يكتاس يكتاس .

يكتاس

هندسه اقليدسي - اصول هندسه اقليدسي

مقاله هندسه اقليدسي

مقدمه   ۱ اقليدس   ۳ آمدن به اسكندريه   ۳ اصول اقليدس   ۴ هندسه اقليدسي   ۵ تاريخچه   ۶ اصول موضوعه   ۷ اصول متعارفي   ۸ پس از اقليدس   ۸ كتاب اصول اقليدس   ۹ شرح زندگي   ۱۱ هندسه‌ نااقليدسي و اقليدسي   ۱۳ هندسه اقليدسي   ۱۴ اصل موضوع چهارم اقليدس   ۱۴ اصل پنجم اقليدس   ۱۵ اصل توازي اقليدسي   ۱۶ اصل پلي‌فير   ۱۶ اصل توازي هذلولوي   ۱۶ هندسه نااقليدسي و نسبيت عام اينشتين   ۱۷ منابع   ۲۰. در اين زمان گروهي از رياضيدانان پس از مطالعات بسيار به اين نتيجه رسيدند كه مي‌توان در اصل پنجم اقليدس (كه مي‌گويد دو خط موازي هيچگاه يكديگر را قطع نمي‌كنند) گزاره‌اي ديگر را قرار داد (مثلاً دو خط موازي در يك نقطه يكديگر را قطع مي‌كنند يا در دو نقطه يا در بينهايت نقطه و…)ودر عين حال سازگاري برقرار باشد و بر پايهٔ اين يافتهٔ رياضي انواع هندسه‌هاي نااقليدسي را پديد آوردند.

كارل گاوس رياضيدان بزرگ اين مشاهدات را قرنها بعد آزمايش كرد او از تلسكوپهاي قوي و تجهيزات نقشه برداري دقيق براي اندازگيري زاويه هاي مثلث با ضلعهاي چند كيلومتري استفاده كرد با در نظر گرفتن خطاي آزمايش مجموع زاويه هاي داخلي هر مثلث همانگونه كه اقليدس گفته بود برابر ۱۸۰ درجه بود تا امروز اصل موضوع موازي بودن صرفا يك فرض است.  جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت يكي از بانك ها منتقل خواهيد شد، براي پرداخت آنلاين از درگاه بانك اين بانك ها، حتماً نياز نيست كه شما شماره كارت همان بانك را داشته باشيد و بلكه شما ميتوانيد از طريق همه كارت هاي عضو شبكه بانكي، مبلغ  را پرداخت نماييد.

از يادداشت‌هاي پروكلوس و پاپوس اسكندراني دانسته‌ايم كه اقليدس از اعضاي فعال كتابخانهٔ بزرگ اسكندريه و احتمالأ درس‌خواندهٔ آكادمي افلاطون بوده است ولي از تاريخ دقيق تولد و مرگ او مطلع نيستيم و حتي نمي‌دانيم در كدامين شهر يا قارهٔ جهان زاده شده است. اقليدس با دقت سازمان كتاب خود را طراحي كرد در ابتدا او تمام دانسته هاي مربوط به موضوع را جمع آوري كرد او تعددي از تعريف و حقايق اساسي يا بديهيات را معرفي كرد بقيه كتاب را به طور منطقي مرتب و برهنهاي گمشده را پيدا كرد. هندسهٔ اقليدسي به مجموعهٔ گزاره‌هايِ هندسي‌اي اطلاق مي‌شود كه به بررسي موجودات رياضياتي مثل نقطه و خط مي‌پردازد و بر پايه‌هائي كه اقليدس رياضي‌دان يوناني در كتاب خود به‌نام اصول عرضه كرده، بنا شده است.

 

هندسه اقليدسي و نااقليدسي

در سال ۱۸۵۴ فريدريش برنهارد ريمان نشان داد كه اگر نامتناهي بودن خط مستقيم كنار گذاشته شود و صرفاً بي كراني آن مورد پذيرش واقع شود، آنگاه با چند جرح و تعديل جزئي اصول موضوعه ديگر، هندسه سازگار نااقليدسي ديگري را مي توان به دست آورد. در كارهاي معمولي مهندسي نظير ايجاد ساختمان يا ساختن يك سد بر روي رودخانه، انحناي سطح مورد نظر برابر صفر است، به همين دليل در طول تلريخ مهندسين همواره از هندسه اقليدسي استفاده كرده اند و با هيچگونه مشكلي هم مواجه نشدند. در طول تاريخ رياضيدانان بسياري از جمله، خواجه نصيرالدين طوسي، جان واليس، لژاندر، فوركوش بويوئي و … تلاش كردند اصل ۵ اقليدس را با استفاده از ساير اصول نتيجه بگيرند و آن را به عنوان يك قضيه اثبات كنند.

اما براي فواصل دور نظير فواصل نجومي از چه خطكشي (متري) مي توانيم استفاده كنيم؟ طبيعي است كه در اينجا هيچ خطكشي وجود ندارد كه بتوانيم با استفاده از آن فاصله ي بين زمين و ماه يا ستارگان را اندازه بگيريم. با وجود تغييري كه در اصطلاحات داديم، باز هم اثبات همه ي قضاياي ما معتبر خواهد ماند، زيرا كه دليل هاي درست به شكل نمودار بسته نيستند، بلكه فقط به اصول موضوع كه وضع شده اند و قواعد منطق بستگي دارند. حال سئوال اين است كه اگر خطكش مورد استفاده ي ما تحت تاثير شرايط محيطي قرار بگيرد چه بايد كرد؟ اما مي دانيم از هر ماده اي كه براي ساختن خطكش استفاده كنيم، شرايط فيزيكي محيط بر روي آن اثر مي گذارد.

در هندسه بيضوي با حركت از يك نقطه و پيمودن يك خط مستقيم در آن صفحه، مي توان به نقطه ي اول باز گشت! همچنين مي توان ديد كه در هندسه بيضوي نسبت محيط يك دايره به قطر آن همواره كمتر از عدد پي است. اصطلاحات بنيادي رياضيات طي قرنهاي متمادي رياضيدانان اشياء و موضوع هاي مورد مطلعه  خود از قبيل نقطه و خط و عدد را همچون كميت هايي در نظر مي گرفتند كه در نفس خويش وجود دارند. سوال اساسي اين است كه كدام يك از اين هندسه هاي اقليدسي يا نا اقليدسي درست است؟ پاسخ صريح و روشن اين است كه بايد انحناي يك سطح را تعيين كنيم تا مشخص شود كدام يك درست است. دليل آن اين است كه برخي از اصطلاحات اوليه نظير نقطه، خط و صفحه تعريف نشده اند و ممكن است به جاي آنها اصطلاحات ديگري بگذاريم بي آنكه در درستي نتايج تاثيري داشته باشد.

وي در سال ۱۸۲۳ پدرش را محرمانه در جريان كشف خود قرار داد و در سال ۱۸۳۱ اكتشافات خود را به صورت ضميمه در كتاب تنتامن پدرش منتشر كرد و نسخه اي از آن را براي گاوس فرستاد.

اصول هندسه اقليدسي

اصل دوم:براي هر پاره خط    AB  وهر پاره خط   CD   نقطه منحصر به فرد    E    وجود دارد كه   B ميان   A   و   E قرارداشته وپاره خط   CD  بر پاره خط   BE  قابل انطباق است. اصل پنجم:براي هر خط   L وهر نقطه  A  كه بر  L  واقع نيست فقط يك خط وجود دارد كه   A  بر آن واقع است و با خط  L موازي است. اصل سوم:براي هر نقطه O   وهر نقطه   A كه با  O مساوي نيست دايره به مركز  O و شعاع   OA  وجود دارد. اصل اول:براي هردو نقطه متمايز خط منحصربه فردي وجود دارد كه از اين دو نقطه مي گذرد.

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۱ بهمن ۱۴۰۰ساعت: ۱۲:۲۲:۱۶ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

قياس اقتراني - اشكال چهار گانه قياس اقتراني

آناليتيك

- هريك از مقدمات قياس في نفسه و با قطع نظر از شروط معتبر در قياس ميتوانند يكي از قضاياي محصوره چهارگانه باشند (موجبه كليه / موجبه جزئيه / سالبه كليه / سالبه جزئيه) و اگر صورت چهارگانه صغري را در كنار  صورتهاي چهارگانه كبري قرار دهيم شانزده حالت به وجود خواهد آمد. - با توجه به شروط ياد شده فقط چهار ضرب سالم باقي ميماند زيرا شرط اول هشت ضرب و شرط دوم چهار ضرب را عقيم ميكند. - با توجه به شروط ياد شده فقط پنج ضرب باقي ميماند زيرا شرط اول چهار ضرب و شرط دوم سه ضرب را عقيم ميكند. * حد منبسط: حدي است كه اگر موضوع قرار گرفته باشد كلي و اگر محمول قرار گرفت سالبه باشد. اگر نتايج اين ضرب ها منتج بود «قياس» و اگر منتج نبود «عقيم» خوانده ميشود.

- با توجه به قواعد كلي و شروطي كه گفته شد در شكل اول فقط چهار ضرب منج است. - در شكل اول حد وسط در صغري محمول و در كبري موضوع قرار ميگيرد. زيرا شرط اول هشت ضرب را عقيم و شرط دوم چهار ضرب را عقيم ميكند. - در شكل چهارم حد وسط در صغري موضوع و در كبري محمول قرار دارد. - شكل دوم قياسي است كه حد وسط در آن در هر دو مقدمه محمول است. - شكل سوم قياسي است كه در آن حد وسط در هر دو مقدمه موضوع است.

تطيبق رويكرد قديم و رويكرد جديد به قياس اقتراني در شرايط انتاج و قانون استنتاج

اگر در شكل اول، مقدمه اول يعني صغري سالبه باشد، لاجرم، مقدمه دوم يعني كبري بايد موجبه باشد كه در اين صورت جزء اختصاصي مقدمه دوم، يعني حد اكبر كه محمول است به دليل موجبه بودن اين مقدمه، علامت منفي خواهد داشت اما همين جزء اختصاصي مقدمه دوم كه علامت منفي دارد در نتيجه، محمول واقع مي‌شود و به دليل اينكه مقدمه اول سالبه است نتيجه هم بايد سالبه باشد كه در اين صورت محمولِ نتيجه، كه همان جزء اختصاصي مقدمه دوم است، علامت مثبت خواهد داشت كه فاقد شرط سوم از شرايط تعيين اعتبار قياس خواهد بود؛ يعني محمول نتيجه مثبت است اما همين جزء نتيجه، در مقدمه دوم منفي است. به‌طور كلي اگر هر دو مقدمه در قياس شكل چهارم موجبه باشند، با منفي نبودن حد وسط در هر دو مقدمه، و اگر دو مقدمه در كيف اختلاف داشتند، با منفي نبودن حد وسط در هر دو مقدمه و مثبت بودن جزء اختصاصي مقدمه دوم، شرايط انتاج شكل چهارم رعايت شده است بدون دانستن شكل چهارم بودن آن؛ يعني شرايط انتاج معتبر در رويكرد جديد تمام شرايط اشكال چهارگانه را بدون نياز به دانستن شكل آن‌ها تأمين مي‌كند.

ثابت شد كه در شكل اول بايستي مقدمه اول موجبه باشد و الا داراي نتيجه معتبر نخواهد بود؛ وقتي مقدمه اول موجبه باشد، حد وسط كه در آن مقدمه محمول است، منفي خواهد بود و اگر مقدمه دوم جزئيه باشد، حد وسط كه در آن مقدمه موضوع است منفي خواهد بود يعني حد وسط هم در مقدمه اول و هم در مقدمه دوم منفي بوده و دومين شرط از شرايط تعيين اعتبار قياس را نخواهد داشت و نامعتبر خواهد بود. اما در رويكرد جديد به قانون استنتاج، سورِ نتيجه را با قاعده‌اي ديگر تعيين مي‌كنند كه همه اشكال را بدون استثنا در بر مي‌گيرد و آن اينكه اگر جزء اختصاصي مقدمه اول يعني حد اصغر علامت مثبت داشت، سور نتيجه معتبر كلي خواهد بود كه البته مي‌توان جزئي هم در نظر گرفت.

به طور كلي، اگر هر دو مقدمه در قياس شكل سوم قياس موجبه باشند با منفي نبودن حد وسط در هر دو مقدمه، و اگر دو مقدمه در كيف اختلاف داشتند با منفي نبودن حد وسط در هر دو مقدمه و مثبت بودن جزء اختصاصي مقدمه دوم، شرايط انتاج شكل سوم رعايت شده است؛ بدون دانستن شكل سوم بودن آن. به‌طور كلي، اگر هر دو مقدمه در قياس شكل اول موجبه باشند يا منفي نبودن حد وسط در هر دو مقدمه، و اگر دو مقدمه در كيف اختلاف داشتند با منفي نبودن حد وسط در هر دو مقدمه و مثبت بودن جزء اختصاصي مقدمه دوم، شرايط انتاج شكل اول رعايت شده است، بدون دانستن شكل اول بودن آن. اگر مقدمه دوم در شكل دوم جزئيه باشد به معناي آن است كه  موضوع آن مقدمه منفي است و موضوع مقدمه دوم كه جزء اختصاصي آن مقدمه است محمولِ نتيجه واقع مي‌شود كه به دليل سالبه بودن، نتيجه، مثبت خواهد بود كه فاقد شرط سوم از شرايط تعيين اعتبار قياس مي‌شود.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ دى ۱۴۰۰ساعت: ۱۲:۰۵:۳۰ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

گروه اجتماعي - انواع گروه اجتماعي

سه گروه اجتماعي يا شغلي ديگر نام ببريد كه لباس مخصوصي به تن مي كنند هر گروه چه ويژگي هايي دارد صفحه 77 هديه هاي آسمان ششم

جواب فعاليت صفحه ۷۷ كتاب هديه هاي آسمان پايه ششم سه گروه اجتماعي يا شغلي ديگر نام ببريد كه لباس مخصوصي به تن مي كنند هر گروه چه ويژگي هايي دارد از سايت نكس لود دريافت كنيد. ريما : اجتماعي = لباس هلال احمر لباس عزاداري لباس حج شغلي = ماموران شهرداري شاغلان آزمايشگاهي و پزشكان لباس پليس آتشنشان.

نام چهار گروه كه در جامعه فعاليت دارند

حجت‌الاسلام والمسلمين برزو از ديگر اقدامات اداره كل امور فرهنگي را ارائه محتواهاي ديني فرهنگي جهت تقويت اميد در شبكه‌هاي مجازي براي آحاد مردم، ارائه خدمات آموزشي ترويجي جهت مقابله با ويروس كرونا در بستر فضاي مجازي، تبديل تهديدهاي ناشي از ويروس كرونا به فرصت در شبكه‌هاي مجازي با ترويج فرهنگ كتابخواني، اشتراك‌گذاري مطالعات و نيز استفاده از فرصت‌هاي حضور خانواده در كنار هم با عنوان هر بانوي طلبه مؤثر در سلامت رواني و پويايي و شادكامي خانواده، برشمرد. نظارت بانوان طلبه بر روند تجهيز مييت و پاسخ به سؤالات شرعي وي همچنين به برخي فعاليت‌هاي اداره پاسخ به سؤالات اشاره كرد و بيان داشت: از جمله فعاليت‌هاي اين اداره، شناسايي و رفع آسيب‌هاي ناشي از اين بيماري، ارائه متن و كليپ‌هاي آماده شده در ارتباط با كرونا، ساخت كليپ تجهيز ميت درصورت اضطرار ، ايجاد كانال و ارائه محتواهاي مرتبط به بيمار و بيمارستان، راه اندازي گروه‌هاي پاسخگويي به سؤالات جهادگران است.

رشد اين سطح از ارتباطات نياز به تعريف و حتي بازنگري ساختارهاي تعاملي افراد به شكل رتبه‌بندي، تعريف حوزه نفوذ، تعريف نظام پاداش و جزا و هنجارهاي جمعي و… است اگر كسي مجموعه كوچكي از غريبه‌ها را در يك فضاي محدود گرد هم آورد، يك هدف مشترك را فراهم كند و شايد چند قانون اساسي داشته باشد، پس از يك دوره زماني به تدريج نوعي از تعامل بين افراد ايجاد مي‌شود. بيش از 500 طلبه جامعه الزهرا براي فعاليت‌هاي جهادي مبارزه با كرونا اعلام آمادگي كردند معاون فرهنگي تبليغي جامعه الزهرا افزود: تقريبا از سه هفته گذشته كه بحث ابتلاي برخي از هم ميهنان‌مان به كرونا ويروس مطرح شد، اداره كل امور فرهنگي، اداره پاسخ به سئوالات ديني و اداره امورمبلغان جهت مقابله با اين وضعيت كشور در زمينه‌هاي مختلف وارد عرصه عمل شدند.

حجت الاسلام و المسلمين برزو با اشاره به اينكه تا كنون بيش از 500 طلبه جامعه الزهرا براي فعاليت‌هاي جهادي مبارزه با كرونا اعلام آمادگي كردند، گفت: اداره كل امور فرهنگي پس از هماهنگي با ارگان‌هاي مختلف استاني با ساماندهي تعدادي از طلاب جامعه الزهرا در قالب گروه‌هاي جهادي براي كمك به ساير اقشار حاضر در عرصه مقابله با كرونا، اقدامي عملي را رقم زدند. در واقع، مطالعات گسترده در مورد سازمان، املاك، اجراي قانون، مالكيت، دين، جنگ، ارزش‌ها، حل و فصل اختلافات، اقتدار، حقوق و خانواده‌ها، بدون هيچ اشاره اي به هرگونه مشابهات با رفتارهاي اجتماعي در حيوانات انجام شده‌است كه شايد دليل اين قطع ارتباط آن باشد كه ظرفيت انساني در استفاده از زبان و عقلانيت، با رفتارهاي اجتماعي حيوانات بسيار متفاوت است.

 

كارگروهي

مشاوره بايد رابطه حسنه مشاوره‌اي با مراجعان برقرار سازد و جوي مملو از اعتماد و احترام به وجود آورد تا افراد گروه به تدريج مسائل خود را مطرح سازند و با بهره‌گيري از بازخوردي كه از ديگران دريافت مي‌دارند،موفق به حل مشكلاتشان شوند. براي تشكيل اين نوع گروه تعدادي دواطلب علاقه‌مند به موضوع معين، دورهم جمع مي‌شوند ويك فردآگاه و وارد، اطلاعات ضروري را به آنان ارائه مي دهد تا براساسآموخته‌هايشان بتوانند تصميم مناسب‌تري بگيرند و بهتر عمل كنند. 6)گروههاي مشورت: در اين گروهها والدين ومربيان به منظور يادگيري شيوه عمل بهتر، از طرف راهنما آموزش مي بينند تا بتوانند فرزندان و دانش آموزان خود را در رفع مشكلات گوناگون به طور صحيح،ياري دهند.

در گروههاي انديشه_كه نوع ديگري از گروههاست_تعدادي از دانشمندان پايبند به يك خط فكري خاص گرد هم مي آيند وباهمكاري يكديگر به تبليغ وگسترش ديدگاه خود مي‌پردازند. به معني كه عده‌اي از افراد درمحل مشخصي براي تماشاي يك حادثه ويا حضور در تظاهرات اجتماعي وسياسي معيني تجمع مي‌كنند و پس از انجام كار، متفرق وپراكنده مي‌شوند. 10)گروههاي رسمي: گروههاي رسمي با ساختي كاملا مشخص و براساس از قبل تعيين شده و بر طبق قواعد خاص كه نقش‌ها و وظايف اعضا را تعيين مي‌كند،تشكيل مي‌شود. 9)گروه مرجع: فرد،اعمال،عقايد و رفتارهايش را از گروه مرجع دريافت مي‌دارد و از آنها تبعيت مي‌كند و رفتار افراد گروه مرجع را سرمشق خود قرار مي‌دهد.

16)گروه روابط انساني: افراد گروه با يكديگر تماس مستقيم،نزديك وصميمي دارند و مي‌توانند خصوصيات شخصيتي يكديگر را بشناسند وبه يكديگر كمك كنند. در اين گروهها،خصوصياتي نظير وفاداري اعضا به يكديگر،تماس‌هاي مستقيم و روياروي ميان افراد و روابط عاطفي عميق و دوستانه بين اعضا وجود دراد. اين نوع گروهها اساسنامه ندارند و اعضا غالباً به خاطر تماس‌هاي مكرر و استفاده از تجارب مشترك يكديگر تجمع مي‌كنند. گروههاي باز،گروههايي هستند كه عضويت در آنها به سادگي انجام ميپذيرد و ورود وخروج فرد از آنها تابع شرايط خاصي نيست. 14)گروه همسالان: افراد براساس تشابه سني دور هم جمع مي‌شوند و با توجه به اشتراك تمايلات به تشكيل گروه مي‌پردازند.

 

گروه و انواع آن

گروه ثانوي گروههايي هستند كه روابط آنها غير مستقيم و مثل اكثر روابط اجتماعي بر اساس  برخي منافع مشترك برقرار است و افراد امكان دارد مستقيما يكديگر را نشناسند و ارتباط چهره به چهره نداشته باشند مثل:سازمانهاي  اداري،شركتهاي تجاري،ارتش،اتحاديه هاي كارگري. ۴) پايداري گروه: بر اساس تداوم مي باشد كه به گروه پايدار يا نسبتا پايدار(طبقه اجتماعي،گروه كارگران)گروه نيمه پايدار(كلاس درس،شركتهاي تجاري،خانواده،تيم ورزشي) و گروه ناپايدار(افرادي كه در يك سانحه جمع مي شوند يا در انتظار اتوبوس صف بسته اند).  هيمن معتقد بود ضابطه هايي كه براي ارزيابي شرايط فرد از لحاظ پايگاه ذهني به كار مي رود تنها مربوط به گروهي نيست كه فرد عضو آن است بلكه رفتارها و برداشتها ممكن است از گروهي اخذ شود كه فرد عضو آن نباشد.

جرج هومنر: گروه اجتماعي عبارت  است از  عده معدودي از افراد كه مدتي تقريبا طولاني با يكديگر  ارتباط دارند و بين آنها نوعي ارتباط روياروي وجود دارد و اين ارتباط،مستقيم و بدون واسطه افراد ديگر است. گروه غير رسمي ، افراد به مناسبت كار در داخل  يك سازمان و يا زندگي در يك محل به خودي خود و بدون طرح و نقشه از پيش تهيه شده بوجود مي آيند مثل گروه دوستانه در يك سازمان، يك گروه روستا يا شهر.  گروه فشار ممكن است به ظاهر هدف نوع دوستي و انسان دوستي داشته باشد مثل حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل كه در حقيقت با اعمال فشار نسبت به دولتها و قدرتها سعي در انجام اهداف سياسي دارند.

گوستاو فيشر: اندازه گروه بين ۸ تا ۱۵ نفر است كه اندازه مطلوبي براي مطالعه پويايي گروه است و اضافه مي كند كه برسون و استيز تاكيد دارند در گروههاي بيش از  ۱۲ نفر اثر بخشي لازم را ندارند.  بعضي از انواع گروههاي كوچك عبارت اند از:گروه همبازي،كلاس درس،تيم ورزشي،معلمان يك مدرسه،هيئت مديره يك شركت،كاركنان يك واحد اداري،واحد حزبي،كميته ها،دواير نظامي،هيئت دولت و غيره. آلن بيرو: گروه واحدي اجتماعي است كه داراي دوامي نسبي است ،در آن اعضاي خود را با يكديگر به جهت تجلي مدلهايي مشابه در عمل و الگوهاي  كلي همسان رفتاري به طرزي عيني در پيوند مي يابند. انزيو و مايو در مورد تعداد اعضاي گروه ،وضع تصاعدي ارتباط متقابل بين اعضا در گروههاي داراي ابعاد مختلف را محاسبه نموده و نشان دادند كه افزايش اعضاي گروه بصورت تصاعد حسابي است.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۳۰ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۵۷:۰۲ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

زيبايي شناسي - زيبايي شناسي در رياضيات

نگرش زيبايي‌‌شناختي به موتيف اسليمي در هنر اسلامي با توجه به زيبايي آزاد و پيوستۀ كانت

تزئينات گل و بوته‌‌اي دورۀ عباسيان در سامرا در معماري‌‌هاي مصر باستان و بين‌‌النهرين و سپس در معماري هلني و رومي ريشه داشت (همان: 43)؛ اما آيا در اين دوران غير از قرآن، رسائل جامعي از عرفان و تصوف اسلامي شكل گرفته بود؟ بلخاري قهي به شواهد تاريخي دربارۀ شكل‌‌گيري تصوف از قرن 2 هجري با ذكر نام افرادي چون ابراهيم ادهم، مالك دينار، حسن بصري و رابعه عدويه اشاره مي‌‌كند[v] و مي‌‌گويد همان معناي انحلال شخصي در عقايد اين افراد را دقيقاً مي‌‌توان در معناي اسليمي هم يافت. كانت ميان «ايده‌‌هاي زيبايي‌‌شناختي»[20] و «ايده‌‌هاي عقلي» تمايز قائل مي‌‌شود: «ايده‌‌ها يا برحسب يك اصل صرفاً ذهني هماهنگي متقابل ميان قواي شناختي (قوه متخيله و فاهمه) نسبتي با يك شهود دارند كه در اين صورت [ايده‌‌هاي] زيبايي‌‌شناختي ناميده مي‌‌شوند؛ يا برحسب يك اصل عيني نسبتي با يك مفهوم دارند، گرچه هرگز نمي‌‌توانند شناختي از عين فراهم كنند و ايده‌‌هايعقلي ناميده مي‌‌شوند» (كانت، 1393: 290).

دربارۀ اين حكم «زيبا نماد خير است» افراد زيادي بحث كرده‌‌اند؛ جورج ديكي زيبايي وابسته را اساساً بيرون از دايرۀ ذوق در نظر مي‌‌گيرد و اظهار مي‌‌دارد كه كانت در اينجا به تناقض رسيده است (ديكي، 1396: 231)؛ اما به نظر مي‌‌رسد كانت اگر زيبايي نوع دوم يعني وابسته يا مقيّد را مطرح نمي‌‌كرد، هرگز قادر به ارائۀ حكم «زيبا نماد اخلاق است»، يا «زيبا نماد خير اخلاقي است»، نمي‌‌شد. او اين رابطه را اين‌‌گونه بيان مي‌‌كند كه اگر «لايۀ ديگري از لذت را به اين تجربۀ بنيادي يعني تجربۀ زيبايي‌‌شناختي بيفزاييم، اگر وجود اعيان زيبا به واقعيتي دربارۀ وضعيتمان در جهان اشاره كند، در كل شايد لذت‌‌بخش‌‌تر باشد» (گاير، 1394: 200)، در اين صورت حتي ممكن است حكم به زيبايي محض با نگاه به جاذبه و خواست ابژۀ زيبا هم كه ارائه شود زيبايي پيوسته به وجود آيد.

اين ديدگاهي بيان‌‌گرايانه است كه كانت نسبت به ايده‌‌هاي زيبايي‌‌شناختيدرهنر اتخاذ مي‌‌كند و البته ديدگاه فرماليستي معطوف به طرح و تركيب‌‌بندي او، جداي از ماده يا محتواي شهود، نسبت به امر زيبا ظاهراً متناقض است (گينزبورگ، 1394: 64-65)؛ اما طبق تفاسيري دو رويكرد فرماليستي و بيان‌‌گرايانه نزد كانت نه متناقض كه در ارتباطي پيچيده قرار مي‌‌گيرد. وود مي‌‌گويد: حتي اگر گفته شود هنگام ايراد حكم زيبايي‌‌شناختي هرگونه توانايي براي ارائۀ حكم زيبايي‌‌شناختي به‌‌ويژه براي آثار هنري‌‌اي كه به‌‌شكلِ انساني درست شده، يك توانايي فردي است، نمي‌‌توان اين توانايي فردي را جدا از تجربۀ گذشتۀ فرد، شرطي‌‌شدگي فرهنگي و ميزان توانايي اكتسابي او هنگام ساختن چنين حكمي در نظر گرفت (وود، 1396: 265).

 

مروري برتربيت زيبايي شناسي دردوره ي ابتدايي

دفتر مركزي انتشارات بوم سازه (سيويليكا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بين خيابان كارگر و بزرگراه چمران، كوچه پروانه، پلاك ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱. تمامي خدمات پايگاه سيويليكا ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - كد پستي: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳.

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ دى ۱۴۰۰ساعت: ۱۱:۴۸:۲۳ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

هيدروكربنها - درخت و هيدروكربنها

بررسي نقش گونه هاي درختي در پالايش خاك هاي آلوده به هيدروكربن هاي نفتي مطالعه موردي: پالايشگاه امام خميني

دفتر مركزي انتشارات بوم سازه (سيويليكا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بين خيابان كارگر و بزرگراه چمران، كوچه پروانه، پلاك ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱. تمامي خدمات پايگاه سيويليكا ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - كد پستي: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳.

جداسازي هيدروكربنهاي نفتي از برگ درخت آلوده به مواد نفتي و اندازه گيري به روش كروماتوگرافي ستوني (Clean - up) به روش اسپكتروفلوروفوتومتري

جداسازي هيدروكربنهاي نفتي از برگ درخت آلوده به مواد نفتي و اندازه گيري به روش كروماتوگرافي ستوني (Clean - up) به روش اسپكتروفلوروفوتومتري. جداسازي هيدروكربنهاي نفتي از برگ درخت آلوده به مواد نفتي و اندازه گيري به روش كروماتوگرافي ستوني (Clean - up) به روش اسپكتروفلوروفوتومتري. جداسازي هيدروكربنهاي نفتي از برگ درخت آلوده به مواد نفتي و اندازه گيري به روش كروماتوگرافي ستوني (Clean - up) به روش اسپكتروفلوروفوتومتري. نشاني: تهران، بزرگراه اشرفي اصفهاني، نرسيده به پل بزرگراه شهيد همت، خيابان شهيد قموشي، خيابان بهار، نبش كوچه چهارم، پلاك 1.

Rubinia pseudoacacia – Rhizobium Symbiosis for Phytoremediation of Petroleum Polluted Soil

درخت زينتي اقاقيا به طور گسترده در نواحي شهري و روستايي رشد مي‌كند، داراي محدوده جغرافيايي وسيع و توزيع اكولوژيك در كل جهان بوده، كاشت و نگهداري آن آسان و كم‌هزينه است (24)، اقاقيا متعلق به خانواده فاباسه از خانواده‌هاي گياهي مقاوم به آلاينده‌هاي نفتي مي‌باشد (25)، اين تحقيق به منظور بررسي نقش احتمالي اقاقيا به صورت منفرد و در تلقيح با ريزوبيوم در كاهش و حذف برخي فلزات سنگين و هيدروكربن‌هاي نفتي موجود در خاك انجام شد. اندازه‌گيري عناصر سنگين (روي، سرب، كادميم) خاك در ابتدا و انتهاي دوره 90 روزه كشت:2گرم خاك آلوده به نفت‌خام را پس از خشك و الك كردن (2 ميلي‎متر) با 5/2 ميلي‎ليتر  اسيدنيتريك غليظ و 5/7 ميلي‎ليتر اسيدكلريدريك غليظ به مدت يك شب به حال خود گذاشته و پس از آن به دماي 70 تا 80 درجه سانتي‎گراد منتقل نموده و در نهايت پس از ته‌نشيني رسوبات با اسيدنيتريك 1 درصد به حجم 50 ميلي‎ليتر  رسانده شد.

ريزوبيوم علاوه بر تثبيت N2، ملكول‪هايي مثل اكسين، سيتوكينين، اسيدآبسيزيك، لوميكروم، ريبوفلاون، ليپو-كيتواليگوساكاريد و ويتامين‪ها را توليد مي‪كند بنابراين، احتمالا علاوه بر نقش متابوليت‪هاي ميكروبي در افزايش در دسترس‪بودن مواد معدني در محيط گياه، ريزوبيوم قادر به تحريك رشد گياه، استقرار در ريشه و در نتيجه افزايش نمو گياه مي‪باشد. از جمله آلاينده‌هاي نفتي مي‌توان به هيدروكربن‌هاي نفت‌خام (TPHs) Total petroleum hydrocarbons، هيدركربن‌هاي ‌پلي‌سيكليك ‌آروماتيك (PAH) Polycyclic aromatic hydrocarbons ، هيدروكربن‌هاي هالوژنه، آفت‌كش‌ها، حلال‌ها و فلزات سنگين آن مثل سرب، كادميوم، روي، واناديم، آهن، نيكل، اورانيم و مس اشاره كرد (3 و 4).

15 گرم خاك خشك (32) هر تيمار را با 25 ميلي‎ليتر استن به مدت 24 ساعت به شيكر با دور rpm250 منتقل كرده، سپس نمونه‌ها با كاغذ صافي فيلتر شده و به دستگاه GC (Agilen 6890N) با ستون VF-1ms با برنامه دمايي 60 درجه سانتي‎گراد به مدت 2 دقيقه، 15 درجه سانتي‎گراد به مدت 15 دقيقه و 300 درجه سانتي‎گراد تزريق شد. نفت‌خام در خاك شرايط نامناسبي را براي رشد و نمو گياه فراهم مي‌كند؛ اين شرايط وابسته به عدم تهويه، خشكي و سميت ناشي از حضور هيدروكربن‌ها، كاهش مقدار عناصر ضروري در دسترس براي گياه و يا افزايش مقدار سمي برخي عناصر معين مثل سرب، كادميوم، آهن و روي است (5). غلظت‌هاي مختلف نفت، تلقيح ريزوبيومي و برهم‌كنش نفت و باكتري بر تجمع عناصر كادميوم و سرب در ريشه اقاقيا، اختلاف معني‌داري (01/0≥p) بين گياهان تيمار و شاهد ايجاد كرده‌اند ولي اختلاف معني‌داري در تجمع عنصر روي در ريشه گياهان مورد بررسي ديده نشد (جدول 1).

 

پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي

از يافته‌هاي پژوهش حاضر نتيجه‌گيري مي‌شود اگرچه در حال حاضر، غلظت آلاينده‌هاي نفتي و فلزي در رسوبات حراي تياب چندان زياد نيست، منشأ انسان‌زاد برخي آلاينده‌ها به‌ويژه هيدروكربن‌هاي نفتي كل و تمركز آنها در نزديكي منابع آلودگي ساحلي (مانند اسكله‌هاي صيادي، توقفگاه‌هاي قايق‌ها، حوضچه‌هاي پرورش ميگو) نشان مي‌دهد بايد اقداماتي براي كاهش ورود آلاينده‌ها به‌ويژه هيدروكربن‌هاي نفتي در ايستگاه‌هاي داخل و نزديك جنگل‌هاي حراي تياب انجام شوند كه جلوگيري از تردد قايق‌هاي سوخت قاچاق، كنترل كيفيت و كميت پساب‌هاي خروجي از حوضچه‌هاي پرورش ميگو و اسكله‌هاي صيادي ازجملۀ اين اقدامات است؛ همچنين پيشنهاد مي‌شود با نمونه‌برداري وسيع‌تر و تجزيه‌وتحليل آلاينده‌هاي ديگر مانند هيدروكربن‌هاي آروماتيك چندحلقه‌اي، شدت آلودگي و ريسك اكولوژيكي ناشي از وجود اين آلاينده‌ها در رسوبات جنگل‌هاي حرا به‌طور دقيق‌تر و مفصل‌تر ارزيابي شود.

در زمينۀ فلزات سنگين نيز مشاهده شد غلظت برخي فلزات مانند نيكل و واناديم در نزديكي منابع آلودگي افزايش نسبي مي‌يابد؛ اگرچه محاسبۀ ضريب غني‌شدگي و ريسك اكولوژيكي نشان داد در حال حاضر، بيشتر فلزات مطالعه‌شده غني‌شدگي درخور ‌توجهي ندارند و ريسك اكولوژيكي ناشي از آنها نيز متوسط است؛ باوجوداين، تحليل‌هاي آماري انجام‌شده روند افزايشي غلظت برخي از فلزات در منطقه و زيادبودن غلظت فلزاتي مانند نيكل و واناديم نسبت به رسوبات خليج‌فارس را نشان مي‌دهد. در مقايسه با شاخص‌هاي كيفيت رسوب، رسوبات مطالعه‌شده در وضعيت بدون ريسك يا آلودگي كم ازنظر هيدروكربن‌هاي نفتي كل قرار دارند؛ ولي روند افزايشي غلظت TPHs به‌ويژه در نزديكي منابع آلودگي ساحلي نشان‌دهندۀ تأثير فعاليت‌هاي انسان‌زاد در افزايش غلظت اين آلاينده‌ها در رسوبات است.

ضريب غني‌شدگي فلزات سنگين از نسبت غلظت عنصر مدنظر در رسوب مطالعه‌شده به غلظت عنصر در مادۀ مرجع به دست مي‌آيد و غلظت عنصر مدنظر را بايد با عنصر مبنايي كه تغييرات اندك و غلظت يكنواختي در محيط داشته است و از فعاليت‌هاي انسان‌زاد متأثر نيست به‌هنجار كرد (Sutherland 2000). نويسندگان از حمايت‌هاي مالي شوراي پژوهشي دانشگاه صنعتي شاهرود قدرداني مي‌كنند؛ همچنين از كاركنان پژوهشكدۀ اكولوژي خليج ‌فارس و درياي عمان و ادارۀ كل حفاظت محيط‌زيست استان هرمزگان كه نهايت همكاري را با پروژۀ حاضر داشتند تشكر و سپاسگزاري مي‌شود. رهنمودهاي استاندارد كيفيت رسوب رابطۀ بين غلظت آلاينده در نمونۀ رسوب و آثار زيستي نامطلوب را نشان مي‌دهد و بر اساس مقادير مشخصي از دامنۀ اثر كم يا حد تأثير آستانه (Threshold Effect Level (TEL)) و دامنۀ اثر متوسط و يا حد آثار احتمالي (Probable Effect Level (TEL)) تعريف مي‌شود.

 

بررسي ساختار هيدروكربن ها و معرفي انواع ان ها

هيدروكربن ها گونه اي از تركيبات الي ( مانند بنزن ، متان ، پارافين ها ) مي باشند كه در  ذغال سنگ ، نفت خام ، گاز طبيعي و… يافت ميشوند  از هيدروكربنها به عنوان سوخت ، حلال و مواد اوليه بسياري از محصولات مانند رنگها ، سموم دفع آفات و پلاستيك استفاده مي شود. بنزن و بسياري از تركيبات ارومتايك سرطان زا مي توانند باشند  و براي جلوگيري از ورود اين تركيبات مضر به بدن بايد تجهيزات ايمني را رعايت كرد سوختن ناقص هيدروكربن ها  ميتوانند سبب توليد گاز سمي co شود كه اسشمام ان ميتواند موجب مرگ انسان شود. هيدروكربن‌ها، مولكول‌هايي  با ساختار غيرقطبي مي باشند ؛ و عموماً در حلال‌هاي قطبي نظير آب حل نمي‌شوند؛ اما در حلال‌هاي غيرقطبي مانند روغن (كه خودش نوعي هيدروكربن است) حل مي‌گردند.

آنها به عنوان دو نوع طبقه بندي مي شوند كه حاوي حلقه بنزن به عنوان يك واحد ساختاري يا هيدروكربن هاي آروماتيك غير بنزوئيوئيد ، كه داراي ثبات ويژه اي هستند اما فاقد حلقه بنزن هستند. براي مثال گريس يك هيدرو كربن از خانواده ي آلكان ها است كه با آب از روي دست پاك نميشود چرا كه ناقطبي است؛از اين رو براي پاك كردن آن از نفت يا بنزين كه ناقطبي هستند استفاده مي شود. اكنون استفاده از مخلوط هيدروكربن هاي فرار به عنوان جايگزين گاز كلر فلئوكربرن(cfc)به عنوان پيشران در افشانه ها در  اوليت قرار دارد زياد cfc داراي اتر مخرب بر لايه ازن مي باشد. به خوبي شناخته شده است كه انتشار و آلودگي هاي ايجاد شده توسط انسان در اين عصر صنعتي خطرناك است و هيدروكربن ها بخش عمده اي از اين تركيبات مضر را تشكيل مي دهند.

از اين انرژي حرارتي مي توان مستقيم استفاده كرد (شايد براي گرم كردن خانه) يا در غير اين صورت با استفاده از موتور حرارتي به انرژي مكانيكي تبديل شود. صرف نظر از نوع هيدروكربن ، احتراق با اكسيژن داراي سه فراورده مي باشد : دي اكسيد كربن ، آب و گرما ، همانطور كه در واكنش عمومي زير نشان داده شده است. آلكانها فقط داراي پيوند يك گانه مي باشند ، ، الكن ها داراي پيوند دوگانه در ساختار خود مي باشد و الكين ها داراي پيوند سه گانه كربرن كربن مي باشند. هيدروكربرن ها همچنين در درختان و گياهان مختلف وجود دارند و يك رنگدانه طبيعي به نام كاروتن تشكيل مي دهند كه در هويج و برگهاي سبز يافت مي شود.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۳۹:۲۴ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

نقش اجتماعي - دين و نقش اجتماعي آن در نظر اميل دوركيم

مباني نظرية دين و همبستگي اجتماعي

بر اساس آنچه در تعريف و بيان ويژگي‌هاي دو مفهوم دين و همبستگي در نظر دوركيم مطرح شد، به نظر مي‌رسد از آنجا كه دين از نيروهايي است كه اولاً، در درون فرد احساس الزام اخلاقي به هواداري از در خواست‌هاي جامعه را ايجاد مي‌كند و ثانياً سازوكاري ايجاد مي‌كند كه مي‌توان در مواقع به خطر افتادن سامان اجتماعي، آن را به كار گرفت و ثالثاً، از عناصر اصلي و عمده يكپارچگي و گستردگي عمل متقابل اعضاي جامعه و گروه با يكديگر است. دوركيم در نخستين كتاب مهم خود، «تقسيم كار»، توضيح مي‏دهد كه حيات اجتماعي، بنيادي‏ترين وجوه فرهنگ بشري را شكل داده است، ولي نه آنگونه كه متفكرين پيشين معمولاً آن را مي‏ديدند و ايده‏هايي نظير «قرار داد اجتماعي» را پيشنهاد مي‏كردند،6  بلكه افراد حتي در دوره‏هاي ماقبل تاريخ، هميشه اول در گروه‏ها - مانند خانواده، طايفه، قبيله و ملت - متولد شده و در همين زمينه‏ها پرورش مي‏يافتند.

دين در لغت آيين، روش، شيوه و اخلاق آمده است و در اصطلاح جامعه‌شناختي، دين عبارت است از امري كه داراي خصلتي اجتماعي است كه جمع بسياري با آن زندگي مي‌كند و در بردارنده اعتقادات مشخصي است، مناسكي آشكار دارد، از كيش بيروني و مشهود بر خوردار است و با مراسمي همگاني همراه است كه با سلوك و اعمال معتقدان و ايمان آنان پيوند داشته، در حيات اجتماعي انعكاس مي‌يابد. ناسازگاري عميق اين آموزه‌ها درجنبه‌هاي مختلف مباني، اصول وحوزه‌ها با اهداف متعالي اسلام و اقتضائات جوامع اسلامي، عدم توجه كافي و وافي انديشمندان اجتماعي به قرآن كريم در استخراج نيازهاي علمي و مسائل جامعه بشري و محجوريت روزافزون قرآن در اين ساحت موجب رشد انديشه‌هاي ناصواب و غيرتوحيدي شده است.

يكي از موضوعات مهم مطالعات جامعه‌شناختي و از محورهاي مهم دين پژوهي، موضوع دين به عنوان يك مجموعه از قواعد رفتار و هنجارهاست كه در كنار ساير نهادهاي اجتماعي، داراي تأثيرت ويژه‌اي در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي از جمله ايجاد همبستگي و انسجام اجتماعي است. فرهنگ‏ها تنها خارج از محدوده مفهوم حقوق «عمومي» نسبت به اشيائي كه همگان مالك آنها بودند ـ اشيائي كه براي كل طايفه مقدس بودند - همواره اين ايده را توسعه داده‏اند كه يك شخص به تنهايي و يا چند نفر به طور مجزا، مي‏توانند چيزي را به طور خصوصي مالك شوند. ما به زباني صحبت مي‏كنيم كه خود آن‌را نساخته‏ايم، از وسائلي استفاده مي‏كنيم كه خود آنها را اختراع نكرده‏ايم، به حقوقي متوسل مي‏شويم كه خود آن‌را بنيان نگذاشته‏ايم، به هر نسلي يك گنجينه دانش انتقال مي‏يابد كه خود آن‌را جمع آوري نكرده است».

 

همبستگي اجتماعي از نگاه دوركيم

برخي از نويسندگان از چهار نوع هم‌بستگي سخن گفته‌اند: • هم‌بستگي فرهنگي: يعني اشتراك كلي در ارزش‌ها • هم‌بستگي هنجاري: يعني هماهنگي‌هاي ميان ارزش‌هاي فرهنگي و شيوه‌هاي رفتار • هم‌بستگي ارتباطي: يعني گسترش ارتباطات در كل سيستم اجتماعي • هم‌بستگي كاركردي: يعني وابستگي متقابل اجزاي نظام يا نبود تغاير ميان آن‌ها نظريه هم‌بستگي اميل دوركيم، از دو نوع هم‌بستگي در فرايند تحول جوامع نام مي‌برد: يكي «هم‌بستگي ابزار‌گونه» يا هم‌بستگي ارزشي، فرهنگي و هنجاري كه از ويژگي‌هاي جوامع سنتي است و دوم «هم‌بستگي انداموار» كه هم‌بستگي كاركردي ميان اجزاي نظام اجتماعي است‌.

مقاومت در مقابل مدرنيسم پهلوي و راه‌حل‌هاي آن  بـراي مسئله هم‌بستگي ملي، زمينه ظهور گفتمان ديني، انقلابي و ايدئولوژيك فراهم آورد، ايجاد هويت ديني ـ ايدئولوژيك، تأكيد بر بسيج توده‌اي، تحكيم مباني دولت اسلامي ـ شيعي، تأكيد بر هويت اسلامي و فرا ايراني، تأكيد بر ايجاد هم‌بستگي ارزشي و تأكيد بر ايمان شهروندي از ويژگي‌هاي اين گفتمان است. او وجود جامعه را به حفظ حد معيني از نوع‌دوستي وابسته مي‌داند و عقيده دارد،  هنگام مقايسه جوامع بدوي و پيشرفته در مي‌يابيم كه اندازه و محتواي اين تمايلات با درآميختن با فرهنگ تغيير يافته است، پس علاقه اصلي دوركيم فرهنگ بود؛ مخصوصاً آن جنبه‌هايي از فرهنگ كه خصيصه ‌الزام‌آور دارند و سرپيچي از آن مجازات‌هايي به همراه دارد.

دوركيم جامعه شناسي را علم مطالعه نهادها توصيف مي‌كند و نهاد اصلي كه برآن متمركز است، ابتدا قانون، بعد خانواده و سپس دين است اما توجه رويكرد او نه ماترياليستي است و نه ايده آليستي، بلكه كانون توجه او بر سرشت درحال  دگرگوني سازمان اجتماعي و تغييرات بعدي در خاستگاه تضاد بود[تامپسن، ۱۳۸۸: ۱۲۹]. دوركيم مدعي بود كه هم‌بستگي جامعه با تقسيم كار پيشرفته زماني مي‌تواند جانشين هميشگي هم‌بستگي مكانيكي شود كه تمام بخش‌ها، نهادها و بازيگران طبق قواعدي(هنجارهايي) عمل‌كنند كه به‌طور خودبه‌خود پديد آمده و قاطعانه پذيرفته  شده‌اند[تامپسن، ۱۳۸۸: ۱۲۳].

 

تحليل نقش دين در جامعه

به راستي غير از دين، با آن تعاليم عميق و بشردوستانه اش، چه چيز ديگري مي تواند با ترويج اخلاق و فضيلت هاي اخلاقي انسان ها را به صلح و آشتي و كنار نهادن ستم، تبعيض و بي عدالتي فرا بخواند؟ و از طريق آموزش هاي اعتقادي و اخلاقي اش و حتي نقش مهم آن در تنظيم مناسبات اجتماعي و رعايت الزامات شهروندي، نظارت و كنترل اجتماعي، حفظ مصالح عمومي و قانون گرايي موجب كاهش انحرافات و آسيب هاي اجتماعي و بزهكاري مثل رشوه خواري، فساد، اعتياد، قمار و فحشا بشود؟. قدرت عظيم اسلام در بسيج توده هاي مردم و دعوت به قيام و تحرك اجتماعي و انقلاب سياسي نيز امري است انكارناپذير كه نه تنها در گذشته هاي دور قابل پيگيري است، بلكه امروز نيز پيش روي ما است و پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، يك مصداق بارز و ترديدناپذير آن است كه مردم مسلمان اين ديار با الهام از آموزه هاي حيات بخش و رهايي بخش اسلام و تحت رهبري ديني، يك نظام استبدادي فاسد را قهرمانانه سرنگون ساختند و بر ويرانه هاي آن نظمي نوين و ديني بنا كرده اند.

آثار تاريخي فراوان به علاوه رشد علمي حيرت انگيز مسلمانان در مدتي اندك و صدها و هزارها كتابخانه، مسجد، بيمارستان، مدرسه و دانشگاه، دانشمند در كنار پيشرفت بارز علوم و پديد آمدن هزاران كتاب و رساله علمي در قلمرو اسلام حاصل اين تشويق و ترغيب اسلام به علم است و امروز نيز در قلمرو اسلامي شاهد دعوت به توليد علم و راه اندازي جنبش نظريه پردازي و نرم افزاري و فراخواندن مسلمانان به رشد دانش و معرفتيم. هرچند نمي توان گفت: اين تعريف هفت شاخه اي يا بعدمحورانه اسمارت كامل و بي عيب است، يا نياز به تكميل و تعديل ندارد، اما به هرروي مدعا اين است كه امروز ديگر دوره تعريف هاي يك بعدي محدود و تنگ نظرانه از دين، كه به عمد يا به سهو ابعادي از دين، بخصوص بعد و نقش اجتماعي دين را ناديده مي گيرند يا به صراحت انكار مي كنند، به سر آمده و تعاريف مقبول، تعريف هاي چندبعدي و مجموعه اي مي باشند.

همچنين دين با دستوراتي كه در مورد برپايي اجتماعات ديني و انجام مناسك جمعي و مراسم ديني مثل حج، نماز جماعت، اعياد مذهبي، نيايش هاي دسته جمعي، سفرهاي زيارتي، صله ارحام و ديد و بازديدهاي ديني، تظاهرات و كنگره هاي ديني دارد، بر بخش مهمي از حيات اجتماعي تأثير مي گذارد و موجب يك رشته تحركات اجتماعي و بسيج همگاني مي شود كه از اهميت زيادي برخوردارند. اين دين در طول تاريخ خود با تشويق و ترغيب شگفتي، كه جداً در همه اديان جهان همتا ندارد، به طلب علم، آموزش، پژوهش، تفكر و عبادت خواندن كار علمي و دانش اندوزي و آموختن به ديگران، كه آن را در رديف برترين عبادت ها مي داند و گاه بالاتر و ارزشمندتر از عبادت هاي مرسوم خوانده است ـ موجب پيدايش يكي از مهم ترين و ارزشمندترين تمدن هاي بشري شده است (ر.

 

آموزه‌هاي قرآن كريم و نقد نظريه دوركيم مباني نظرية دين و همبستگي ...

بر اساس آنچه در تعريف و بيان ويژگي‌هاي دو مفهوم دين و همبستگي در نظر دوركيم مطرح شد، به نظر مي‌رسد از آنجا كه دين از نيروهايي است كه اولاً، در درون فرد احساس الزام اخلاقي به هواداري از در خواست‌هاي جامعه را ايجاد مي‌كند و ثانياً سازوكاري ايجاد مي‌كند كه مي‌توان در مواقع به خطر افتادن سامان اجتماعي، آن را به كار گرفت و ثالثاً، از عناصر اصلي و عمده يكپارچگي و گستردگي عمل متقابل اعضاي جامعه و گروه با يكديگر است. دوركيم در نخستين كتاب مهم خود، «تقسيم كار»، توضيح مي‏دهد كه حيات اجتماعي، بنيادي‏ترين وجوه فرهنگ بشري را شكل داده است، ولي نه آنگونه كه متفكرين پيشين معمولاً آن را مي‏ديدند و ايده‏هايي نظير «قرار داد اجتماعي» را پيشنهاد مي‏كردند،6 بلكه افراد حتي در دوره‏هاي ماقبل تاريخ، هميشه اول در گروه‏ها - مانند خانواده، طايفه، قبيله و ملت - متولد شده و در همين زمينه‏ها پرورش مي‏يافتند.

به اصطلاح فلسفي، همانطور كه اجزاي ماده پس از فعل و انفعالات و كسر و انكسار در يكديگر و از يكديگر استعداد صورت جديدي مي‌يابد و مركب جديدي حاصل مي‌شود و اجزاء با هويت تازه ادامه حيات مي‌دهند، افراد اجتماع نيز هر كدام با سرمايه‌اي فطري و اكتسابي از طبيعت وارد زندگي اجتماعي مي‌شوند، روحاً در يكديگر ادغام مي‌شوند و هويت جديدي كه از آن به روح جمعي تعبير مي‌كنند، مي‌يايد. رويكرد قرآن كريم نسبت به محوريت جامعه و گزاره هايي كه به وجود و حقانيت اجتماع و امور اجتماعي نظر دارد و سوگيري آيات قرآني در جهت ارائه برنامه كارا و مفيد و سعادت‌مند براي جامعه بشري، حكايت از نوعي تأييد و مقبوليت نظر دوركيم صرفاً در اين جهت دارد كه او براي جامعه اهميت قابل وصفي قائل است و در زمينه‌هاي متعدد و غير قابل تصور از وجود و آثار و اولويت‌هاي آن را بحث مي‌كند.

دين در لغت آيين، روش، شيوه و اخلاق آمده است و در اصطلاح جامعه‌شناختي، دين عبارت است از امري كه داراي خصلتي اجتماعي است كه جمع بسياري با آن زندگي مي‌كند و در بردارنده اعتقادات مشخصي است، مناسكي آشكار دارد، از كيش بيروني و مشهود بر خوردار است و با مراسمي همگاني همراه است كه با سلوك و اعمال معتقدان و ايمان آنان پيوند داشته، در حيات اجتماعي انعكاس مي‌يابد. مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان، پس از بحثي درباره اينكه اگر جامعه‌اي داراي روح واحد و تفكر اجتماعي واحد شد، حكم يك فرد انساني را پيدا مي‌كند و افراد آن، همانند قوا و اعضاي انسان مي‌گردند كه ذاتاً و فعلاً در شخصيت انسان مستهلك مي‌شوند و لذت و دردشان عين لذت و درد انسان است و سعادت و شقاوتشان عين سعادت و شقاوت انسان مي‌شود، مي‌نويسد:.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ دى ۱۴۰۰ساعت: ۱۱:۳۰:۵۲ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

ويليام هرشل - زندگينامه ويليام هرشل

سر ويليام هرشل كاشف اعماق آسمان ها كه بود؟ | بيوگرافي سر ويليام هرشل

كارولين دستيار برادر خود شد و در تراشيدن عدسي وي را كمك مي كرد؛ او با كمك خواهر خود يكي از بهترين تلكسوپ ها را ساخت كه وزن آن چيزي در حدود ۱۰۰ كيلوگرم و فاصله ي كانوني آن ۳۹ پا و قطر آئينه ي آن نيز ۱۴۷ سانتي متر بود! در سال ۱۷۸۱ ميلادي هنگامي كه ويليام هرشل مشغول به رصد آسمان بود، ناگهان ستاره اي را ديد كه مانند ستارگان ديگر نوراني نبود! هرشل به سرعت اكتشافات خود را به اطلاع رصدخانه گرينويچ رساند. روزي به صورت بسيار اتفاقي، كتابي در زمينه ي نجوم به دست وي افتاد كه براي او بسيار جذاب بود! مطالعه ي درباره ي علم نجوم نياز به دانستن و آموختن مبحث نور بود؛ سر ويليام هرشل دريافت كه براي مطالعه ي مبحث نور نياز به دانستن علم رياضيات است! بنابراين شروع به مطالعه ي جبر و هندسه نمود.

او پس از ورود به كشور انگلستان تصميم گرفت خود را با شرايط موجود تطبيق دهد؛ وي نام آلماني فردريش ويلهم را براي خود برگزيد! او كه مانند پدر خود استعداد فراواني در زمينه ي موسيقي داشت، هنگام ورود به كشور انگلستان به ارگ نوازي در كليسا مشغول شد و يكي از مشهورترين ارگ نوازان بود. ويليام هرشل چون سرمايه اي براي خريد تلسكوپ نداشت، با كوشش فراوان تصميم به ساختن تلسكوپ كرد؛ بنابراين شخصا شروع به تراشيدن عدسي كرد! در اين كار خواهر وي، كارولين نيز او را ياري نمود چرا كه وي نيز علاقه ي زيادي به علم نجوم داشت!. مقرري كه پادشاه براي سر ويليام هرشل در نظر گرفته بود، چون كفاف مخارج وي را نمي داد، بنابراين او با زن بيوه ي ثروتمندي ازدواج كرد و بيشتر وقت خود را به رصد كردن ستارگان اختصاص داد.

در آن زمان شهر هانوور از متصرفات كشور انگلستان بود! ويليام هرشل تا ۱۴ سالگي چوپان بود و تا ۱۸ سالگي با پدر در دسته ي موسيقي قراولان پادشاهي يك نوع از سازهاي بادي را مي نواخت. پس از مطالعه در زمينه ي علم رياضيات و نيز آموختن آن، مبحث نور و نجوم به قدري او را مجذوب خود كرده بود كه منزل خود را تبديل به كارگاهي براي ساخت تلسكوپ كرده بود!. جدول ياب ، محمد سيمري : ويليام هرشل كه او را به عنوان كاشف اعماق آسمان ها مي شناسند، در ۱۵ ماه نوامبر سال ۱۷۳۸ ميلادي در شهر هانوور كشور آلمان به دنيا آمد. با كشف اين ستاره ي جديد كه نامش را اورانوس گذاشتند، دستگاه منظومه ي شمسي كه از قديم محدود به زحل بود، توسعه يافت و اورانوس نيز به آن افزوده شد.

 

سياره اورانوس

اخترشناس فرانسوي ، پير لمونير ، اين سياره را در سالهاي بين بين ۱۷۵۰ تا ۱۷۶۹ دوازده بار رصد كرده بود؛ ولي توسط ويليام هرشل و در خانه‌اش (كه اكنون موزه اخترشناسي است) - در شهر بث - در ۱۳ مارس ۱۷۸۱ رصد شد و در ۲۶ آوريل ۱۷۸۱ به عنوان دنباله‌دار گزارش شد. از آنجايي كه زاويه‌ي انحراف اورانوس ۹۸ درجه است ، در طي سال قطب‌هاي اين سياره بيش از استواي آن در معرض نور خورشيد قرار دارند؛ با اين حال سيستم آب و هوا ، گرما را در سراسر اين سياره به يك ميزان توزيع مي‌كند. سريعترين بادهاي سطح اورانوس كه در دو سوم از ناحيه استوا تا قطب جنوب اندازه‌گيري شده‌اند ، با سرعت ۷۲۰ كيلومتر در ساعت مي‌وزند؛ بنابراين اتمسفر اين منطقه در هر ۱۴ ساعت يك بار گردش وضعي كامل دارد.

اين ميدان مغناطيسي انرژي زيادي را - كه بيشتر به شكل ذرات باردار الكترونها و پروتونها مي‌باشد - به دام مي‌اندازد؛ با حركت اين ذرات به عقب و جلوي قطب‌هاي اين ميدان ، امواج راديويي ايجاد مي‌شود. انحراف محور اورانوس تأثير زيادي بر روي قطب‌هاي آن گذاشته و باعث مي‌شود كه هر قطب در يك دوره تناوب مداري كه ۸۴ سال زميني طول مي‌كشد ، ۴۲ سال را در روشنايي و ۴۲ سال ديگر را در تاريكي بگذراند. مقايسه قطر اورانوس با زمين محور چرخش اورانوس حدود ۹۸ درجه نسبت به صفحه‌ي مدار سياره به دور خورشيد انحراف دارد؛ بنابراين اورانوس بر خلاف ساير سياره‌ها ، روي محوري تقريبا افقي مي‌چرخد.

» و حتي هنگامي كه اين جرم را به عنوان كشف به انجمن سلطنتي گزارش مي‌داد باز براين باور بود كه دنباله‌دار است و اين عقيده را داشت تا زماني كه به طور مطلق اثبات شد كه اورانوس يك سياره است. البته نظريه‌هاي ديگري هم در اين زمينه مطرح هستند (مانند : برخورد يك دسته‌ي بزرگ از دنباله‌دارها در اوايل تشكيل سياره ، كه اين خود وجود يك اقيانوس بزرگ داخلي آن را نيز توجيه مي‌كند). بدين گونه كه قبل و بعد از اختفاي يك ستاره پشت اورانوس ، نور ستاره متناوبا كم و زياد مي‌شد و با بررسي‌هاي انجام گرفته در آن هنگام ثابت شد كه اين سياره ۵ حلقه دارد و بعدا به ۹ حلقه رسيد. سطح ميراندا (پنجمين قمر بزرگ اورانوس) مشخصات مختلفي دارد؛ از جمله : دشت‌هايي پوشيده از گودال‌هاي شهاب‌سنگي قديمي ، تپه‌هاي بزرگ و دره‌هاي عميقي كه سطح اين قمر را شكافته‌اند.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۹ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۲۲:۴۰ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

فيلم برداري - دوربين فيلم برداري

راهنماي خريد دوربين فيلمبرداري + قيمت در بازار ايران

به همين دليل كسي تنها به اين دليل كه يك دوربين فيلمبرداري مي‌خواهد سراغ آن‌ها نمي‌رود و واقعا بايد به يك دوربين اينچنيني نياز داشته باشد؛ مثلا اگر يك استندآپ كمدين هستيد و مي‌خواهيد برنامه خود را ضبط كنيد يا اگر مستند فيلمبرداري مي‌كنيد و مي‌خواهيد مصاحبه‌هاي طولاني ضبط كنيد. دوربين‌هاي فيلمبرداري علاوه بر اينكه محدوديتي براي زمان ضبط ويديو ندارند، در بيشتر موارد به شما اجازه مي‌دهند باتري‌هايي كه توليدكننده روي آن‌ها نصب كرده را با باتري‌هايي كه ظرفيت بيشتري دارند تعويض كنيد تا مدت زمان بيشتري بتوانيد از آن‌ها استفاده كنيد. البته در دوربين‌هاي ديجيتال تك‌لنزي بازتابي يا دوربين‌هاي بدون آينه شما مي‌توانيد با استفاده از چندين لنز مختلف به همين اندازه زوم دست پيدا كنيد، ولي با اين حال هرچقدر تلاش كنيد نمي‌توانيد قابليت كنترل سرعت زوم دوربين‌هاي فيلمبرداري را داشته باشيد.

با اين حال اگر ضبط صدا به صورت حرفه‌اي و با كيفيت بالا برايتان مهم است، مي‌توانيد از دوربين‌هاي فيلمبرداري رده‌بالا استفاده كنيد كه ويژگي‌هاي پيشرفته‌اي براي اين كار ارائه مي‌كنند كه در دوربين‌هاي هيبريدي قابل دسترسي نيستند. اما حتي اگر يك باتري بزرگ برايتان كافي نباشد، دوربين‌هاي فيلمبرداري به شما اجازه مي‌دهند هنگام استفاده از آن‌ها مثلا در جريان يك مصاحبه، باتري را به پريز برق متصل كنيد و همزمان كه مشغول فيلمبرداري هستيد، باتري را شارژ كنيد. البته اين دوربين در محيط‌هاي كم‌نور مي‌تواند عملكرد قابل قبولي نداشته باشد، ولي اگر به دنبال يك دوربيني هستيد كه به راحتي قابل حمل باشد و بتواند تصاوير را با كيفيت 4K ضبط كند، اين مدل بهترين انتخاب برايتان خواهد بود.

حتي در برخي مدل‌ها اين سنسورها از سنسورهايي كه در گوشي‌هاي هوشمند مورد استفاده قرار مي‌گيرند هم كوچكتر است؛ از همين رو نمي‌توانيد از آن‌ها انتظار داشته باشيد نور محيط را به بهترين شكل جذب كنند. مثلا براي رويدادهايي مثل مراسم عروسي، اجراهاي زنده، مسابقات ورزشي و ساير موارد اينچنيني كه دوربين بايد بدون وقفه براي بيش از 30 دقيقه فيلمبرداري كند، يك دوربين فيلمبرداري بهترين انتخاب است. در اين فهرست سعي داشتيم تمام نيازها را مدنظر قرار دهيم، به طوري كه كساني كه به دنبال راهنماي خريد دوربين فيلمبرداري خانگي و يا حرفه‌اي هستند نيز بتوانند يكي از اين مدل‌ها را انتخاب كنند.

 

نكاتي كه فيلم‌سازان درباره دوربين فيلمبرداري بايد بدانند

وقتي صحبت از فيلم‌برداري يك دوربين مي‌شود علاوه بر رزولوشن و تمام نكات بررسي‌شده عوامل ديگري مانند فريم‌ها، كدك، عمق بيتي و بسياري موارد ديگر در نظر مي آيد كه بايد بررسي شوند و موردتوجه كسي قرار بگيرند كه قصد خريد دوربين فيلمبرداري و شروع كار فيلم‌برداري را دارد. همه توضيحات داده‌شده در اين مقاله براي خريد يك دوربين فيلمبرداري خوب به شما كمك مي‌كند ولي در انتها بايد به اين نكته بازهم اشاره كرد كه در خريد دوربين خوب تنها عاملي كه موثر است اين است كه شما بدانيد از دوربين خود چه انتظاراتي داريد. دقت كنيد در هر مغازه‌اي هركسي كه پشت يك ميز مي‌نشيند و دوربين مي‌فروشد صرفاً كارشناس نيست، افرادي وجود دارند كه اطلاعات بسيار دقيق و به‌روزي از دوربين‌هاي موجود در بازار دارند و مي‌توانند اطلاعات دقيقي را در اختيار شما بگذارند.

بديهي است كه اگر كاربر حرفه‌اي باشيد و يا در آينده بخواهيد به يك كاربر حرفه‌اي تبديل شويد، بايد دوربين‌هاي باكيفيت و گاهي اوقات بزرگ را انتخاب كنيد كه دوربين‌هاي بزرگ تجهيزات و لوازم جانبي بزرگي نيز دارند. در هر دو صورت انتخاب اشتباه است، پس بايد به اين نكته بسيار توجه كرد كه قبل از خريد دوربين به‌خوبي بر روي نيازها و انتظارات خود از دوربين تمركز كنيد و در صورت لزوم با يك كارشناس در اين زمينه مشورت كنيد. و يا برعكس، فرد بسيار حرفه‌اي و كار بلدي هستيد و در خريد دوربين دقت نمي‌كنيد و دوربيني مي‌خريد كه امكانات كمي دارد و تمام نيازهاي شما را برطرف نمي‌كند، آيا در اين صورت انتخاب درستي داشته‌ايد؟.

همه اين سوالات در ذهن همه افراد كنجكاو و پي گير در اين زمينه نقش بسته است و ما در اين مقاله به بخشي از اين سوالات پاسخ مي‌دهيم و برخي مباني اوليه را توضيح مي‌دهيم. هر هنرجو فيلم‌سازي و هركسي كه به ‌تازگي پا به عرصه فيلم‌سازي گذاشته باشد كوهي از سوالات بي‌پاسخ در رابطه با دوربين فيلمبرداري و فيلم‌سازي دارد. اگر يك دوربين بسيار گران‌قيمت و مدل‌بالا داشته باشيد و نتوانيد به‌درستي از آن استفاده كنيد آيا بهترين انتخاب را داشته‌ايد؟. شايد شما هم تابه‌حال اين سؤالات را از خود پرسيده باشيد كه. ذخيره نام، ايميل و وبسايت من در مرورگر براي زماني كه دوباره ديدگاهي مي‌نويسم.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دى ۱۴۰۰ساعت: ۱۱:۱۴:۱۳ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

استان گيلان - دانشگاه آزاد اسلامي استان گيلان

دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان

اساتيد محترمي كه در نيمسال جاري يك  عنوان درس با مشخصه هاي متعدد دارند ، لازم است سوالات مربوط به امتحان را در همه مشخصه هاي آن درس در سامانه وادانا بارگذاري نمايند . 2-  دانشجويان محترم،  فايل pdf  راهنماي نحوه پاسخ به سوالات تستي، تشريحي و نحوه بارگذاري پاسخنامه تشريحي در سامانه وادانا در ذيل قابل مشاهده و دانلود مي باشد:. لطفا دستورالعمل و فايل هاي راهنما را مطالعه و ويديوهاي آموزشي نحوه برگزاري آزمون آنلاين پايان ترم در  سامانه وادانا را در ذيل مشاهده فرماييد:. 4-  لطفا  نام كاربري و  رمز عبور  خود را پيش از زمان برگزاري امتحان، در  سامانه آموزش مجازي(وادانا) وارد نماييد تا از فعال بودن آن مطمئن شويد.

نكته:  دانشجويان گرامي پس از ورود به سامانه وادانا جهت انجام امتحان آنلاين، حتما روي گزينه  "درس هاي من "  كليك و وراد آزمون شويد. 3-  اساتيد و دانشجويان گرامي، جهت استفاده از سامانه امتحانات مجازي (وادانا)، نصب نرم افزارهاي زير الزامي است:. در ذيل دو فايل pdf  راهنما جهت ايجاد قالب آزمون هاي عملي آزمايشگاهي و كارگاهي قابل مشاهد و دانلود مي باشد. فيلم هاي آموزشي نحوه استفاده از سامانه وادانا جهت برگزاري امتحانات پايان ترم. به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي، دكتر سيدهادي سيدفضلي رئيس صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينكه سقف و مدت بازپرداخت تسهيلات قرض الحسنه كمك هزينه شهريه دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي در مقاطع مختلف تحصيلي از طريق بانك هاي قرض الحسنه رسالت و مهر ايران افزايش يافته است، گفت: دانشجويان مي توانند از ابتداي نيمسال دوم سال تحصيلي تحصيلي 1401-1400 در مقطع كارداني تا سقف 100 ميليون ريال با بازپرداخت 24 ماهه، كارشناسي تا سقف 150 ميليون ريال با بازپرداخت 36 ماهه، كارشناسي ارشد تا سقف200 ميليون ريال با بازپرداخت 36 ماهه، دكتري تا سقف 300 ميليون ريال با بازپرداخت 36 ماهه و با نرخ كارمزد 2 الي 3 درصد از تسهيلات قرض الحسنه دانشجويي بهره مند شوند.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۰۶:۱۴ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

روابط عمومي - مهارت ارتباطي/ روابط عمومي

شش مهارت اصلي در روابط عمومي موفق

اگر علاوه بر تشكيل يك سازمان منظم و مناسب توانستيد ارتباط صحيح انساني برقرار كنيد، به اين شناخت رسيديد كه براي رسيدن به تصور ذهني از موفقيت و اعتبار يك شركت بايد همواره تلاش كرد، مقاومت خستگي ناپذير و شور و شوق صادقانه را در خود پرورش داديد، براي گفتگو در جمع و ايجاد روابط اجتماعي ترديدي نداشتيد و انتقادات باعث وحشت شما نشد؛ پس در اين صورت برگ برنده يك مدير روابط عمومي موفق در دست شما خواهد بود!. به گزارش پايگاه تحليل و اطلاع رساني صبح زاگرس ، تجربه ثابت كرده است كه نتايج فعاليت روابط عمومي يا بخش ارتباطات هر چه كه باشد باز هم مشتريان و همكاراني هستند كه هميشه انتقاد مي كنند و به كوچكترين نقاط ضعف ايراد مي گيرند كه گاه حتي اصلا درست هم نيست.

مسلما آموزش حرفه اي " مديريت روابط عمومي" بايد از دوران تحصيل دبيرستان آغاز شود و لازمه آن ارائه اطلاعات مهم در اين زمينه است چرا كه اين حرفه نيز مانند ديگر زمينه هاي روابط عمومي بدون برنامه ريزي شكل نمي گيرد و مبتني بر اصول ضروري خواهد بود. قدرت و نشاط: حرفه روابط عمومي طاقت فرساست زيرا معمولا صبح خيلي زود با بررسي نشريات آغاز مي شود تا اطلاعات به سرعت در اختيار تصميم گيران شركت قرار گيرد و تا پايان شب با جلسات، اعطاي نمايندگي، بررسي اتفاقات و فعاليت هاي مختلف ادامه مي يابد. نفوذ پذيري به انتقادات : تجربه ثابت كرده است كه نتايج فعاليت روابط عمومي يا بخش ارتباطات هر چه كه باشد باز هم مشتريان و همكاراني هستند كه هميشه انتقاد مي كنند و به كوچكترين نقاط ضعف ايراد مي گيرند كه گاه حتي اصلا درست هم نيست.

تمايل به كسب اطلاعات و قرار گرفتن در جريان امور: مدير روابط عمومي بايد همواره در جريان امور مربوط به اخبار عمومي و بخش هاي مختلف حوزه تحت نظر خود باشد تا بتواند نقش خود را به خوبي ايفا كند. روابط عمومي كه نتواند كارهاي مشابه با امور شركت را ايجاد كند و از يادآوري فعاليت هاي شركت احساس رضايت نداشته باشد به هيچ وجه نمي تواند نماينده قابل و خوبي براي معرفي شركت باشد. مديريت روابط عمومي شغلي مهم در برنامه راهبردي شركت است و به دليل نقش ارتباطي با مخاطبان مختلف مي تواند به طور مؤثر و فعال در ارزش گذاري سرمايه شركت نقش داشته باشد. خوش زباني و فصاحت در گفتار: گرچه مسائل ظاهري و نحوه اطلاع رساني مهم و ضروري است اما يك شركت بايد بتواند شخصيت مطلوبي از خود را در يك مجموعه نشان دهد.

 

10 مهارت مفيد براي يادگيري شاغلان روابط عمومي

اگر مي خواهيم توجه خود را به يادگيري چيزي بسپاريم، بايد شايستگي يادگيري آن را قبل، حين و بعد از وقوع يادگيري در نظر بگيريم. در نهايت، خلاقيت يك زبان مشترك است كه همه ما مي توانيم ياد بگيريم كه احساسات و ايده هاي خود را با آنها ارتباط برقرار كنيم. شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| فهرستي از مهارتهاي مفيد يادگيري مادام العمر مي تواند گسترده و متنوع باشد. به طور خلاصه، تسلط بر مهارتهاي يادگيري مفيد مادام العمر به ما كمك مي كند تا كار كنيم، ياد بگيريم و بهتر زندگي كنيم. درك رهبري يكي از آن مهارتهاي مفيد يادگيري مادام العمر است كه مي تواند زندگي افراد را تغيير دهد.

رشد كنجكاوي بدون شك يكي از مفيدترين مهارتهاي يادگيري مادام العمر است كه مي توانيد داشته باشيد. رهبران واقعي به مردم مي آموزند در هر كاري كه انجام مي دهند از پتانسيل خود استفاده كنند. 5 ميليون كبيليون بايت داده هر روز و در زمان نگارش اين مقاله به صورت آنلاين ايجاد مي شود. تفكر و كاربرد خلاق توجه مصرف كنندگان را جلب مي كند و وفاداري آنها را تضمين مي كند. اين به معناي توانايي كار در گروه هايي است كه از نظر جسمي و مجازي نيز فعاليت دارند. برخورد با اطلاعات به اين معناست كه مي توانيم آنچه را كه ارزشمند است تعيين كنيم. توانايي تفكر انتقادي يك ضرورت براي موفقيت آينده در دنياي در حال تغيير است.

حل مشكلات در دنياي واقعي براي زنده ماندن و پيشرفت در آينده بسيار مهم است. گذشته از اين، كسي كه هدايت مي كند، فقط كسي نيست كه امور را مديريت كند. آنچه يك رهبر انجام مي دهد الهام بخشي، انگيزه بخشي و توانمندسازي است. در عصر ديجيتال، ارتباطات فراتر از تعامل چهره به چهره تغيير كرده است. ما بيش از هر زمان ديگري با استفاده از فناوري، ارتباط برقرار مي كنيم. اين امر براي توليد راه حل ها و محصولاتي كه اصيل و مفيد هستند مهم است. منبع مرجع:  شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)  . اطلاعات در اصل همه چيز در اينترنت است و زنده و رو به رشد است. در هر نوع يادگيري، پرسيدن سؤالات بازتاب هميشه اهميت دارد.

 

18 مهارت ارتباطي كه شما را در شغلتان به موفقيت مي‌رساند

ديويد پارنل (David Parnell) ، نويسنده و مشاور در زمينه ارتباطات، مي‌گويد: مهارت برقراري ارتباط يا همان روابط عمومي به معناي داشتن ويژگي‌هايي مختلفي است كه فرد از طريق آن‌ها مي تواند با ديگران ارتباط خوبي برقرار كند. تصور كنيد يك فرد معتاد يا زنداني شخصيت قابل قبولي در جامعه ندارد، اما اين فرد اگر توانايي خوبي در برقراري ارتباط داشته باشد، مي تواند توجه ديگران را به خود جلب كند و شرايط را به نفع خود تغيير دهد. لين تيلور (Lyn Taylor) ، مشاور ارتباطي و نويسنده‌ي كتاب «روش‌هاي كنترل رفتارهاي رئيس‌گرايانه» مهارت‌هاي مذكور را «ارتباطي مؤثر با در نظر گرفتن مصلحت طرفين» معرفي مي‌كند.

وقتي شناخت كافي از مخاطب خود به دست آورديد و مهارت سخنوري را كسب كرديد، حالا زمان آن است تا با بياني قدرتمند در مقابل طرف مقابل قرار گيريد و او را به انجام آنچه كه مي خواهيد، متقاعد كنيد. گاهي به راحتي مي توان ارتباط برقرار كرد؛ همين كه مي‌توانيم موافقت يا مخالفت خود را به راحتي با ديگران در ميان بگذاريم در واقع با آن‌ها ارتباط برقرار كرده‌ايم. وقتي به عنوان ويزيتور يا بازارياب مشغول فعاليت هستيد، مهارت مذاكره به شما كمك مي كند تا مشتري را ترغيب كنيد محصول يا خدمت شما بهترين انتخاب براي او است. وقتي روشن فكر باشيد و در مقابل هيچ ايده و نظري از خود واكنش نشان ندهيد، فردي منعطف به نظر مي رسيد و افراد بيشتري تمايل خواهند داشت با شما كار كنند.

هر فردي در زندگي خود با مشكلات و چالش‌هاي زيادي رو به رو است، براي داشتن رابطه‌اي مؤثر و سازنده بايد بدانيم چه زماني به ديگران كمك برسانيم. تسلط ما بر بيان موضوع، تأثير فوق‌العاده‌اي روي مخاطب مي گذارد و سبب مي شود براي شنيدن نظرات و ايده‌هاي ما رغبت بيشتري داشته باشد. در محيط كار و زندگي شخصي، حمايت و همدلي خود را به اطرافيانتان نشان دهيد، زيرا اين رفتارها احساس مثبتي را در مخاطب شما به وجود مي‌آورد. تيلور درباره مهارت سخنوري مي گويد: «اگر استعداد لازم را در شيوه‌ي گفتاري و نوشتاري داشته باشيد، موفقيت به شما نزديك خواهد بود. كساني كه اهل مدارا هستند، صبر بيشتري از خود نشان مي‌دهند و در شرايط سخت و تنش‌زا مي‌توانند خون‌سردي خود را حفظ كنند.

 

رشته روابط عمومي

هوش باال، روحيه‌ي جست‌و‌جو‌گري ، عالقه به كارهاي خبري، تشخيص اخبار، قدرت نويسندگي و مديريت فكري و فرهنگي از جمله ويژگي‌هاي الزم براي ورود به اين رشته است. وظايف كارشناس روابط عمومي، از يك سو وظيفه آ گاه كردن مخاطبان از مقاصد مديريت سازمان و از سوي ديگر تجزيه و تحليل افكار عمومي و انتقال آن به مديران سازمان است. يك كارشناس روابط عمومي مشاوري صادق است كه جريان دو‌طرفه ارتباطي را بين سازمان و مخاطبان آن ميسر مي‌سازد. روابط عمومي بازوي ارتباطي مديريت و بخش مهم هر سازمان است. اگر در روند امكانات و خدمات وب‌سايت به مشكلي برخورد كرديد، حتماً موضوع را با ما در ميان بگذاريد.

همچنين كارشناسان ما با شماره تلفن 02188911664 جهت مشاوره تلفني در خدمت شما سروران گرامي هستند.

دفتر رياست،روابط عمومي و امور بين الملل

روابط عمومي در عصر جديد حياتي ترين بخش هر سازمان است كه با هدف تقويت و برقراري شبكه هاي اجتماعي در كانال هاي ارتباطي درون و برون سازماني ، نقش حساس خود را چند گام جلوتر از زمان ايفا مي نمايد. 5-  توليد محتواي خلاقانه، انگيزشي و هدفمند با هدف ترويج فرهنگي مهارت آموزي، معرفي ظرفيت­ها، كارآفرينان و استعدادهاي برتر مهارتي و جهت دهي نگاه جامعه به سمت «مهارت محوري ». در همين راستا روابط عمومي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور تلاش مي نمايد با بهره گيري از تكنيك هاي ارتباطي بين سازمان و مخاطبان و ذينفعان، ارتباطي موثر را برقرار نمايد.       تشكيل و فعال­سازي«تريبون ملي مهارت» از طريق جلب مشاركت و بهره مندي حداكثري از ظرفيت‌هاي هم افزايي ملي براي «جريان سازي مهارت».

1- « پژوهش محوري و دانش محوري» در حوزه روابط عمومي در دو بعد ملي و بين المللي با هدف بهسازي وضعيت فعلي با بهره گيري از استانداردهاي جهاني و تجارب موفق. 6- تشكيل «بانك ملي اطلاعات روابط عمومي ها»؛ دستگاه­هاي ذيربط، ذينفع، گروه هاي مرجع و جريان ساز در دو بخش دولتي و خصوصي (استاني و ملي ). 3- برنامه هاي توانمندسازي دانشي و مهارتي كارشناسان روابط عمومي در حوزه فناوري هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي به صورت مجازي و مستمر. 4- طبقه بندي گروه هاي مخاطبان و نيازسنجي اطلاعاتي آنان در راستاي مسئوليت اجتماعي پاسخگويي، اعتمادسازي و اعتبارافزايي.       توسعه ارتباطات و تعاملات با ذينفعان، گروه هاي مرجع و جريان ساز در راستاي «جامعه محوري مهارت».

      «برندسازي مهارت» با هدف ارتقاي وزن مهارت و تغيير افكار عمومي از مدرك گرائي به مهارت گرائي.       «اميدبخشي و ترويج خودباوري» در جامعه از طريق مهارت آموزي به عنوان عنصر اعتباربخش اجتماعي.       توسعه «نقش حمايت گرايانه مجلس شوراي اسلامي و دولت»  در مسير «خروج مهارت از غربت».       توجه بيشتر به «فن­آوري­هاي نوين» در توليد محتوا و ارائه «خدمات الكترونيك».       جلب «مشاركت بخش خصوصي» با هدف رقابتي كردن بازار مهارت آموزي و افزايش كارآمدي.        حمايت از «مهارت آموختگان كارآفرين » در راه اندازي كسب و كارهاي مهارت بنيان.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دى ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۵۶:۳۹ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)