرپای فلزی عمومی می پردازد. بهرحال ، تحقیقی در مورد اینکه که چگونه شدت بار زنده و توزیع ها بر روند فرو پاشی، تغییر شکل نهایی و مقاومت نهایی تاثیر می گذارند، وجود ندارد. این ما را به این واقعیت می رساند که نسبت طول دهانه مرکزی و کناری مربوط به مدل پل B با ابعاد مورد استفاده معمول تر ، منطقی می باشد. هنگامی که تمام بار زنده به دهانه میانی اعمال می گردد ، نسبت دهانه بر مقاومت نهایی که به اندازه کافی بالا بوده و مدل پل ایمن است. هنگامی که بار زنده در نزدیکی تکیه گاه میانی اعمال می شود، مدل پل با دهانه میانی بلندتر دارای مقاومت نهایی بیشتر خواهد بود.

 

تبیین قراردادهای joint venture یا مشارکت در سرمایه گذاری- هاتف ستاری

ه – مشارکت انتفاعی در امور ساختمانی: اخیراً اجرای طرح های بزرگ ساختمانی از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت، چه به صورت قرارداد مشارکت انتفاعی و چه به صورت کنسرسیوم، رایج گشته است؛ یعنی طرفین مشارکت ابتدا نسبت به اصولی که می بایستی در طول فعالیت خود به آن متعهد باشند توفق می نمایند و سپس راجع به نحوه انجام طرح و جزئیات آن توافق کرده و حسب مورد طرفین ممکن است که راجع به یک یا چند موضوع دیگر نیز توافقاتی داشته باشند؛ مثل این که در خصوص تعیین مدیر پروژه، مسئولیت های هر یک از طرفین نسبت به کارکنان خود، حفظ حقوق مالکیت صنعتی و پروانه های مربوط توافق نمایند.

در انتها باید گفت، با توجه به این که نظم اقتصادی دنیا به گونه ای است که اجباراً تمامی کشورها در آن مشارکت دارند و تکنولوژی مدرن، مواد اولیه و نیروی انسانی کارآمد که عوامل عمده پیشرفت اقتصادی هستند، به طور نابرابر در سطح دنیا پراکنده اند، تنها تأسیس حقوقی که می تواند با حفظ منافع دارندگان این عناصر، انجام طرح اقتصادی و پیشرفت و توسعه را ممکن سازد “جوینت ونچر” است؛ از این رو توصیه می شود که حداقل دانشجویان حقوق با این نهاد بین المللی بیشتر آشنا شده و امیدوارم این مختصر، گامی در این جهت محسوب گردد. در انتها باید گفت، با توجه به این که نظم اقتصادی دنیا به گونه ای است که اجباراً تمامی کشورها در آن مشارکت دارند و تکنولوژی مدرن، مواد اولیه و نیروی انسانی کارآمد که عوامل عمده پیشرفت اقتصادی هستند، به طور نابرابر در سطح دنیا پراکنده اند، تنها تأسیس حقوقی که می تواند با حفظ منافع دارندگان این عناصر، انجام طرح اقتصادی و پیشرفت و توسعه را ممکن سازد “جوینت ونچر” است؛ از این رو توصیه می شود که حداقل دانشجویان حقوق با این نهاد بین المللی بیشتر آشنا شده و امیدوارم این مختصر، گامی در این جهت محسوب گردد.

اشاره کردیم که “جوینت ونچر” به دو شکل عمده شرکتی و قراردادی تقسیم می شود و البته در سطح بین المللی “جوینت ونچر”های مختلفی وجود دارد که می توانند در قالب هر یک از این دو شکل ظهور یابند و شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که “جوینت ونچر” در واقع یک نوع قرارداد بین المللی است که گاه به صورت شرکت به فعالیت میپردازد؛ زیرا در “جوینت ونچر”های شرکتی نیز طرفین در ابتدا قراردادی منعقد می کنند که از آن به “قرارداد اصولی” یا پایه تعبیر می شود و از هر نظر حاکم بر روابط آنها می باشد. اشاره کردیم که “جوینت ونچر” به دو شکل عمده شرکتی و قراردادی تقسیم می شود و البته در سطح بین المللی “جوینت ونچر”های مختلفی وجود دارد که می توانند در قالب هر یک از این دو شکل ظهور یابند و شاید اغراق نباشد اگر بگوییم که “جوینت ونچر” در واقع یک نوع قرارداد بین المللی است که گاه به صورت شرکت به فعالیت میپردازد؛ زیرا در “جوینت ونچر”های شرکتی نیز طرفین در ابتدا قراردادی منعقد می کنند که از آن به “قرارداد اصولی” یا پایه تعبیر می شود و از هر نظر حاکم بر روابط آنها می باشد.

 

Research Letter of International Relations

اقتصاد جهانی                                                                                                                                                                      تولید ناخالص ملی کشورها در سال 2017.

بسیاری ازنظریه­پردازان وابستگی بر خلاف نظریه آدام اسمیت اظهار می­دارند که اقتصاد جهانی را نمی‌توان به­عنوان یک نظام متشکل از طرفهای برابر بازرگانی تصور نمود، چراکه برتری قدرت نظامی، *Vector Error Correction Model (VECM)                                                                                                                .

آدم محمد رحیم و منصور مسیح[5] به بررسی نا‌آرامی­های سیاسی و تأثیر آن بر سرایت تلاطم بین بازارهای اسلامی آسیایی و بازار سهام آمریکا پرداختند، آن­ها از داده­های روزانه بازار سهام مراکش و شاخص داوجونز استفاده کردند و  با استفاده از مدل DCC نشان دادند که بهتر است سرمایه­گذاران کشورهای اسلامی در نا‌آرامی­های سیاسی پرتفویی متنوع از سهام کشورهای مختلف داشته ­باشند و همچنین نتیجه گرفتند که نا‌آرامی­های سیاسی بر ثبات بازار منطقه(کشورهای اسلامی) بسیار مؤثر است(Adam,2014). سیاست­مداران و دولتمردان که از وابستگی نفتی ایران بخوبی آگاهند باید همواره این نتایج را مورد بررسی قرار دهند و تصمیمات درست و به دور از هیجان و تعصب و بر مبنای منطق و علم بگیرند تا شاهد بروز ناهماهنگی­های عجیب در شاخص­های اقتصادی مهم کشور نباشیم، چراکه هر زمان اقتصاد کشور تحت تاثیر این ناهماهنگی­های شدید قرار گیرد، دچار تزلزل و نابسامانی می­گردد و جبران این گونه خسارات­های ناشی از این نوسانات شدید کاری بسیار دشوار و زمان­بر است.

 

منبع


برچسب: ،
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۶ دی ۱۴۰۰ساعت: ۰۹:۰۶:۱۳ توسط:ستار یکتا موضوع: نظرات (0)