يكتاس يكتاس .

يكتاس

دين و سياست - رابطه دين و سياست

فصل اول: دين و سياست

زيرا كسي كه با آن قوانين مخالفت مي‌كند‌؛ يا پيامبر(صلي الله عليه وآله) را فرستاده خدا نمي‌داند كه روي صحبت ما با چنين شخصي نيست چرا كه خداوند نفرموده (و ما كان لكافرو لا كافرة) بلكه فرموده «وَ ما كانَ لِمُؤْمِن وَ لا مُؤْمِنَة» ‌؛ و يا اينكه با وجود اعتقاد به نبوت، درباره چنين حقي بحث مي‌كند، براي چنين شخصي بر اساس آيات قرآن استدلال مي‌كنيم كه همچنان كه هر مؤمني كه تحت سلطه حكومت اسلامي زندگي مي‌كند و نبوت پيامبر(صلي الله عليه وآله) را قبول دارد، و احكام خداوند را لازم‌الاطاعه مي‌داند، دستورات پيامبر(صلي الله عليه وآله) را نيز بايد لازم‌الاطاعه بداند.

كساني كه واقعيّت‌هاي زندگي انسان و واقعيّت‌هاي جامعه انساني را مي‌شناسند و كساني كه به تاريخ بشريت و جوامع گذشته و حال آگاهند، هيچ گاه احتمال نمي‌دهند كه لااقل در آينده نزديك وضعيّتي پيش مي‌آيد كه بر اثر رواج و گسترش ارزش‌هاي اخلاقي در بين مردم، همه به صورت خودكار كار نيك انجام مي‌دهند و گرد كار بد نمي‌گردند‌؛ هيچ كس دروغ نمي‌گويد، خيانت نمي‌كند، نظر سوء به مال و ناموس مردم نمي‌دوزد، تجاوز به حقوق مردم نمي‌كند، و همين طور در ارتباط با مسائل بين‌المللي نيز هيچ كشوري به همسايگان خود تجاوز نمي‌كند. بنابر اين، دشمنان براي رسيدن به منافع حيواني و شيطاني خويش با همراهي دنباله‌هاي داخلي خود، كه گاه خود را اسلام‌شناس نيز معرّفي مي‌كنند، تا سخنانشان در مردم مسلمان ما مؤثر افتد، سعي در ترويج تفكّر فرسوده و ارتجاعي جدايي دين از سياست دارند تا به اين وسيله مطامع خويش را برآورده كنند و راه سلطه مجدّد بر ايران، و انزوا و حذف اسلام را از مسائل جدّي زندگي فراهم نمايند و سياست جهاني‌سازي و يكسان‌سازي فرهنگي خود، و حاكميّت نظام ليبرال دمكراسي بجاي نظام سعادت‌ساز اسلامي را به پيش برند.

نه تنها اصل مسأله قضاوت و وظيفه قوه قضائيه در اسلام تثبيت شده بلكه مي‌بينيم آن را شرط ايمان قرار داده است و با تأكيد خاصي قسم ياد مي‌كند كه مردم ايمان نمي‌آورند تا اين گونه بشوند كه در موارد اختلافشان تو را قاضي قرار دهند و براي داوري به نزد تو آيند (نه آنكه به ديگران مراجعه كنند)، و پس از قضاوت تو نه تنها عملا اعتراضي نداشته باشند بلكه قلباً نيز از قضاوت تو، حتي اگر بر عليه آنان حكم كرده باشي، هيچ گونه احساس كدورت و ناراحتي نداشته باشند و با كمال رضا و رغبت حكم تو را بپذيرند. ما به اختصار نظريه تفكيك قوا در نظامهاي دمكراسي (مردم‌سالار) را بيان كرديم و گر چه در اينجا در پي بسط ديدگاه اسلام درباره نظريه تفكيك قوا نيستيم، اما ذكر اين نكته را مفيد مي‌دانيم كه از نظر اسلام تفكيك قوا، هميشه و در هر جامعه‌اي ضرورت ندارد و چنين نيست كه تأمين مصالح اجتماعي بر آن توقف داشته باشد‌؛ اگر در شرايط خاصي، يك نفر هر سه كارِ قانونگذاري، قضاوت و اجراي قوانين را بهتر از هر كس ديگر مي‌تواند انجام دهد، از نظر عقل هيچ مانعي ندارد كه وي همزمان متصدي هر سه كار بشود.

 

دين و سياست از ديدگاه امام خميني(س)

اگر در مقابل كساني كه انفكاك دين و سياست را تبليغ مي كنند، معتقد به سازگاري و بالاتر از آن آميختگي دين و سياست هستيم، بايد توجه كرد كه اين نكته به معناي «سياسي كردن دين» نيست، بلكه مقصود تبديل سياستهاي شيطاني و حيواني به سياست ديني است، به تعبير ديگر در تعارض ميان حقيقت و مصلحت، و در تعارض بين اصالت نظام و اصالت ارزشها آنچه بايد مقدم باشد تقدم ارزشها و شاخصه هاي ديني و حقيقتها بر حفظ قدرت و حكومت و مصلحت است. امام خميني(ره) در اولين سخنراني پس از آزادي از زندان (۱۳۴۳/۱/۲۱) ضمن بيان خاطره اي از دوران اسارت چنين فرمودند: «آنجا ديديم كه رئيس سازمان آن وقت كه حالا هم كشتندش- حسن پاكروان- آنجاست آن و مولوي است، ايشان شروع كرد صحبت كردن كه سياست يك امري است كه دروغ گفتن است، خُدعه كردن است، فريب دادن است؛ از اين چيزها، الفاظ جور كرد و آخرش هم گفت: «پدر سوختگي» است! و اين را شما بگذاريد براي ما.

جداي از سخنرانيهاي متعددي كه در اين باره به طور پراكنده داشته اند، ارائه سيزده جلسه درسي در بهمن ماه ۱۳۴۸ حائز اهميت است، [۱۴] نوارهاي اين سخنرانيها تحت نامهاي متعددي در سالهاي قبل و بعد از پيروزي انقلاب پياده شده و منتشر گرديده است و اخيراً از سوي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) كتاب «ولايت فقيه» نوارهاي فوق با تحقيقهاي سودمندي انتشار يافته است. در دوران ستمشاهي اساس و محور همه فعاليتهاي نظام شاهي حفظ تاج و تخت و گسترش نفوذ و قدرت و چپاول عده اي معدود از خاندان سلطنتي و وابستگان آنان بود، گرچه نام اين مقصود را در عرصه هاي مختلف، حفظ قدرت ايران و تلاش در جهت سربلندي وطن و پيشرفت آن دانسته و به زعم خويش در دروازه تمدن بزرگ نيز قرار گرفته بودند!؟ دينداري دولتمردان شاه در سايه اين سياست معنا مي يافت.

اگر مؤمنين، طوايف مختلفه‏اي كه در اسلام هستند و همه هم مؤمن به خدا و پيغمبر اسلام هستند، اينها با هم برادر باشند، همان طوري كه برادر با برادر نظر محبت دارد، همه قشرها با هم نظر محبت داشته باشند اين علاوه بر اينكه يك اخلاق بزرگ اسلامي است و نتايج بزرگ اخلاقي دارد، يك حكم بزرگ اجتماعي و نتايج بزرگ اجتماعي دارد. علامه دهخدا به نقل از كتب مختلف به معناي سياست اشاره كرده است و مي نويسد: سياست: پاس داشتن ملك (غياث اللغات)، حكومت، رياست و داوري (ناظم الاطباء)، مصلحت و تدبير (اسكندر نامه)، شكنجه و عذاب و عقوبت (ناظم الاطباء)، ضبط ساختن مردم از فسق به ترسانيدن و زدن (غياث اللغات)، اجراي احكام به طور عدالت و آزار و اذيت.

 

دين و سياست

‌             ‌ب‌ - تعريف‌ سياست: گرچه‌ ارائة‌ تعريفي‌ جامع‌ و مانع‌ از سياست‌ - همچون‌ همزادش‌ دين‌ دشوار و در حقيقت‌ سهل‌ و ممتنع‌ است، اما همان‌ گونه‌ كه‌ در جاي‌ ديگرازاين‌ نوشتار آورده‌ايم، سياست‌ به‌ معني‌ مديريت‌ كلان‌ دولت‌ و راهبرد امور عمومي‌ در جهت‌ مصلحت‌ جمعي‌ و انتخاب‌ روشهاي‌ بهتر در ادارة‌ شئون‌ كشور، يا علم‌ ادارة‌ يك‌ جامعة‌ متشكل، و يا هنر تمشيت‌ امور مردم‌ در رابطة‌ با دولت، همواره‌ در ارتباط‌ با بخشي‌ از زندگي‌ انسان‌ مطرح‌ است‌ و چون‌ به‌ عمل‌ انسان‌ مربوط‌ مي‌شود، ناگزير با دين‌ كه‌ متكفل‌ بيان‌ شيوه‌هاي‌ زيستن‌ است، تماس‌ پيدا مي‌كند؛ و از اين‌رو يا در تضاد با آن‌ و يا هم‌سوي‌ آن‌ عمل‌ مي‌كند.

‌             ‌ج‌ - ماهيت‌ رابطة‌ دين‌ و سياست‌ در اسلام: صرف‌نظر از تلازم‌ مفهومي‌ دو مقولة‌ دين‌ و سياست، اصولاً‌ توجه‌ به‌ سه‌ بخش‌ اصولي‌ تعاليم‌ اسلام: ايدئولوژي، شريعت‌ و اخلاق، خود مبين‌ اين‌ رابطه‌ عميق، اصولي‌ و جدايي‌ ناپذير ميان‌ آن‌ دو است‌ و با توجه‌ به‌ محتوا و مسائل‌ ماهوي‌ دين‌ و سياست، جايي‌ براي‌ ترديد باقي‌ نمي‌ماند كه‌ در اسلام‌ رابطة‌ دين‌ و سياست‌ يك‌ رابطة‌ منطقي‌ و ماهوي‌ است‌ و اين‌ دو، لازم‌ و ملزوم‌ يكديگرند و جدايي‌ ناپذير، و به‌ عبارت‌ ديگر اين‌ رابطه‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ و يك‌ مبناي‌ كلي‌ و زيربنايي‌ در تفكر اسلامي‌ غير قابل‌ انكار مي‌باشد.

‌             ‌عيسي(ع)، با سخنان‌ خود، مردم‌ را عليه‌ وضع‌ موجود مي‌شوراند واز سوي‌ ديگر با جملات‌ سخت‌ و تند، نسبت‌ به‌ مال‌پرستي‌ و دنياطلبي‌ و اشرافيت‌ و جاه‌ و مقام‌ دوستي‌ كه‌ اساس‌ ارزشهاي‌ هيرود، برآن‌ استوار شده‌ بود، پايه‌هاي‌ قدرت‌ وي‌ را مي‌لرزاند و دو جبهة‌ هم‌ هدف‌ را عليه‌ طاغوت‌ زمانش‌ رهبري‌ مي‌كند و همزمان‌ با آن، مبارزه‌اي‌ بي‌امان‌ را عليه‌ احبار يهود - كه‌ هم‌ منافقانه‌ دم‌ از تبعيت‌ موسي‌ مي‌زدند، و هم‌ در خدمت‌ استحكام‌ پايه‌هاي‌ قدرت‌ ضدخدايي‌ و ضدمردمي‌ هيرودها بودند - به‌ راه‌ انداخت‌ و فساد و كفر و شرك‌ آنها را برملا كرد.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۸ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۴:۴۸:۱۷ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

رژيم غذايي - رژيم غذايي مناسب در ماه رمضان

تغذيه سالم در ماه رمضان ؛ بايدها و نبايد‌ها

در ماه رمضان زماني كه مي‌خواهيد تصميم بگيريد كه در افطار يا سحر چه غذايي را مصرف كنيد، بايد به اين نكته توجه كنيد، غذاي مصرفي در اين دو وعده باعث ثبات بدن روزه دار شما در طول روز بعد خواهد شد، بنابراين مصرف مواد غذايي درست اهميت زيادي خواهد داشت. از طرفي ديگر در طول اين ماه بايد مصرف نوشيدني‌هاي كافئين دار مانند قهوه، چاي و نوشابه‌هاي گازدار به حداقل برسد، چرا كه اين مواد ادرار آور بوده و منجر به از دست رفتن آب بدن خواهد شد. زمان گوارش مواد غذايي كربوهيدراتي غني از فيبر مثل برنج قهوه‌اي و نان كامل طولاني‌تر بوده و به همين دليل باعث مي‌شوند كه سطح انرژي بدن به مدت طولاني‌تري ثابت باقي بماند.

براي اينكه غذاهاي سالمي تهيه كنيد، مصرف روغن را محدود كرده و به جاي سرخ كردن غذاها، از روش‌هاي بخارپز كردن، كبابي كردن، آب پز كردن براي پخت و پز استفاده كنيد. در ماه رمضان، خوردن و آشاميدن به قبل از طلوع آفتاب و بعد از غروب آفتاب محدود مي‌شود و ممكن است سبب از دست رفتن آب بدن و دهيدراته شدن فرد در طول روز شود. با اين همه با انتخاب مواد غذايي مناسب و مصرف آن‌ها در مقدار مناسب مي‌توان در اين ماه علاوه بر روزه داري از نظر سلامتي هم در وضعيت خوبي باقي ماند. در فاصله‌ي افطار تا سحر به اندازه‌ي كافي و تا آن‌جا كه مي‌توانيد آب بنوشيد و به اين ترتيب خطر دهيدراته شدن و از دست رفتن آب بدن را كاهش دهيد.

اين وعده‌ي غذايي زماني است كه بدن مجدداً انرژي مورد نياز خود را ذخيره مي‌كند، بنابراين بايد غذاهايي از همه‌ي گروه‌هاي تغذيه‌اي مصرف شود. خرما علاوه بر اينكه منبع بسيار خوبي از انرژي است، به خاطر داشتن پتاسيم بالا به ماهيچه‌ها و اعصاب هم كمك مي‌كند تا عملكرد بهتري داشته باشند. از طرفي ديگر اين مواد سرشار از ويتامين‌ها، مواد معدني و مواد شيميايي موثر گياهي (phytochemical) هستند كه براي داشتن يك بدن سالم حياتي و ضروري اند. مواد غذايي غني از پروتئين مانند گوشت كم چرب، مرغ بدون پوست، ماهي، تخم مرغ، حبوبات و لبنيات كم چرب حتماً بايد در وعده‌ي افطار گنجانده شوند.

 

بهترين برنامه غذايي در ماه رمضان چيست؟

افراد بايد از مصرف مايعاتي مانند چاي غليظ، نوشيدني‌هاي كافئين‌دار و نوشابه دوري كنند علاوه بر اين مصرف ميوه مي‌تواند مانع بروز كم آبي بدن شود البته افراد بايد ميوه را يك ساعت و نيم تا دو ساعت پس از وعده افطار مصرف كنند، زيرا در صورتي كه ميوه بلافاصله پس از خوردن غذا مصرف شود، زمينه ابتلاء به سو هاضمه را فراهم مي‌كند علاوه بر اين لازم است افراد در طول روزه‌داري از انجام فعاليت‌هاي غيرضروري و ورزش‌هاي سنگين پرهيز كنند و در معرض نور آفتاب قرار نگيرند، زيرا هر فعاليتي كه باعث تعريق بدن شود خطر بروز كم آبي بدن را افزايش مي‌دهد. از آنجايي كه مصرف نمك، قند و چربي، سيستم ايمني بدن انسان را ضعيف مي‌كند، با مصرف اين مواد غذايي فرد بيشتر در معرض ابتلاء به كرونا قرار مي‌گيرند به همين دليل افراد بايد در ماه رمضان به اين موضوع توجه كنند و از مصرف مواد غذايي ذكر شده دوري كنند.

مصرف آب خنك براي برطرف كردن تشنگي در زمان افطار، كار بسيار اشتباهي است، زيرا در اين صورت دستگاه گوارش دچار مشكل مي‌شود بنابراين توصيه شده است افراد افطار خود را با مايعات ولرم مانند آب جوش و نبات، شير گرم، چاي كمرنگ يا سوپ گرم آغاز كنند. در حال حاضر با توجه به شيوع بيماري كرونا در سراسر جهان، افراد بايد بيش از پيش اصول روزه‌داري را رعايت كنند تا در معرض ابتلاء به اين بيماري قرار نگيرند، زيرا اگر سيستم ايمني بدن ضعيف شود، خطر ابتلاء به بيماري كرونا افزايش مي‌يابد. در صورتي كه روزه‌داري به صورت اصولي و صحيح انجام شود، باعث كاهش مقاومت به انسولين، كنترل قند خون، كنترل فشار خون، بهبود عملكرد قلب، كاهش چربي مضر در بدن مانند كلسترول و تري گليسيريد و از بين بردن التهابات بدن مي‌شود.

به نظر مي‌رسد روزه گرفتن بر عملكرد مغز نيز تأثير مي‌گذارد و خطر ابتلاء به آلزايمر و پاركينسون را كاهش مي‌دهد علاوه بر اين روزه گرفتن باعث كاهش وزن افراد مي‌شود، زيرا سوخت و ساز بدن افزايش مي‌يابد. فعاليت بدني در حد متوسط مي‌تواند خطر ابتلاء به مشكلات گوارشي مانند يبوست را كاهش دهد علاوه بر اين مصرف بعضي از مواد غذايي مانند كلم يا عدس، نفاخ است و باعث بروز مشكلاتي براي دستگاه گوارش مي‌شود. تاكيد شده است افراد حتماً وعده سحري، حتي در حد يك عدد خرما را مصرف كنند تا در طول روز دچار نوسانات قند و سردرد نشوند و خطر ابتلاء به بيماري‌هاي گوارشي نيز در آنها افزايش پيدا نكند.

 

رژيم غذايي در ماه رمضان - دانشگاه علوم پزشكي زنجان -

اين دسته از موادغذايي با احاطه ساير گروههاي غذايي خورده شده اولاً باعث مي شود آنزيمهاي گوارشي به صورت آرام آرام روي موادغذايي اثر كند و ثانياً با كم كردن سرعت جذب مواد غذايي باعث مي شود كه بدن به آهستگي و در فراخي وقت اقدام به جذب مواد غذايي بكند كه هم دچار خستگي كمتري مي شود وهم از آن توفان قندي و انسولين بالاي بعد از آن جلوگيري مي كند بنابراين توصيه مي شود در سحري از مواد غذايي پرفيبر مثل سبزيجات و بالاخص ميوه ها استفاده كنيد چرا كه ميوه ها اولاً منبع سرشاري از فيبر هستند و ثانياً قند موجود در ميوه ها در حالت خالص و بدون فيبر هم ديرتر از قندهاي ساده جذب مي گردد كه اين امر سبب مي گردد فرد ديرتر احساس گرسنگي نمايد.

 خانمهاي شيرده با رعايت چه تغذيه اي در هنگام روزه داري سلامت شان تضمين مي شود؟ دركتب تخصصي تغذيه آمده است كه حدود يك سوم نياز براي ترشح شير از ذخاير چربي بدن كه در سه ماهه سوم حاملگي تشكيل شده است تأمين مي گردد و دو سوم ديگر از طريق تغذيه بايستي مهيا گردد رژيم غذايي مادر شيرده بايستي غني از پروتئين، كلسيم، آهن و ويتامين ها باشد و در صورت لحاظ نكردن اين مواد در رژيم غذايي وي دچار كمبودهاي شديد و نهايتاً عوارض خطرناكي چون پوكي استخوان، خرابي دندانها، كم خوني و ريزش مو مي شود.   - بدن ما در زمان افطار در حالت استراحت كامل است بنابراين هنگام افطار بايستي از موادغذايي استفاده شود كه به طور ناگهاني به دستگاه گوارش فشار وارد نشود بنابراين توصيه مي كنيم در زمان افطار روزه خود را با چند عدد خرما همراه با يك استكان چاي يا شير ولرم باز كنيد و بين افطاري و شام خود فاصله اي را در نظر بگيريد مثلاً در اين فاصله مي توانيد وضو گرفته و نمازتان را بخوانيد كه هم ثواب نماز اول وقت را برده و هم حركات نماز باعث شود بدنتان كمي از حالت استراحت درآيد.

به مادران در دوران شيردهي توصيه مي شود در وعده هاي غذايي سحري، افطار و شام از مواد سرشار از آهن (مثل گوشت و حبوبات) و كلسيم (مثل شير و لبنيات) بيشتر استفاده كنند و از خوردن ادويه جات، فلفل، سير، پياز و زيره كه سبب بد بو شدن شير مي شود پرهيز كنند چرا كه مكيدن فرزند يكي از عوامل مؤثر در ترشح شير است و بد بو شدن شير سبب عدم مكش نوزاد شده ومنجر به كاهش يا قطع شير مي گردد.   - بسياري از افراد معتقدند هنگام سحري بايستي از موادغذايي كه انرژي بالايي دارند استفاده كنند تا در طول روز احساس گرسنگي نكنند به خاطر همين مسأله خوردن غذاهاي چرب را ترجيح مي دهند ولي بايستي توجه داشت كه به دنبال مصرف موادغذايي پرچرب، تشنگي شديدي عارض شده كه باعث ايجاد مشكلات عديده اي در اين افراد مي گردد.

 

رژيم لاغري 4 هفته اي مخصوص ماه رمضان

۱- چربي و روغن هاي غير اشباع ۷-۴ قاشق غذا ۲- گروه ميوه ها ۴-۲ وعده در روز  ۳- گروه شير و لبنيات ۲ تا ۳ وعده در روز  ۴- گروه نان و غلات ، برنج ، ماكاروني، بيسكويت ۶ تا ۱۱ وعده در روز  ۵- گروه گوشت، حبوبات و دانه ها ۲ تا ۳ وعده در روز  ۶- گروه سبزيجات ۵-۳ وعده در روز . روزه گرفتن يكي از بهترين روش ها براي كاهش وزن و سوزاندن چربي است كه اگر با روزي 30 دقيقه ورزش همراه شود مي تواند موثرترين راه براي لاغري باشد زيرا نسبت به روزهاي عادي كالري بيشتري مصرف مي شود و بدن از چربي هاي بدن به عنوان اولين منبع انرژي استفاده مي كند. هرچد رژيم لاغري ماه رمضان براي دو روز در هفته تنظيم شده است، نكاتي كه در بالا ذكر شد را در طول ماه رمضان رعايت كنيد تا علاوه بر حفظ سلامتي از نتايج كامل رژيم بهره ببريد.

– از مصرف ميزان بالا ي قندهاي ساده مانند قند حبه و شكر، شيريني جات و ديگر اشكال آن مانند ذولبيا ، آش و شله زرد اجتناب كرده و در عوض از كشمش و خرما استفاده كنيد. شايد اول كمي سخت به نظر برسد اما ما آسان ترين رژيم در ماه رمضان را براي شما به اشتراك گذاشتيم تا بهترين نتيجه را از اين دستور رژيم غذايي دريافت كنيد. در كنار ورزش در اين ماه مي توانيد از انواع رژيم لاغري ماه رمضان مانند رژيم لاغري 4 هفته اي مخصوص ماه رمضان كمك بگيريد تا تغذيه اي سالم داشته باشيد. داشتن رژيم غذايي مناسب در ماه رمضان از نكاتي است كه بسيار اهميت دارد و روزه داران مي توانند علاوه بر بركات معنوي به تناسب اندام نيز دست يابند.

– شروع افطار با مايعات گرم مانند آب، چاي، شير، سوپ، سبزيجات همراه با چند عدد خرما و پايان افطار از غذاهاي سبك و سريع هضم استفاده كنيد. اگر به دليل ضعف، تشنگي و سردرد بيشتر روز را در طي اين ماه بي تحرك هستيد، مي توانيد با تغذيه مناسب در ماه رمضان اين عوارض را كاهش دهيد. روزه سم زداي طبيعي است كه با باعث مي شود سيستم گوارش در اين ماه استراحت كند و در نتيجه با تقويت سوخت و ساز كالري بيشتري مصرف مي شود. هرچند روزه گرفتن مي تواند شروعي براي كاهش وزن و لاغري باشد اما رعايت نكات غذايي در ماه رمضان نيز بسيار در اين امر موثر است. بر خلاف برخي افراد كه تصور مي كنند در ماه رمضان فقط بايد استراحت كرد، ورزش و فعاليت بدني در ماه رمضان بسيار مهم است.

 

معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني

به دليل طولاني بودن ساعات روزه داري و نسبتا" كوتاه بودن زمان صرف غذا در طول شبانه روز لازم است كه براي وعده هاي سحر و افطار به سهل الهضم و يا كند هضم بودن غذا دقت كنيم استفاده از غذاهاي سهل الهضم در افطار توصيه مي شود. - بلافاصله بعد از شام از مصرف چاي خودداري كنيد چون مي تواند جذب آهن را از منابع گياهي كاهش دهد و بهتر است به عنوان دسر بعد از شام از ميوه ها مخصوصا" مركبات كه حاوي مقادير بالايي ويتامين C هستند استفاده كنيد. - بلافاصله بعد از اتمام سحري از نوشيدن چاي پررنگ اجتناب كنيد زيرا جذب آهن را كاهش مي دهد و مصرف زياد چاي در سحر  باعث افزايش ادرار و دفع مواد معدني مورد نياز بدن و بروز تشنگي در طول روز مي شود.

- انواع چلوخورشت ها و پلوهاي مخلوط با حبوبات و سبزيجات ( عدس پلو و لوبيا پلو، سبزي پلو) به همراه مرغ، ماهي يا گوشت و سبزي هاي تازه مثل سبزي خوردن يا سالاد كاهو و ماست براي اين وعده مناسب است. اميد است با رعايت تغذيه صحيح در اين ايام پر بركت و پر فيض، ضمن حفظ سلامت تن با پيروي از احكام خداوند متعال و انجام عبادات و مناجات در اين ماه مبارك بتوانيم روح و روان خود را صيقل دهيم. ماه مبارك رمضان كه ماه اطاعت از امر خداوند و مقاومت در مقابل وسوسه هاي شيطاني است اين فرصت را در اختيار افراد سيگاري قرار مي دهد كه مقدمه ترك دائم و يا حتي موقت سيگار را فراهم كنند. غلات و دانه ها، نخود سبز و پخته، كدومسمايي، بلغور، اسفناج و ساير گياهان مثل برگ چغندر (غني از آهن)، ميوه هاي با پوست، ميوه هاي خشك مخصوصا" گلابي، آلو، انجير، بادام و غيره.

 سوپ  ساده و كم چرب، آش با حبوبات كم، حليم( بدون روغن)، خوراك لوبيا، عدسي، خوراك سبزيجات با كمي نان سبوسدار و تيره به همراه ماست و خيار و سبزي خوردن يا سالاد كاهو و دوغ. به عنوان نمونه همگان مي دانند كه مصرف سيگار براي سلامتي مضر است و نه تنها سلامت خود فرد بلكه سلامت خانواده و اطرافيان را نيز به مخاطره مي اندازد. زيرا مركبات به دليل وجود ويتامين  Cجذب آهن در بدن را افزايش داده و در متابوليسم طبيعي بدن و توليد برخي از هورمون ها نقش ويژه اي دارند.  ابتدا با چاي كمرنگ، آب جوش يا شير گرم با خرما يا كشمش روزه خود را باز كنيد و سپس يكي از غذاهاي زير پيشنهاد مي شود:.  انواع نان سبوسدار و پنير همراه با  سبزي، گوجه فرنگي يا  گردو، فرني يا شيربرنج، انواع كوكو، شامي، شله زرد.

 

بيمارستان والفجر تفرش

اگر بر اثر گرمي مفرط مزاج قلب، معده، كبد يا توليد حرارت مفرط در بدن و بر اثر تعب جسمي يا رواني طي ساعات روزه‌داري، دچار تشنگي شديد و كاهش رطوبت بدن مي‌شويد، مي‌توانيد با مصرف ماءالشعير طبيعي به جاي آب و چاي در سحر و ساعات پس از افطار، عوارض ناخواسته احتمالي را كاهش دهيد. روزه را چطور باز كنيم ؟ از نيم ساعت پيش از افطار، كمي از چهار مغز بادام، گردو، فندق و پسته، به اندازه يك قاشق غذاخوري بكوبيد (طوري كه پودر نشود) و آن را در يك ليوان شير داغ بخيسانيد و مخلوط را با كمي شكر يا عسل شيرين كنيد يا يكي، دو خرماي بدون هسته به آن اضافه كنيد. اگر از نوشيدن ماءالشعير همراه با رسوب آن خوش‌تان نمي‌آيد، فقط قسمت آبكي رقيق بالاي آن را بنوشيد و دُردي آن را دور بريزيد، بدين ترتيب از كيفيت سردي‌ و تري‌بخشي ماءالشعير طبيعي بهره‌مند مي‌شويد ولي از ماده مغذي آن سودي نمي‌بريد.

براي گرم‌مزاجاني كه دچار ريزش صفرا به معده هستند (مثلا احساس سوزش يا درد گزنده‌اي سر معده دارند، دهان‌شان خيلي بدبوست، تحريك‌پذير و عصبي شده‌اند)، شربت سكنجبين ولرم در شروع كار بسيار مفيد است تا معده را از صفرا بشويد. در طول ساعات روزه‌داري هم مي‌توانيد عطش خود را با بوييدن سيب گلاب، خيار يا ليمو، اسپري كردن گلاب خنك در فضاي اتاق، شست‌وشوي سر و گردن و سينه با آب خنك و تنفس هوا و نسيم خنك كه حرارت زايد قلب را كم مي‌كند، كاهش دهيد. ابتدا از شرايط بدني و مزاجي خود مطلع شويد و پس از آن غذاهاي مناسب فصل را انتخاب كنيد؛ مثلا غذاهاي خيلي سنگين مانند كله‌پاچه، حليم، آبگوشت يا غذاهاي خيلي گرم و خيلي شيرين يا تند را از برنامه غذايي ماه رمضان حذف كنيد.

گياهي براي تقويت بنيه در روزهاي گرم سال به‌ويژه روزهايي‌ كه روزه‌ مي‌گيريد، از خوردن ميوه‌هاي گرمسيري مانند موز و انبه (و كمتر آناناس) پرهيز كنيد چراكه زياده‌روي در خوردن آنها موجب افزايش غلظت خون مي‌شود. پرخوري و شيريني‌ ممنوع باتوجه به طولاني بودن روزهاي تابستان و فاصله كم وعده‌هاي افطاري و شام با سحري، از پرخوري در زمان افطار و پس از آن پرهيز كنيد، در صورت رعايت نكردن دچار ناراحتي‌هاي گوارشي مي‌شويد. يادتان باشد كه در فصل گرم سال دستگاه گوارش انسان ضعيف مي‌شود و به همين‌دليل است كه ايرانيان از ديرباز در تابستان و روزهاي گرم سال غذاهاي سبك با مزاج معتدل مايل به خنك مانند آب‌دوغ‌خيار مي‌خوردند.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ دى ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۳۹:۳۹ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

درخت زيتون - درخت زيتون 2

قيمت نهال زيتون در دي ماه ۱۴۰۰ رويال نهال

دماي 22 درجه فارنهايت (-6 درجه سانتيگراد) مي تواند به شاخه هاي كوچك زيتون آسيب برساند ، در حالي كه دماي كمتر از 15 درجه فارنهايت (-9 درجه سانتيگراد) به شاخه هاي بزرگ يا حتي كل درخت آسيب مي رساند. بهترين شاخص اينكه آيا منطقه اي مي تواند درختان زيتون را با موفقيت پرورش دهد چيست؟ ايده خوبي است كه در مناطقي كه در گذشته درختان زيتون پرورش داده مي شدند ، زيتون پرورش دهيد. افزايش گلدهي مناسب درختان زيتون به شرايط آب و هوايي كم مانند 45 درجه فارنهايت (7 درجه سانتيگراد) يا پايين تر بستگي دارد ، گرچه دما بين گونه هاي مختلف زيتون كمي متفاوت است.

مي توانيد آنها را از فروشگاه هاي كشاورزي خريداري كنيد و چون نصب آنها دشوار است ، مگر اينكه خودتان تجربه باغباني زيادي داشته باشيد ، بهتر است توسط متخصصان نصب كنيد. زيرا براي توزيع يكنواخت آب در قطره چكان نصب شده روي لوله ، فشار آب بايد كم باشد ، زيرا فشار زياد آب باعث توزيع ناهموار آب در قطره چكان در ابتدا و انتهاي لوله مي شود. برخي از انواع درختان زيتون ، اگر به درستي نگهداري شوند ، به زودي پس از دو يا سه سال به بار مي آيند ، در حالي كه بسياري از درختان زيتون تا 10 سال بعد باردهي نمي كنند. اگر زيتون ها هنگام برداشت هنوز سبز باشند ، طعم و مزه زيادي دارند ، در حالي كه زيتون هايي كه به موقع برداشت مي شوند ، طعم روغني ملايمي دارند.

كشت زيتون در مناطق گرمسيري نيز غيرممكن است (در ايران مهمترين استانهاي توليد كننده زيتون گيلان ، زنجان ، كرمانشاه ، مازندران و قزوين هستند). حتي اگر شاخه ها و درختان زيتون بتوانند از سرما جان سالم به در ببرند ، اما رايحه زيتون و روغن توليد شده توسط رگه هاي سرما از بين مي رود. اگرچه برخي از انواع زيتون در برابر بيماري و آفات حشرات مقاومت نشان داده اند ، اما هيچ گونه قارچ درماني براي اين بيماري كشف نشده است. هنگامي كه PH به سطح صحيح رسيد ، نظارت بر pH را در طول رشد ادامه دهيد ، به ويژه پس از استفاده كودهايي كه ممكن است بر PH تأثير بگذارد.

 

جهت آشنايي با متد علمي كاشت و پرورش زيتون ، با ما تا انتهاي اين مقاله همراه باشيد ، همچنين ميتوانيد جهت دانلود جامع ترين بانك كتاب ها و جزوات آموزش كاشت و داشت و برداشت زيتون ، به انتهاي اين صفحه مراجعه نماييد .

براي هر درخت : ازت و نيترات آمونيوم ( سولفات آمونيوم ) دو كيلوگرم ؛ پتاسـيم و سولفات پتاسيم يك كيلوگرم ؛ فسفر و بيوفسفات طلائي 750 گرم ؛ منيـزيم ، سـولفات ، منيزيم و گوگرد يك كيلوگرم ؛ آهن ، سولفات آهن و سـولفات روي 250 گـرم ؛ بـر و اسيدبوريك 150 گرم ؛ منگنز و سولفات منگنز 150 گرم ؛ مـس و سـولفات مـس 100گرم. در اين صفحه ، كاملترين بانك فايلهاي آموزشي را درباره كشت زيتون ، روشهاي آبياري زيتون ، روشهاي سم پاشي و مبارزه با آفات و بيماري هاي زيتون، كود دهي باغهاي زيتون و نكات تخصصي ديگر ، در اختيار شما كاربران محترم وبسايت گسترش كارآفريني ايران قرار ميدهيم. ايـن مرحلـه غالبـاً در شهريور و مهر در نيمكره شمالي اتفاق مي افتد ، از آن جايي كه آبياري درمرحلـه اول رشد زيتون اثري در اندازه ميوه آن ندارد ، بعد از آنكه هسته زيتون سخت شـد آبيـاري حجم ميوه را به مقدار قابل توجهي افزايش مي دهد.

در مناطقي كه ميـزان بارنـدگي سـالانه حـدود 600-400  ميلي متر باشد ، زيتـون بـه صـورت ديـم كشت مي شود ، اما در حالت كلي اين درخت بـراي رفع كامل نياز آبي خود حدود 800 - 600 ميلي متـر بارندگي درسال با پراكنش مناسب نيازدارد  . ازت زماني كه خاك هنوز خيس است بعد از آبيـاري بـه صورت پخش سطحي به كار برده مي شود ولـي فسـفر ، پتاسـيم ، منيـزيم و كودهـاي محتوي عناصر ريزمغذي با حفر چالكود و مخلوط كردن با كود آلـي در عمـق خـاك قرار داده مي شوند. ka - دستورالعمل احداث باغات مكانيزه زيتون 22 صفحه پنج شنبه, 15 آبان 1399 10:32  1 MB  1 براي دانلود اين محصول شما نياز به خريد اشتراك داريد اگر عضو هستيد با حساب كاربري خود وارد شويد.

ka - راهنماي برداشت زيتون 19 صفحه پنج شنبه, 15 آبان 1399 10:36  5 MB  1 براي دانلود اين محصول شما نياز به خريد اشتراك داريد اگر عضو هستيد با حساب كاربري خود وارد شويد. 2- بطور كلي براي درختان بارور ، اوره ، بيوفسـفات طلائـي ، كلريـد پتاسيم بترتيب 250 ،400 و 200 كيلـوگرم و اسـيدبوريك ، سـولفات روي و سـولفات آهن هر كدام 50 كيلوگرم در هكتار توصيه مي شود. 1- بــراي درختــان جــوان و غيــر بــارور در هــر هكتــار اوره و بيوفســفات kg 200، كلريد پتاسيم kg150 ، اسيدبوريك kg  25 سولفات روي و سـولفات آهـن به ترتيب  50kg- 25 استفاده ميشود. نكته مهم : تمام سرفصل هاي بالا تنها گوشه اي از اطلاعات موجود در فايل آموزش كاشت ، داشت و برداشت زيتون ميباشند كه در اختيار كاربران سه ماهه و بالاتر وبسايت قرار گرفته است.

 

كاشت و پرورش درخت زيتون

زيتون درختي هميشه سبز با نام علمي olea europaea و از خانواده oleaceae و از قديمي ترين گياهان منطقه مديترانه و به ويژه خاورميانه است و ساكنين مناطق حاشيه درياي مديترانه و خاور ميانه و ايران بيش از هزاران سال است كه با اين درخت آشنايي دارند و در طي زمان با پيشرفت فن و تكنولوژي از لحاظ غذايي و دارويي از آن استفاده مي كنند و در حال حاضر در سطح دنيا تهيه و خريد و فروش روغن زيتون و ديگر فرآورده هاي آن در اقتصاد كشورهاي توليد كننده عمده از جمله اسپانيا، ايتاليا، فرانسه، يونان، تونس و تركيه نقش بزرگي بازي مي كند و در كشور ما داراي قدمت چندين هزار ساله مي باشد و هم اكنون در بيشتر استانهاي كشور كاشته مي شود.

با هرس مناسب مي توان به درخت شكل مناسبي داد و تعادل موزوني بين رشد رويشي و زايشي به وجود آورد و حداكثر باردهي و عدم سال آوري و در نهايت به تأخير افتادن پيري و مرگ درخت را فراهم ساخت و در انجام هرس به مراحل مختلف زندگي درخت بايد توجه نمود نهال زيتون بايستي در نهالستان به صورت يك تنه پرورش يابد و پس از انتقال به زمين اصلي بايستي نسبت به فرم دهي آن اقدام نمود توصيه مي گردد زيتون به صورت يك تنه پرورش يافته و فاصله بين درختان رعايت گردد زيرا تجربه نشان داده است ميوه هاي به وجود آمده بر روي شاخه هاي تاج بيروني هم بزرگ تر و هم داراي روغن بيشتري مي باشند. روشهاي كاشت متداول عبارتند از روش كاشت مربع، روش كاشت مستطيل و روش كاشت لوزي كه در استان بيشتر روش كاشت به صورت مربع مي باشد لازم است قبل از كاشت از محل دقيق چاله ها مشخص و چاله به صورت عميق حداقل در ابعاد 7/0 × 7/0 × 7/0 متر حفر گردد و خاك زراعي رويي با كود دامي پوسيده و در صورت آزمايش خاك و توصيه آزمايشگاه با كودهاي شيميايي توصيه شده توسط آزمايشگاه مخلوط و سپس اقدام به كاشت نهال نمود و بلافاصله آبياري گردد و در صورت امكان به وسيله يك قيم نهالها ثابت گردد.

ايجاد باغ زيتون: قبل از كاشت درخت زيتون عمليات زير روي زمين انجام مي گيرد: - نقشه برداري و آمايش زمين - تسطيح و تميز ساختن زمين - شخم عميق و نصب سيستم آبياري و حفر كانالها - تعيين تراكم كاشت و حفر چاله - كاشت نهال و تربيت سه ساله اول پس از كاشت پاييز سال قبل از كاشت درخت در محل اصلي، دو يا سه سال پس از كاشت بذر يا قلمه زدن، بايد نهالها را از خزانه كنده و آنها را در شياري 1 تا 2 سانتيمتر دارند را انتخاب / به عمق 30 تا 40 سانتيمتر به طور عمودي زير خاك كرد. ازدياد غير جنسي به صورت قلمه هاي نيمه خشبي پاجوش و تقسيم انجام مي شود كه با توجه به طرح توسعه باغهاي زيتون كشور نياز به تعداد بالايي نهال بهترين و با صرفه ترين راه ازدياد از طريق قلمه هاي نيمه خشبي برگدار مي باشد كه در گلخانه هاي ميست با پايه هاي گرم كننده و پوشش پلاستيكي ريشه دار و سپس در گلخانه هاي انتظار پس از رسيدن به اندازه مناسب به صورت گلداني در زمان مناسب توزيع مي گردد.

 

   نهال زيتون

قلمه گيري در طول ماه هاي زمستان از شاخه هاي 4 تا 5 ساله به طول 20 تا 25 سانتيمتر و قطر 5 تا 10 ميليمترقرار دادن قلمه ها در جاي خنك و مرطوب (نه خيس) در زير ماسهقرار دادن اين قلمه ها در اوايل بهار بصورت افقي در شيارهاي كم عمق با چند سانتيمتر خاكرويش تعدادي جوانه از روي هر قلمه در خرداد و تير و نگهداري جوانه هاي قويتر و حذف جوانه هاي ضعيفترانتخاب نهال هاي جوان با 60 تا 80 سانتيمتر ارتفاع و قرار دادن در خزانهانتقال نهال ها به زمين اصلي البته مي توان شاخه هاي قطور زيتون را در فصل زمستان به عمق 40 تا 50 سانتيمتر و يا حتي عميق تر در زمين اصلي كشت نمود بطوريكه فقط 20 تا 30 سانتيمتر آن از خاك بيرون باشد و سپس در آغاز تابستان زمانيكه شاخه هاي جديد به طول 5 تا 10 سانتيمتر در انتهاي قلمه اصلي رشد كردند توده خاك اطراف شاخه ها كنار زده مي شود.

طول مناسب قلمه ها 12 تا 18 سانتيمتر و قطر آنها 4 تا 8 ميليمتر و داراي 4 تا 6 برگ سالم تيمار با محلول اسيد ايندول بوتيريك (IBA) به غلظت 3000 تا 3500 پي پي ام بصورت غوطه وري سريع 5 ثانيه اي كشت يك سوم قلمه طول قلمه (4 تا 5 سانتيمتر) در بستر ريشه زايي (معمولا پرليت)تامين رطوبت 80 تا 90 درصدي تا 2 الي 3 هفته پس از كشت قلمه هاضدعفوني بستر قلمه ها در صورت لزوم با برخي قارچ كش ها هر 2 تا 3 هفته يكباركاهش رطوبت محيط قلمه ها حدود 3 هفته قبل از انتقال قلمه هاي ريشه دار شده به حدود 50 تا 60 درصدافزايش دماي محيط قلمه ها به 25 تا 27 درجه قبل از انتقال قلمه هاانتقال قلمه هاي ريشه دار شده 3 ماه پس از كشت و انتقال آنها به گلدان و گلخانه سازگاريتنطيم رطوبت گلخانه سازگاري به 50 تا 60 درصد و دماي 22 تا 27 درجهانتقال به گلخانه معمولي.

 واحد كود مصرفي بر حسب كيلوگرم در هكتار است    حداقل مقدار كود دامي 10 تن (براي باغات غيربارور) و 20 تن (براي باغات بارور) در هكتار توصيه مي شود    كودهاي شيميايي توصيه شده با 5 كيلو كود دامي مخلوز و در ته چاله قرار داده مي شود   در صورتيكه ميزان كلر آب آبياري زياد باشد به جاي كلريد پتاسيم، از سولفات پتاسيم استفاده مي شود. 500 گرم نيتروژن به ازاء هر درخت از منبع اوره يا نيترات آمونيم250 گرم فسفر به ازاء هر درخت از منبع سوپر فسفات يا فسفات آمونيم500 گرم پتاسيم به ازاء هر درخت از منبع سولفات پتاسيم100 گرم آهن به ازاء هر درخت از منبع سولفات آهن150 گرم گوگرد به ازاء هر درخت (درخاكهاي با pH بالاي 8)كود دامي كاملاً پوسيده 30 كيلوگرم به ازاء هر درخت.

 

هرس صحيح و اصولي درخت زيتون

3- در شاخه هايي كه قطع آن ها با اره اجتناب ناپذير است به دليل اينكه زخم هاي مضرس(دندانه دار) روي درخت باقي مي ماند حتماً بايد پس از مسطح كردن سطح برش خورده با چاقوي تيز، اقدام به پوشش آن با چسب پيوند كرد، تا ضمن جلوگيري از خشكي محل زخم، مانعي در مقابل ورود عوامل آفت و بيماري ايجاد كنيم، در نتيجه بهبود و ترميم زخم سريعتر و سالم تر صورت مي گيرد. نتيجه اين كه هر چه هرس درختان زيتون كمتر و ملايم تر باشد بهتر است، فقط با توجه به اينكه ميوه ها روي شاخه هاي سال قبل تشكيل مي شوند هرس ملايم بايد طوري طراحي شود كه همه ساله تعداد كافي شاخه هاي جوان سال اول حفظ شود تا در سال بعد اين شاخه ها بار آورده و محصول مورد نظر را تأمين كنند.

اگر به ناچار براي تغذيه كافي تعدادي از شاخه هاي بارده، حذف تعداد ديگري از شاخه هاي بارآور نياز باشد در حقيقت مقداري محصول از بين مي رود پس نبايد درخت زيتون را به حال خود رها كرد و زماني طولاتي به آن بي توجه شد تا ناگزير براي حفظ مقداري محصول مقادير ديگري را فدا كرد. با پير شدن درخت نسبت بين مواد غذايي جذب شده از ريشه درخت و مواد غذايي توليد شده در برگ درختان به هم خورده كه نتيجه آن كاهش عملكرد درختان و شديدتر شدن تناوب باردهي در زيتون (درخت زيتون اصولا جزو درختان داراي تناوب در باردهي است) است. نكته مهم: هرس درختان زيتون به صورت شديد در طول سال هاي اوليه بر روي رشد گياه اثري بازدارنده دارد و شروع زمان باردهي را به تأخير مي اندازد و حجم محصول را نيز كاهش مي دهد، بنابراين بايد هرس زيتون را در اين زمان به حداقل برسانيم.

با كمك هرس مي توان بين اندام هاي موجود در خاك ( ريشه ) كه وظيفه جذب مواد معدني را دارند با اندام هاي هوايي ( برگ و شاخه) كه وظيفه جذب كربن هوا و نهايتاً سوخت و ساز و توليد ميوه را دارند تعادل ايجاد كرد تا محصول كافي برداشت شود. 2- در هرس درختان مشكوك به آلودگي حتماً بايد وسايل هرس را ضدعفوني، سپس اقدام به هرس زيتون هاي بعدي كرد، با اين عمل از گسترش آلودگي و مبتلا شدن درختان سالم جلوگيري مي شود ( ضدعفوني با محلول هاي ضدعفوني كننده موجود در بازار ). در درختان زيتون ميوه به طور طبيعي روي شاخه هاي سال قبل توليد مي شود، بنابراين براي توليد محصول فراوان لازم است همه ساله روي درخت تعداد كافي شاخه جديد با رشد متوسط توليد شود كه سال بعد ميوه ها روي اين شاخه ها ظاهر شوند.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۴:۳۰:۵۷ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

ماده تاريك - مواد تشكيل دهنده ماده تاريك

ماده تاريك چيست؟

 اكتشاف ماده تاريك باعث شد كه فقط ستاره‌ها و كهكشان‌ها به عنوان عامل اصلي ساختار كيهان در نظر گرفته نشود، بلكه دوستداران و علاقه‌مندان علم نجوم بدانند كه ماده تاريك، ماده تشكيل‌دهنده اصلي مواد قابل مشاهده در جهان است. به گزارش سرويس ترجمه ايمنا، دليل نام‌گذاري "ماده تاريك" اين است كه نسبت به نور واكنش نشان نمي‌دهد و با مواد عادي نيز هيچ‌گونه بر هم‌كنشي ندارد، به همين دليل است كه ما نمي‌توانيم وجود آن را به راحتي احساس كنيم. بررسي‌هاي اخترشناسان نشان داده است ماده معمولي كه به شكل ستارگان و ابرها ديده مي‌شود، عامل ۱۵ درصد از نيروي گرانش است؛ باقيمانده نيروي گرانش به دليل وجود ماده مرموزي به نام ماده تاريك است.

يك اخترشناس هلندي به نام "يان اورت"، سرعت ستارگان موجود در كهكشان راه شيري را مورد بررسي قرار داد و متوجه شد كه سرعت اين ستارگان بسيار زياد است، اما با اين وجود از مسير خود پراكنده نمي‌شدند.  او متوجه شد كهكشان‌ها با سرعت بسيار زياد حركت مي‌كنند؛ انتظار مي‌رفت با اين سرعت زياد  كهكشان‌ها از گرانش درون خوشه كهكشاني رها شوند، اما در عمل اين اتفاق نيفتاد. محققان براي توضيح ماده تاريك مدل‌هاي بسياري به وجود آوردند كه مقبول‌ترين آن‌ها، مدل لامبدا سي دي ام (Lambda-CDM) بود؛ اين مدل توانست بعضي ويژگي‌هاي ماده تاريك را تفسير كند.  پس از يان اورت، يك اخترشناس سوئيسي به نام "فريتز زوايكي"، گروهي از كهكشان‌ها را بررسي كرد تا اطلاعاتي در مورد سرعت حركت آن‌ها به دست آورد.

با وجود تلاش‌هايي كه تاكنون در راستاي شناخت ماده تاريك انجام شده است، مطالعات و پژوهش‌ها در مورد رفتار و ويژگي‌هاي آن همچنان ادامه دارد. در نتيجه او به اين نتيجه رسيد كه ماده ديگري وجود دارد كه داراي گرانش بسيار شديد بوده و باعث شده است كهكشان‌ها در مسير خود به سرعت حركت كنند. در واقع از تاثيرات گرانشي موجود بر روي اجسام قابل مشاهده مانند ستاره‌ها و كهكشان‌ها، مي‌توان متوجه شد كه چنين ماده‌اي وجود دارد. نتايج بررسي‌هاي اين ستاره‌شناس نشان داد  ماده غير قابل مشاهده‌اي وجود دارد كه داراي نيروي گرانشي بسيار قوي است.  بر اين اساس مي‌توان گفت، ماده تاريك سرد بوده، سرعت حركت آن از سرعت نور كمتر است و با مواد ديگر برخوردي ندارد.

 

ماده تاريك

ماده معمول ديگري كه مي تواند تشكيل دهنده ماده تاريك باشد ستارگاني هستند كه جرم كافي براي سوختن و درخشان شدن ندارند- كوتوله هاي قهوه اي - يا ژوپيترها - ژوپيترها كوتوله هايي به مراتب (حدود ۱۰ برابر) سنگين تر هستند و به صورت ستارگان بسيار كوچك و كم نور فعاليت دارند. همان طور كه در كناره هاي كهكشان ميزان نور به سرعت كم مي شود انتظار مي رود سرعت چرخش نيز پايين بيايد ولي اين اتفاق نمي افتد و سرعت در همان ميزاني كه محاسبه شده بود ثابت مي ماند و اين مطلب آشكارا نشان مي دهد در كناره هاي كهكشان جرمي وجود دارد كه ما نمي بينيم. در لحظه تولد عالم وقتي مهبانگ رخ داد عالم ماده اي بسيار گرم تشكيل شده از انواع ذرات بود، در حالي كه عالم بزرگ و بزرگتر و به سردي مي گراييد ذرات ماده معمول مثل الكترون، نوترون و پروتون ها نيز سرد مي شدند و اتمهاي مواد موجود در عالم را تشكيل مي دادند.

بايد توجه كرد كه اين ميزان ماده بارنوييك براي مواد قابل مشاهده در عالم ما زياد است در نتيجه مقداري ماده معمول تاريك (از جمله سيارات و ستارگان سوخته) وجود دارد اما اين مواد نمي توانند توجيه كننده سرعت خوشه و منحني دوران آنها باشند. در دهه ۱۹۳۰، zwicky، Smith، دو خوشه تقريبا نزديك به هم Coma و Virgo را از لحاظ كهكشان هاي تشكيل دهنده و سرعت خوشه ها مورد بررسي قرار دادند، و سرعتي كه بدست آوردند چيزي بين ۱۰ تا ۱۰۰ برابر مقداري بود كه انتظار داشتند. هنگامي كه چيزي به وسعت يك خوشه كهكشاني نگاه مي كنيد با اينكه ممكن است سرعت ها زياد باشند در مقابل وسعت خوشه ها چيزي به حساب نمي آيند پس مشاهده مداوم يك خوشه در طي چندين سال تصوير يكساني از آن بدست مي دهد.

ماده تاريك ممكن است از چيزهاي معمولي مثل جنس سيارات تشكيل شده باشد، ولي سياراتي مثل زمين به اندازه كافي جرم ندارند، پس ممكن است ژوپيترها تشكيل دهنده ماده تاريك باشند. ماده تاريك ممكن است از چيزهاي معمولي مثل جنس سيارات تشكيل شده باشد, ولي سياراتي مثل زمين به اندازه كافي جرم ندارند, پس ممكن است ژوپيترها تشكيل دهنده ماده تاريك باشند. معني اين چيست؟ در يك گروه از كهكشان ها مثل خوشه تنها نيروي موثر بر كهكشان ها گرانش است و اين گرانش اثر كششي كهكشان ها بر يكديگر است كه باعث بالا رفتن سرعت آنها مي شود. اما اين نظريه چندين مشكل دارد، اول اينكه ما فرض كرده ايم سيارات فقط در اطراف ستارگان شكل گرفته اند، بنا بر اين ستارگان به ميزان بسيار كمي جرم آن ها را بالا مي برند.

 

مواد تشكيل دهنده ماده تاريك

ماده معمول ديگري كه مي تواند تشكيل دهنده ماده تاريك باشد ستارگاني هستند كه جرم كافي براي سوختن و درخشان شدن ندارند- كوتوله هاي قهوه اي - يا ژوپيترها - ژوپيترها كوتوله هايي به مراتب (حدود 10 برابر) سنگين تر هستند و به صورت ستارگان بسيار كوچك و كم نور فعاليت دارند. همان طور كه در كناره هاي كهكشان ميزان نور به سرعت كم مي شود انتظار مي رود سرعت چرخش نيز پايين بيايد ولي اين اتفاق نمي افتد و سرعت در همان ميزاني كه محاسبه شده بود ثابت مي ماند و اين مطلب آشكارا نشان مي دهد در كناره هاي كهكشان جرمي وجود دارد كه ما نمي بينيم. در لحظه تولد عالم وقتي مهبانگ رخ داد عالم ماده اي بسيار گرم تشكيل شده از انواع ذرات بود، در حالي كه عالم بزرگ و بزرگتر و به سردي مي گراييد ذرات ماده معمول مثل الكترون، نوترون و پروتون ها نيز سرد مي شدند و اتمهاي مواد موجود در عالم را تشكيل مي دادند.

بايد توجه كرد كه اين ميزان ماده بارنوييك براي مواد قابل مشاهده در عالم ما زياد است در نتيجه مقداري ماده معمول تاريك (از جمله سيارات و ستارگان سوخته) وجود دارد اما اين مواد نمي توانند توجيه كننده سرعت خوشه و منحني دوران آنها باشند. هنگامي كه چيزي به وسعت يك خوشه كهكشاني نگاه مي كنيد با اينكه ممكن است سرعت ها زياد باشند در مقابل وسعت خوشه ها چيزي به حساب نمي آيند پس مشاهده مداوم يك خوشه در طي چندين سال تصوير يكساني از آن بدست مي دهد. در دهه 1930، zwicky، Smith، دو خوشه تقريبا نزديك به هم Coma و Virgo را از لحاظ كهكشان هاي تشكيل دهنده و سرعت خوشه ها مورد بررسي قرار دادند، و سرعتي كه بدست آوردند چيزي بين 10 تا 100 برابر مقداري بود كه انتظار داشتند.

ماده تاريك ممكن است از چيزهاي معمولي مثل جنس سيارات تشكيل شده باشد، ولي سياراتي مثل زمين به اندازه كافي جرم ندارند، پس ممكن است ژوپيترها تشكيل دهنده ماده تاريك باشند. معني اين چيست؟ در يك گروه از كهكشان ها مثل خوشه تنها نيروي موثر بر كهكشان ها گرانش است و اين گرانش اثر كششي كهكشان ها بر يكديگر است كه باعث بالا رفتن سرعت آنها مي شود. اما اين نظريه چندين مشكل دارد، اول اينكه ما فرض كرده ايم سيارات فقط در اطراف ستارگان شكل گرفته اند، بنا بر اين ستارگان به ميزان بسيار كمي جرم آن ها را بالا مي برند. مقدار هر ماده اي كه تشكيل مي شود به ميزان ماده معمول تشكيل دهنده اتم (ماده بارنوييك) بستگي دارد و BBN مقدار اين ماده را براي عالم كنوني چيزي در حدود امگا = 0.

 

ماده تاريك

اگر WIMP ها وجود داشته باشند، و اگر چنانچه آنها داراي خواص مشخصي باشند كه بوسيله برخي تئوري هاي ابرتقارني پيش بيني شده است، آنگاه، سبك ترين WIMP ها داراي نوعي خودتخريبي هستند كه اين فرآيند، دو پرتو گاما (در حالت عادي و تعادل جرمي يك WIMP ) توليد مي كنند.                                                                 انرژي تاريك. همانطوري كه الكترون و زوج پادماده آن يعني پوزيترون، با تخريب يكديگر، دو پرتو گاما با انرژي 511 كيلوالكترون – ولت توليد مي كنند، آثار تخريبي WIMP ها نيز اطلاعاتي را درباره ميزان جرم متعادل ذرات ماده تاريك به ما مي دهد.

اينشتن پس از توجه به داده هاي هابل، ضريب كيهانشناختي را بدترين اشتباه زندگي خود دانست، اما او از اين موضوع بي طلاع بود كه 85 سال بعد همين اشتباه تنها توضيح براي نمايش نيروي ضدگرانشي در فواصل زياد عمل مي كند. يكي از كانديداهاي مواد تشكيل دهنده ماده تاريك ذرات ويمپ هستند:  درحاليكه هيچ نشاني از ماده تاريك در پرتو الكترومغناطيس يافت نمي شود دانشمندان مي توانند با استفاده از پرتوهاي گاما، به وجود آن پي ببرند. لذا آنها با نتايجي شگفت انگيز مواجه شده بودند- خارج از محاسبه آنها و جواب بدست آمده و به جز ماده موجود بايد مواد ديگري هم باشد كه آنها قادر به مشاهده اش نبودند- بنابر اين آنها، آن را " ماده تاريك " ناميدند.

 جالب آن است كه اين موضوع قبلا در معادلات اينشتن آمده بود، اما به علت غير معقول رسيدن اين انبساط، اينشتن عاملي با نام "ضريب كيهان شناختي" را وارد معادله خويش ساخت تا به نظر خود نتيجه را اصلاح كند. با بررسي چرخش كهكشانها وسرعتهاي ستارگان وبررسي حركات ابرهاي گاز  در مناطق مختلف آنها دانشمندان متقاعد شده اند كه در هاله كهكشانها بيش از آنچه كه قبلا"ديده  شده جرم وجود دارد. WIMP ( Weakly Interacting Massive Particles ) ها مواد ذرات پرجرمي هستند كه فرآيند واكنش آنها بسيار ضعيف است (ماده اي كه تنها بوسيله گرانش واكنش مي دهد و نه از طريق فعل و انفعالات الكترومغناطيسي). اما سپس داده هاي اندازه گيري شده از تابش زمينه كيهاني نشان دادند كه چگالي كل عالم به مقدار جرم بحراني خاص افزوده شده است، بنابراين تورم دوباره برقرار شد و راه حلي جديد كشف گرديد.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۷ دى ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۲۲:۳۱ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

كاتاليزور - كاتاليزور و واكنش شيميايي

كاتاليست و نقش آن در واكنش هاي شيميايي

كاتاليست پتروشيمي چيست؟ كاتاليست ها از مهم ترين و كليدي ترين تركيبات براي عمليات صنايع نفت، گاز، پتروشيمي و شيميايي كشورها هستند و با توجه به اينكه كاتاليست ها نقش مهمي در توليد انواع سوخت ها و بسياري از فرآورده هاي مياني و نهايي دارند اهميت آنها به طور روز افزوني در حال افزايش است و دانشمندان در پي كشف كاتاليزورهاي بهتر با هزينه هاي مقرون به صرفه هستند. كاتاليزورهاي آلي معمولاً نسبت به كاتاليزورهاي پايه فلزات انتقالي (-يون) به مقدار بيشتري (مقدار كاتاليزور در واحد مقدار واكنش دهنده) مورد نياز هستند، اما اين كاتاليزورها به صورت عمده در بازار خريد و روش مي شوند و به كاهش هزينه ها كمك مي كنند.

در حالي كه در مطالعه كاتاليسيت ها فلزات انتقالي توجه زيادي را به خود جلب مي كنند، مولكولهاي آلي كوچك بدون فلزات نيز ممكن است خواص كاتاليزوري از خود نشان دهند و عدم وجود فلزات انتقالي نيز در بسياري از آنزيم ها مشهود است. اين تركيبات با كاهش موانع انرژي فعال سازي، سرعت واكنش را افزايش مي دهند به طوري كه تعداد زيادي از مولكول هاي واكنش به محصول تبديل مي شوند، در نتيجه درصد عملكرد و بازدهي محصولات افزايش مي يابد. با اين حال، اگر به سطح عميق تري برويم، از كاتاليزورها براي شكستن يا بازسازي پيوندهاي شيميايي بين اتم ها كه در مولكول هاي عناصر يا تركيبات مختلف وجود دارد، استفاده مي شود.

در اين قطعه گازهاي سمي مانند كربن منوكسيد، هيدرو كربن و اكسيدهاي نيتروژن ناشي از احتراق سوخت درون سيلندر، طي يك فرايند شيميايي به گازهاي بي خطر و غير سمي تبديل مي كند. مثال 1: تهيه آمونياك توسط فرآيند Haber: گازهاي نيتروژن و هيدروژن خالص و خشك به نسبت 1: 3 از طريق يك كمپرسور منتقل مي شود كه در آن فشار بالايي از 30 تا 200 اتمسفر حفظ مي شود. كاتاليست همگن: در واكنشي كه كاتاليزور استفاده شده در واكنش و واكنش دهنده ها در يك حالت مشابه از ماده هستند، از اين فرآيند به عنوان كاتاليز همگن ياد مي شود. نيتروژن واكنش پذيري بسيار كمتري دارد و بازدهي آمونياك بسيار كم است، براي افزايش بازدهي توليد آمونياك، NO تشكيل شده به عنوان يك پروموتر استفاده مي شود.

 

كاتاليزور، كاتاليست يا كاتاليزگر چيست؟

واحدهاي پتروشيمي: فرايندهاي كاتاليزوري در اين مورد نسبت به فرايندهاي صنعت نفت، حجم خيلي كمتري را اشغال مي‌كنند ولي محصولات فوق‌العاده مهم و بسيار متنوعي توليد مي‌كنند مانند توليد پلي اتيلن و اتيلن،توليد پروپين، هيدروژن زدايي از پارافين‌هاي خطي، توليد سيكلو هگزان مبدل‌هاي كاتاليزوري اتومبيل: در اين بخش به صورت مستقيم و غير مستقيم استفاده مي‌شوند. 1- تعريف_كاتاليزور و كاربرد 2- كاربرد كاتاليست‌ها 3- مكانيسم واكنش‌هاي كاتاليزوري 4- ويژگي‌هاي يك كاتاليزور خوب 5- كاتاليزورهاي همگن و ناهمگن 6- كاتاليزورهاي مرغوب و نامرغوب 7-غيرفعال شدن كاتاليزور 8- فرايند تصفيه با هيدروژن 9- جستارهاي وابسته 10- منابع.

در كاتاليزورهاي همگن، ماده‌اي كه به عنوان كاتاليزور به كار مي‌رود با مواد واكنش دهنده در يك فازند؛ ولي در يك_كاتاليزور ناهمگن يا كاتاليزور سطحي، مواد واكنش دهنده و كاتاليزور در دو فاز مجزا در كنار هم هستند و واكنش در سطح كاتاليزور صورت مي‌گيرد. البته در اين موارد امكان وقوع هر دو واكنش از لحاظ ترموديناميكي ميسر است مثلاً كربن مونوكسيد و هيدروژن برهم اثر مي‌كنند و بسته به شرايط واكنش و نوع كاتاليزور مصرف شده محصولات بسيار متنوعي ايجاد مي‌كنند. - مقاومت مكانيكي بالايي داشته باشد - پودر نشود - ساييده نشود - تغيير آرايش ندهد - عملكرد مناسب در دماهاي عملياتي داشته باشد - خاصيت گزينش پذيري - محصولات جانبي كم باشد - عمر مفيد بالايي داشته باشد.

كاتاليزورها داراي عمر مفيد و معين هستند و با گذشت زمان از فعاليت و تأثير آن در واكنش كاسته مي‌شود يعني نقاط فعالي روي كاتاليزور وجود دارد كه اين نقاط به مرور زمان مسموم مي‌شوند. نفت و گاز: عمده‌ترين مصرف كاتاليزورها در صنعت نفت در دو فرايند كراكينگ (شكستن مولكول‌هاي درشت به كوچك) و رفرمينگ (دوباره بازآرايي و تركيب مولكول‌هايي براي توليد) مي‌باشد. كاتاليزورمرغوب كاتاليزوري است كه فقط اجازه تشكيل يك نوع محصول را بدهد و اگر در حضور كاتاليزور محصولات متفاوتي امكان تشكيل داشته باشند آن كاتاليزور، نامرغوب تلقي مي‌شود. به علت گراني هيدروژن اين روش تا مدت‌ها توسعه چنداني نيافته بود؛ ولي از زماني كه توانستند هيدروژن ارزان قيمت از واحد رفرمينگ بدست بياورند در پالايشگاه‌ها گسترش يافت.

 

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

كاتاليزورها چه در كاربردهاي صنعتي و چه در فرآيندهاي بيولوژيكي اهميت بسياري دارند، زيرا در واكنش‌هاي صنعتي لازم است كه سرعت واكنش به طريقي افزايش داده شود تا توليد فرآورده‌هاي حاصل از آن از نظر اقتصادي مقرون به صرفه باشد، اگر چه مي‌توان با افزايش دما سرعت واكنش را به مقدار قابل توجهي افزايش داد ولي از آن جا كه افزايش دما با مصرف انرژي همراه است، چنين اقدامي صرفه‌ اقتصادي نخواهد داشت. نانو ذرات مغناطيسي فعاليت كاتاليزوري بالايي داشته و درجه بالايي از پايداري شيميايي را از خود نشان مي دهند ذات پارامغناطيسي و غير قابل حل بودن نانو ذرات مغناطيسي جداسازي اين كاتاليست را از مخلوط واكنش توسط يك آهنرباي خارجي آسان مي‎سازد كه جداسازي راحت و بازيافتني بودن كاتاليست از ويژگي‌هاي مهم كاتاليست ناهمگن در واكنش‎هاي كاتاليستي است.

زيرا واكنش‎هايي كه در آزمايشگاه انجام مي‌شوند بايد از سرعت كافي برخوردار باشند تا بتوان واكنشي را دنبال كرده و با مشاهده آزمايش به نتايجي دست يافت بنابراين برسليوس فرايندهاي كاتاليزوري را اينگونه توصيف مي كند؛ كاتاليزورها موادي هستند كه سرعت واكنش‌هاي شيميايي را افزايش مي‌دهند ولي در واكنش مصرف نمي‌شوند. به گزارش مركز ارتباطات و اطلاع رساني معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، تا آغاز قرن نوزدهم ماهيت كاتاليزورها ناشناخته بود، سرانجام در سال 1835 ميلادي، ژان ياكوب برسليوس شيميدان سوئدي در بررسي واكنش‎هاي شيميايي يكي از خصوصيات مهم واكنش‌ها را سرعت انجام آن‎ها دانست.

بر اين اساس طرح پژوهشي" تهيه و شناسايي اورگانوكاتاليست هاي بازي تثبيت شده بر بسترنانوذرات مغناطيسي و مطالعه كاربرد هاي آن ها در واكنش هاي آلي" توسط محققان دانشگاه تربيت مدرس و با پشتيباني صندوق حمايت از فناوران و پژوهشگران معاونت علمي انجام شد. يك ويژگي برجسته كاتاليزورهاي تثبيت شده بر بستر نانو ذرات مغناطيسي اين است كه به آساني و با بكارگيري يك ميدان مغناطيسي خارجي از محيط واكنش جدا مي شوند، فعاليت كاتاليزوري بالايي داشته و درجه بالايي از پايداري شيميايي را از خود نشان مي دهند. مگنيتيت و فرريت به خوبي شناخته شده‌اند و مي‌توانند بعنوان بستر مناسبي براي عامل دار كردن با فلزات، اورگانو كاتاليست‌ها و N-هتروسيكل كاربن‌ها و كاتاليست‎هاي كايرال مورد استفاده قرار گيرند.

 

انواع كاتاليست ها و واكنش هاي كاتاليستي

دفتر مركزي انتشارات بوم سازه (سيويليكا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بين خيابان كارگر و بزرگراه چمران، كوچه پروانه، پلاك ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱. تمامي خدمات پايگاه سيويليكا ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - كد پستي: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳.

كاتاليزگر چيست ؟ | كاتاليزگر در شيمي | تاريخچه كاتاليزگرها | انواع كاتاليزگرها

مشاهدات  “همفري ديوي” مبني بر اينكه پلاتين احتراق انواع گازها را تسريع مي كند، كشف ثبات هيدروژن پراكسيد در محلول اسيد اما تجزيه آن در حضور باز و فلزاتي مانند منگنز ، نقره ، پلاتين و طلا؛ و مشاهده اينكه اكسيداسيون الكل به استيك اسيد در حضور پلاتين كاملاً تقسيم شده انجام مي شود.

در جايي كه يك ماده معين يا تركيبي از مواد تحت دو يا چند واكنش همزمان قرار بگيرد كه  هر كدام محصولات مختلفي را به همراه دارد ، توزيع محصولات ممكن است تحت تأثير استفاده از يك كاتاليگر تغيير كند،  كه به طور انتخابي يك واكنش نسبت به ديگري از سرعت پيشرفت بالاتري برخوردار شود.

 

اثر كاتاليزورهاي اسيد لوئيس بر جهت گزيني و سينتيك واكنش حلقه زائي 1 و 3- دو قطبي بين آزيدو بنزن و آكرولئين: مطالعه نظري با استفاده از DFT

اثر كاتاليزورهاي اسيد لوئيس بر جهت گزيني و سينتيك واكنش حلقه زائي 1 و 3- دو قطبي بين آزيدو بنزن و آكرولئين: مطالعه نظري با استفاده از DFT. اثر كاتاليزورهاي اسيد لوئيس بر جهت گزيني و سينتيك واكنش حلقه زائي 1 و 3- دو قطبي بين آزيدو بنزن و آكرولئين: مطالعه نظري با استفاده از DFT. اثر كاتاليزورهاي اسيد لوئيس بر جهت گزيني و سينتيك واكنش حلقه زائي 1 و 3- دو قطبي بين آزيدو بنزن و آكرولئين: مطالعه نظري با استفاده از DFT. نشاني: تهران، بزرگراه اشرفي اصفهاني، نرسيده به پل بزرگراه شهيد همت، خيابان شهيد قموشي، خيابان بهار، نبش كوچه چهارم، پلاك 1.

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۶ دى ۱۴۰۰ساعت: ۱۰:۰۵:۱۷ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

بازتاب - بازتاب و قوانين بازتاب

بررسي قوانين بازتاب نور (آزمايشات فيزيك)

✅ توجه داشته باشيد محصولاتي كه توسط پاور ورد طراحي نشده و از ماركت هاي جهاني خريداري شده اند صرفا شامل ترجمه زبان فارسي و تغييرات براي بهبود در زبان فارسي(راستچين) هستند و مشكلات يا باگ هاي احتمالي كه ناشي از فارسي سازي يا ترجمه محصول نباشند مي بايد توسط طراح اصلي محصول رفع شوند و تا رفع اين مشكلات مي بايد منتظر انتشار نسخه جديد توسط طراح اصلي محصول باشيد. ✅ پيش از اقدام به نصب قالب يا افزونه هاي دريافتي حتما فايل دانلودي از پاور ورد را يك مرحله روي هارد ديسك رايانه خود از حالت فشرده خارج كنيد و محتواي فايل دانلودي را به دقت بررسي نماييد زيرا در بسياري از موارد فايل دريافتي شامل راهنماي نصب و ساير اطلاعات مورد نياز جهت نصب مي باشد.

✅ قابل ذكر است پشتيباني محصولات به صورت لحظه اي نبوده و كارشناسان ما براي پاسخگويي به تيكت هاي احتمالي شما تا ۴۸ ساعت در روزهاي غير تعطيل فرصت دارند. ✅ جهت ثبت هرگونه درخواست پشتيباني و همچنين اخذ راهنمايي يا گزارش در مورد محصولات لطفا بر روي دكمه ثبت تيكت در زير كليك كنيد. توجه داشته باشيد تست محصولات در شرايط استاندارد (وردپس نصب شده فاقد افزونه هاي جانبي و استفاده از قالب هاي پيش فرض) مي باشد. ✅ كليه محصولات پيش از انتشار توسط كارشناسان پاور ورد بررسي شده و در صورت عدم وجود مشكل در نصب و فعالسازي منتشر مي گردند. لذا پس از ثبت تيكت در سيستم پشتيباني شكيبا باشيد و از ثبت تيكت هاي متعدد خودداري كنيد.

 

بازتاب موج

اگر تپي را در يك فنر يا يك طناب بلند كه يك سر آن به تكيه گاه (مرز) ي ثابت شده است، بفرستيم، وقتي تپ به مرز مي رسد، به مرز نيرو وارد  مي كند و طبق قانون سوم نيوتون، مرز هم به طناب نيرويي برابر و در خلاف جهت به طناب وارد مي كند.  اكنون اگر مكان لوله دوم ثابت شود، با وارسي زاويه لوله اول با مانع ) خطّ عمود بر ديواره بازتابنده( و زاويه لوله دوم با مانع، درمي يابيم كه بيشترين بلندي دريافتي به ازاي برابر بودن زاويه تابش و زاويه بازتابش حاصل مي شود. توليد صدا در آلات موسيقي، پژواك صداها، ديدن ماه، ديدن اين مطلب، گرم شدن مواد غذايي در اجاق هاي خورشيدي، جمع شدن امواج راديويي در كانون آنتن هاي بشقابي و… مثال هايي از كاربرد بازتاب موج در زندگي هستند.

اگر فاصله شخص تا ديوار را  L در نظر بگيريم براي اينكه صوت به ديوار برود و به گوش شخص برسد، بايد دوبار فاصله بين شخص و ديوار را طي كند(۲L) بنابر اين زمان يك رفت و برگشت به صورت زير است:. زاويه بين خط عمود بر سطح مانع و پرتو تابيده را زاويه تابش مي نامند و با ????i نشان مي دهند و زاويه بين خط عمود بر مانع و پرتو بازتابيده را زاويه بازتابش مي نامند و با ????r نشان مي دهند. مثلا كاغذ بسيار هموار به نظر مي رسد اما از ديد ميكروسكوپي، اين سطح از اجزاي كوچكي تشكيل شده است كه بسيار بزرگتر از  1µm است در حالي كه طول موج نور مرئي در حدود ۰٫۵µm است. اگر نور به سطحي برخورد كند كه صيقلي و هموار نباشد، پرتوهاي نور مانند شكل زير به صورت كاتوره اي از پستي ها و بلندي هاي سطح، بازتابيده و در تمام جهات پراكنده مي شوند.

آزمايش هايي مانند شكل زير ثابت مي كند كه براي هر وضعيت مانع، همه انواع موج مثلا امواج دايره اي و كروي، همواره زاويه بازتابش با زاويه تابش برابر است يعني: ????r= ????i. براي تشخيص يك جسم، اندازه آن بايد در حدود طول موج به كار رفته و يا بزرگتر از آن باشد بنابر اين وال اجسامي در حدود ۱٫۵۲cm يا بزرگتر را مي تواند تشخيص دهد. ما كتاب را از زاويه هاي مختلف در اتاق مي توانيم ببينيم اما در بازتاب آينه اي از يك آينه تخت، بازتاب يك دسته پرتو موازي را فقط در جهت خاصي مي توان ديد.  با ايجاد صدا در دهانه ورودي، صوت پس از عبور از لوله اول، و بازتاب از يك ديواره سخت، با عبور از لوله دوم وارد دهانه گوشي مي شود و ما آن را مي شنويم.

 

بازتاب و شكست نور

بر مبناي اين اصل قانون بازتاب بدست مي‌آيد كه بنابر آن، نور با زاويه‌اي برابر با زاويه ميان راستاي انتشار پرتو فرودي و خط عمود بر سطح (زاويه فرود)، در سوي ديگر خط عمود و در صفحه حاوي خط عمود فرضي و پرتو فرودي، بازتابيده مي‌گردد. بر اساس اين قوانين مي‌توان شكست نور در منشور، بازتاب از آينه‌ها، سيستم‌هاي اپتيكي، تصويرسازي و بسياري ديگر از پديده‌هاي اپتيك هندسي را توصيف كرد. طبق قانون اسنل، زماني كه نور به طور مايل نسبت به خط عمود ،از محيط رقيق به محيط غليظ وارد شود، دچار شكست شده و به خط عمود نزديك مي‌گردد. مطابق با اين اصل، نور در بازتاب يا شكست، از ميان تمام مسيرهاي ممكن، مسيري را طي ميكند كه  متناظر با كمترين و يا بيشترين زمان باشد.

به همين ترتيب، در پديده شكست نيز نور از همين قانون در انتخاب مسير تبعيت كرده و قانون اسنل بر اين مبنا استوار است. براي مشاهده پديده‌هاي بازتاب و شكست مي‌توان از پرتو جهتمند ليزر استفاده كرد. همچنين پرتو نور با ورود از محيط غليظ به محيط رقيق از خط عمود دور خواهد شد. همه ي ما به طور روزمره با پديده‌هاي بازتاب و شكست نور سر و كار داريم. اين پديده را در بازتاب نور از آينه‌ها و سطوح ديگر مشاهده كرده‌ايد. قوانين بازتاب و شكست پايه و اساس تمام سيستم‌هاي اپتيكي مي‌باشند.   قانون اصلي حاكم بر بازتاب و شكست نور، اصل فرما مي‌باشد.

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۱:۰۶:۱۰ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

فيلسوف - شاهان فيلسوف

پژوهش هاي راهبردي سياست

دانشمندان مورد بحث شيوه نقد ادبي را كه در آن سند كتبي پايه كار قرار مي‌گيرد، به شيوه‌اي بي چون‌وچرانا ارتقاء داده‌اند؛ حال اينكه آنان فراموش مي‌كنند كه هم‌اكنون در سده بيستم موارد بسياري در دست داريم كه كاربرد اين روش را منتفي مي‌كند؛ مثلاً در نظر داشته باشيم كه نويسندگان روسي در زمان استالين، اگرچه متأثر از نويسندگان جهان غرب بودند، خود در نوشته‌هايشان اشاره‌اي به‌صراحت بر اين امر نكردند؛ بااين‌همه؛ هيچ‌يك از آناني كه مدافع روش نقد ادبي بر مبناي سند كتبي هستند، منكر تأثير نويسندگان غربي بر نويسندگان روسي نمي‌شود؛ ولي بسياري از آنان در مورد تأثير ايران بر يونان همان شيوه را عَلَم مي‌كنند.

گاهي چند تن به پيشگاه مي‌آمدند و شاه را در كاري به داوري مي‌خواندند، زماني پادشاه مردم ستم‌كار را مي‌خواند و درباره نيرنگ و دروغ‌سازي‌شان داوري مي‌كرد و از مؤبدان و بزرگاني كه در پيشگاه بودند، مي‌پرسيد كه سزاي آن ستم‌كار چيست، گاهي از مؤبدان مي‌خواست تا در كار دين‌آوري كه دين تازه‌اي آورده، در پيشگاه داوري كنند و چون از نتيجه آن آگاه مي‌شد، آنگاه فرماني در آن باره مي‌داد، زماني درباره نافرماني برخي از سرداران داوري مي‌كرد و آنگاه به كيفرشان مي‌رساند، گاهي شاه دربارۀ كارهاي خود داوري مي‌كرد و هيچ‌گاه فرمان يزدان را فراموش نمي‌كرد. او اولين كسي بود كه داد و عدل گسترد و انصاف مظلومان از ظالمان ستد و بدين سبب، او را پيشداد لقب نهادند؛ و بسيار كس از علماي پارسيان گفته كه هوشنگ و برادرش ويكرت دو پيغمبر بودند كه حق تعالي ايشان را به اهل آن زمانه فرستاده بود؛ و آثار او آن است كه اول كس او بود كه آهن از سنگ درآورد و از آن آلات ساخت و دست ابزار درودگري، و از درخت فرمود بريدن و از چوب آن بنا ساختن و عبادتگاه‌ها ساخت و مردم را خداپرستي آموخت و بر راه نيكوكاري داشت و از ناشايست و فساد منع كرد و بعضي از آيين و رسوم پادشاهي نهاد و بر تخت نشستن و تاج بر سر نهادن آيين آورد (كريستين سن، 1377: 273).

 

فيلسوف شاهافلاطوني و شاهآرماني در ايران باستان

دفتر مركزي انتشارات بوم سازه (سيويليكا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بين خيابان كارگر و بزرگراه چمران، كوچه پروانه، پلاك ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱. تمامي خدمات پايگاه سيويليكا ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - كد پستي: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳.

از «فيلسوف‌شاهي» افلاطون تا «ولايت‌فقيه»

او عدالت را كاركرد درست طبقات مختلف جامعه مي‌داند كه آنها را بر اساس فضيلت هاي سه‌گانه متخذ از طبيعت انسان بوجود آورده است (خرد، غضب و شهوت) بسياري از جزئيات جمهوري افلاطون ممكن است در عمل غير قابل تحقق و حتي در صورت عملي بودن نامطلوب نيز باشد، ليكن فكر بزرگ وي درباره دولت اين است كه دولت زندگي نيكوي آدمي را ممكن مي سازد و آن را ترفيع مي بخشد و به هدف دنيوي و رفاه و آسايش انسان كمك مي كند. بدين سان دموكراسي، بنابر نظر افلاطون از همه حكومتهاي قانونمند بدتر است، و از همه حكومتهاي بي قانون بهتر است و حكومت عامه از هر جهت ضعيف است و وقتي با ديگر حكومتها مقايسه شود نمي تواند هيچ خير بزرگ يا شر بزرگي برساند، زيرا در چنين دولتي كارها و اداره امور در ميان عده كثيري از مردم تقسيم شده است.

ب) ارزش محور بودن و قائل به ارزشهاي بنيادين و قوانين ثابت: افلاطون معتقد به وجود قواعد ثابتي در عالم مثل است كه فيلسوف از آن آگاه است از طرفي او قواعد متغير را با توجه به ماهيت طبيعت مي‌پذيرد پس او با دو منبع قانوني مواجه است كه يكي محور و ديگري متغير براساس شرايط است. در جامعه فيلسوف شاه تكثرگرايي معنايي ندارد زيرا اين حكيم است كه مقصد و راه را تعيين مي كند و بقيه بايد تبعيت كنند درحالي كه در جامعه اسلامي كه فقيه زعيم آن است، اصل برخطا بودن پذيرفته شده است براين اساس است كه ما اهل ذمه را به عنوان شهروند حكومت اسلامي مي پذيريم. بنظر افلاطون عده كثيري از مردم، از هرگونه كه باشند، نمي توانند معرفت سياسي داشته باشند يا كشور را خردمندانه اداره و رهبري كنند بلكه حكومت حقيقي در عده‌اي قليلي يا در يك فرد، يافت مي شود و كمال مطلوب اين است كه حاكم (يا حاكمان) براي موارد فردي قانون وضع كنند.

درست همان گونه كه بي معني است كه يك طبيب در مورد بيمار خود، وقتي به سبب شرايط متغير سلامتش دستور غذايي جديدي لازم است، به حفظ دستور غذايي يكساني اصرار ورزد، همين طور نامعقول خواهد بود كه علي رغم اوضاع و احوال جديد به قوانين كهنه و منسوخ بچسبند. كساني كه زندگي كشور را تنظيم و اداره مي‌كنند، كساني كه اصول تعليم و تربيت را معين مي‌كنند و كارها و مشاغل مختلف موجود در كشور را به اعضاء مختلف آن تشخيص مي‌دهند، بايد به آنچه حقيقي و خير است معرفت داشته باشند به عبارت ديگر بايد فيلسوف باشند. افلاطون به دنبال تاسيس حكومت و جامعه‌اي است كه در آن عدالت اجرا شود و براي اين كار تلاش او اين است كه حاكماني را تربيت كند كه با برخورداري از دانش فلسفه و سير عقلاني و نيز بهره بردن از مزاياي جسماني در قالب صالح‌ترين فرد حكومت كنند.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۶:۴۶:۱۳ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

نوترون - توموگرافي فعالسازي با نوترون

كاربرد رآكتورهاي تحقيقاتي هسته‌اي

اين كار با گيراندازي شار نوترون و استفاده از آن در راكتورهاي تحقيقاتي با هر سطح قدرت و با هر امكاناتي از تابش، صورت مي‌گيرد (مثل انتقال بادي، انتقال هيدروليكي، بسته‌هاي تابش در قلب يا در لوله‌هاي پرتو) و به همين نحو توانايي بر هم كنش عناصر با تابش نوترون گرمايي و سريع براي توليد راديوايزوتوپ‌ها بايد در دسترس باشد. همچنين در جلسات و ملاقات‌هاي عمومي و تورهاي آموزشي مخصوص همگان، دانشجويان، معلمان و استادان و ديگر گروه‌هاي علاقه‌مند كه به بازديد اين‌گونه راكتورها مي‌روند، مشاهدة كيفيت ساختمان راكتور از نزديك و مشاهده و معرفي تمهيدات امنيتي آن، موجب دلگرمي آن‌ها مي‌شود و تأثير اطمينان‌بخشي در آن‌ها به‌وجود مي‌آيد.

توليد ناخالصي با تبديل نوتروني (NDT2) بر روي سيليسيم فرايندي است كه در آن سيليسيم خالص در قلب راكتور تحقيقاتي مورد تابش نوترون‌هاي گرمايي قرار مي‌گيرد و با استفاده از اين تابش مقداري از سيليسيم با يك واكنش نوترون‌گيري و گاما به فسفر تبديل مي‌شود كه به‌صورت ناخالصي در سيليسيم وجود دارد. اين يك روش مؤثر براي تعيين همزمان 30-25 جزء ماتريسي كوچك و بزرگ با دقت ppm و ppb در نمونه‌هاي زمين‌شناسي، محيطي و زيست‌شناسي به‌شمار مي‌رود كه كاربرد بسيار مهمي است و در اكثر راكتورهاي تحقيقاتي در اكثر كشورهاي هسته‌اي پيشرفته مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مواد مورد استفاده در راكتورهاي همجوشي هسته‌اي تابش گاما: با سرمايه‌گذاري كم روي تأسيسات تابش گاما مي‌توان به آساني از راكتور تحقيقاتي براي تابش اهدافي مثل تخم‌هاي گياهان و حبوبات مورد نياز براي اصلاح و بهبود ژني آن‌ها استفاده كرد.

توليدكنندگان ايزوتوپ بايد تحليل هوشمندانه‌اي از قيمت‌هاي بازار بين‌المللي و بازارهاي واقع در منطقه خودشان و همين‌طور ميزان مصرف در كشور و منطقه انجام ‌مي‌دهند و سپس اقدام به طراحي و ساخت قسمت‌هاي اصلي و تأسيسات مربوطه كنند. استفاده از اين راديو ايزوتوپ‌ها بر روي انسان در پزشكي براي درمان و همين‌طور در حيوانات براي انجام آزمايش‌ها، نياز به تجهيزات مخصوص و شرايط ايمني ويژه‌اي دارد كه براي اين كار بايد از سازمان‌هاي متولي اين امر نيز نظر خواسته شود. خوشبختانه با تلاش دانشمندان و مسئولان كشور و با توجه به پيشرفت علم هسته‌اي و غني‌سازي اورانيم در كشور متخصصان اين امر در داخل كشور موفق به غني‌سازي اورانيم با غناي 20 درصد شده و سپس ساخت ميله‌هاي سوخت اين راكتور شده‌اند.

 

مجله علوم و فنون هسته اي

Christian Bayredera, Dietmar Georg, Ewald Moser, Andreas Berg, “Basic investigations on the performance of a normoxic polymer gel with tetrakis-hydroxy-methyl-phosphonium chloride as an oxygen scavenger: Reproducibility, accuracy, stability, and dose rate dependence,” Medical Physics. Y De Deene, K Vergote, C Claeys, C De Wagter1, “The fundamental radiation properties of normoxic polymer gel dosimeters: a comparison between a methacrylic acid based gel and acrylamide based gels,” PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY. Helen Gustavsson, Sven A° J Ba¨ck, Joakim Medin, Erik Grusell, Lars E Olsson, “Linear energy transfer dependence of a normoxic polymer gel dosimeter investigated using proton beam absorbed dose measurements,” Phys. De Wagter, “Mathematical analysis and experimental investigation of noise in quantitative magnetic resonance imaging applied in polymer gel dosimetry,” Signal Processing. Jayasekera, et al, “Dose resolution in radiotherapy gel dosimetry: effect of echo spacing in MRI pulse sequence,” Physics in Medicine and Biology.

Haraldsson, et al, “MAGIC-type polymer gel for three-dimensional dosimetry: intensity-modulated radiation therapy verification,” Medical Physics. Y De Deene, P Hanselaer, C De Wagter, E Achten, W De Neve, “An investigation of the chemical stability of a monomer/polymer gel dosimeter,” Phys. Y De Deene and C Baldock, “Optimization of multiple spin-echo sequences for 3D polymer gel dosimetry,” Physics in Medicine and Biology. Back, C Baldock, “Dose resolution optimization of polymer gel dosimeters using different monomers,” Physics in Medicine and Biology. در اين مطالعه دزيمتر ژلي- پلي‌مري PAGAT در ستون گرمايي رآكتور تحقيقاتي تهران، تحت تابش نوترون‌هاي حاصل از شكافت كه انرژي آن‌ها تا حد گرمايي شدن كاهش يافته بود، قرار گرفت و پاسخ ژل با استفاده از تصويربرداري تشديد مغناطيسي (MRI) به صورت تغيير در آهنگ بازگشت هسته‌ها مورد بررسي قرار گرفت.

براي درجه‌بندي پاسخ ژل (R2) نسبت به دز دريافتي، توزيع شار نوتروني در ستون گرمايي به روش فعال‌سازي نوتروني پولك طلا تعيين شد و با استفاده از ضرايب تبديل شار به دز مؤثر داده شده در توصيه‌ي ANSI/ANS-6. خطي بودن پاسخ ژل نسبت به دز مؤثر و دز جذبي نوترون‌هاي گرمايي، دقت فضايي آشكارساز، خطاي درجه‌بندي و كم‌ترين دز قابل تشخيص توسط دزيمتر ژلي- پلي‌مري مورد بررسي قرار گرفت. 2 گروه كاربرد پرتوها، دانشكده مهندسي هسته‌اي، دانشگاه شهيد بهشتي، صندوق پستي: 1983963113، تهران – ايران. مزيت دزيمتر ژلي- پلي‌مري توانايي منحصر به فرد آن در اندازه‌گيري دز به صورت سه‌بعدي و انتگرالي و هم‌چنين قابليت شكل‌دهي آن به صورت شبه انسان مي‌باشد.

 

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۱ دى ۱۴۰۰ساعت: ۱۲:۳۷:۵۸ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

هندسه - شيوه‌هاي نوين در مسائل هندسه مسطحه

كتاب هندسه مسطحه ويژه المپياد رياضي

اين كتاب به رغم كمي حجم، مطالب وسيعي را در بردارد، در اين كتاب پس از بررسي همه مطالب كلاسيك مربوط به مثلث و دايره ( تشابه، تجانس، دايره هاي سه مماس، دايره نه نقطه، مورب ها، خط سيمسون، تقسيم توافقي، مسئله آپولونيوس و … ) بخشهايي نيز به يافته هاي نوين در مورد دايره و مثلث اختصاص يافته است. كتاب هندسه مسطحه توسط ناتان غير مجاز مي باشدشيلركورت تاليف شده و در ايران با ترجمه ي محمود دياني توسط انتشارات فاطمي به چاپ رسيده است. به همين جهت اين كتاب براي افراد علاقمند به هندسه و كساني كه خود را براي المپياد رياضي آماده مي كنند بسيار مفيد است. تعداد مسائل كتاب آنقدر زياد است كه مي تواند افرادي را كه به پرورش قواي فكري خود علاقه مند هستند مدت ها سرگرم كند.

بخش اصلي كتاب هندسه مسطحه از مباحث مربوط به مثلث و دايره تشكيل مي شود. كتاب هندسه مسطحه كورت از ۱۰ بخش تشكيل شده است كه عبارتند از:.

خريد كتاب-خريد كتاب درسي

در اين كتاب، پس از بررسي همه مطالب كلاسيك مربوط به مثلث و دايره (تشابه، تجانس، دايره‌هاي سه‌مماس، دايره نه‌نقطه، مورب‌ها، خط سيمسون، تقسيم توافقي، مسئله آپولونيوس و غيره)، بخش‌هايي نيز به يافته‌هاي نوين در مورد دايره و مثلث اختصاص يافته است. به همين دليل اين كتاب براي افراد علاقه‌مند به هندسه و كساني كه خود را براي امتحان‌هايي از نوع المپيادهاي رياضي آماده مي‌كنند، بسيار مفيد است. موضوع كتاب: دوره دوم دبيرستان , روش عمومي حل مسائل ترسيمي, قطب و خط قطبي نسبت به يك مثلث, كتاب‌هاي آمادگي براي المپياد رياضي. توضيحات كتاب كتاب هندسه مسطحه نوشته ناتان غير مجاز مي باشدشيلركورت ترجمه محمود دياني ، توسط انتشارات فاطمي به چاپ رسيده است.

تعداد مسائل كتاب آن‌قدر زياد است كه مي‌تواند افرادي را كه به پرورش قواي فكري خود علاقه‌مندند، مدت‌ها سرگرم كند. سطح مطالب فراتر از هندسه دبيرستاني است و در واقع مي‌تواند ادامه درس هندسه دبيرستان به حساب آيد. بخش اصلي كتاب هندسه مسطحه از مباحث مربوط به مثلث و دايره تشكيل مي‌شود. ميدان انقلاب، ضلع جنوب شرقي ميدان-پلاك 7، فروشگاه بانك كتاب ( سفارش تلفني كتاب).

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ دى ۱۴۰۰ساعت: ۱۲:۲۰:۴۲ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)

آويشن - آويشن شيرازي

ارزيابي اثر افزودن غلظت‌هاي متفاوت اسانس گياه آويشن شيرازي ...

سابقه و هدف: آويشن شيرازي يكي از شناخته‌شده‌ترين گياهان دارويي از تيره نعنا بوده و داراي خواص دارويي بسياري از جمله درمان عفونت‌ها و التهابات گوارشي و تنفسي و خواص ضد ميكروبي مي‌باشد و استفاده از پتانسيل دارويي اين گياهان در عرصه‌هاي مختلف بسيار ضروري به‌نظر مي‌رسد. مواد و روش‌ها: غلظت‌هاي متفاوت از اسانس آويشن شيرازي به جيره جوجه‌هاي گوشتي افزوده شد و سپس عيار آنتي‌بادي هاي عليه سويه B1 ويروس نيوكاسل و گلبول قرمز گوسفند و هم‌چنين ميزان تحريك لنفوسيت‌هاي T در گروه‌هاي مختلف مورد بررسي و آناليز قرار گرفت. يافته‌ها: عيار پادتن‌هاي ايجاد شده عليه ويروس نيوكاسل، در گروه‌هاي دريافت‌كننده غلظت‌هاي ppm 400 و 200 اسانس آويشن شيرازي در مقايسه با گروه شاهد به‌صورت معني‌داري (p<0.

هم‌چنين ميزان تورم پوست در آزمون DTH ، 48 ساعت پس از تزريق آنتي‌ژن در گروه دريافت‌كننده ppm 200 اسانس به‌صورت معني‌داري بيش‌تر (p<0. 05 ) از گروه شاهد بوده و در گروه دريافت‌كننده ppm 400 اسانس در زمان‌هاي 72 و 48 ساعت نسبت به ساير گروه‌ها به‌صورت معني‌داري (p<0. عيار پادتن‌هاي ايجاد شده عليه SRBC در گروه دريافت‌كننده ppm 400 اسانس، به‌صورت معني‌داري كم‌تر (p<0. هدف اين تحقيق  بررسي اثر اسانس آويشن شيرازي به جيره جوجه‌هاي گوشتي بر سيستم ايمني اين پرندگان بود. 05 ) و ميزان آن در گروه دريافت‌كننده ppm 200 به‌صورت معني‌داري (p<0.

آويشن شيرازي

۵- اين خوراكي حاوي آنتي بيوتيك طبيعي بوده و مصرف دمكر ده و جوشانده آن براي اشخاصي كه مبتلا به بيماريهائي نظير: درد معده، سرطان، كلسترول، ورم روده، سياه سرفه، اختلال هاي مغزي و كليوي، مسموميت ، دندان درد، شبكوري ، ناراحتي كبدي ، چاقي، ورم كليه، ناتواني جسمي، آسم، درد سياتيك، سنگ كليه، ترشخات رحم ، زكام سوءهاضمه، آرتروز، واريس وبرفك دهان مي باشند مفيد است. ۱۱- از اين خوراكي در تهيه غرغره ها(براي درمان گلو درد چركي) و حمام هاي درماني در رژيم هاي لاغري و در تهيه خمير دندان ها استفاده مي شود همچنين از جوشانده اين خوراكي به عنوان كمپرس در درمان رگ به رگ شدن و پيچيدگي عضلات استفاده ميكنند.

۴- آويشن شيرازي مقوي ، محرك ، قاعده آور، التيام بخش ، افزاينده شير مادر، تصفيه كننده خون، مدر، ضد عفوني كننده، مقوي عضلات، دافع اخلاط خوني ، آرام بخش و دافع سودا بوده و حافظه را تقويت ونيروي جنسي ر افزايش مي دهد. ۸- دم كرده آويشن به مقدار يك قاشق مرباخوري در هر فنجان آب به مدت سه نوبت در روز به هضم غذا كمك كرده و موجب درمان سرفه مي گردد و همچنين باعث تسكين انواع تشنج شده و ضمنا" بوي بد دهان را نيز بر طرف مي كند. ۱۰- از جوشانده غليظ آويشن شيرازي در تقويت پياز مو استفاده مي شود، از دمكرده رقيق آن نيز مخلوط با عسل در صبحانه به جاي چاي استفاده مي گردد. ۷- توصيه شده است كه براي درمان بيماريهاي ريوي مثل برونشيت حدود ۵ قطره از اسانس آويشن را بر روي قند چكانده و به همراه چاي ميل كنيد.

۹- از آويشن شيراز ي در درمان بيماريهائي مانند: گريپ هاي عفوني، برونشيت، نارسائي كبد و ناراحتي هاي ريوي استفاده درماني مي گردد. داروهايي گياهي تهيه شده از آويشن، اكثراً به شكل مايع و شربت مي‌باشند كه با استفاده از راهنماي همراه دارو، بايد مصرف شود. هم چنين به صورت تي‌بگ‌هاي مختلف، كه اكثراً حاوي 2 گرم پودر و يا خرد شده‌ي برگ آويشن است، در دسترس قرار مي‌گيرد. ۲- استحمام با آب جوشيده آويشن شيرازي در تسكين درد رماتيسم شفابخش بوده و در رفع لاغري موضعي نيزمؤثر مي باشد. تهيه چاي: بر روي 2 گرم از پودر برگ آويشن، يك ليوان آب جوش ريخته و پس از 15- 10 دقيقه صاف كرده و مي‌نوشيم.

 

اثرات ضد باكتريايي گياه آويشن شيرازي

دفتر مركزي انتشارات بوم سازه (سيويليكا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بين خيابان كارگر و بزرگراه چمران، كوچه پروانه، پلاك ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱. تمامي خدمات پايگاه سيويليكا ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - كد پستي: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳.

بررسي تاثير عصاره كامل آويشن شيرازي برفعاليت ضدميكروبي و ضدقارچي موادغذايي

دفتر مركزي انتشارات بوم سازه (سيويليكا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بين خيابان كارگر و بزرگراه چمران، كوچه پروانه، پلاك ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱. تمامي خدمات پايگاه سيويليكا ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - كد پستي: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳.

منبع


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز دهید:
رتبه از پنج: 0
بازدید:

+ نوشته شده: ۲۰ دى ۱۴۰۰ساعت: ۰۶:۱۱:۵۸ توسط:ستار يكتا موضوع: نظرات (0)